wtorek, 25 lipca 2017 r., imieniny Krzysztofa, Walentyny, Jakuba

Aktualności

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski ogłasza, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Będzie to druga licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek: działki nr 160/3 o pow. 1030 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. całkowitej 166,52 m2, natomiast pow. użytkowa budynku mieszkalnego to 138,53 m2 (do wyceny przyjęto pow. użytkową łącznie z garażem, ale bez pomieszczenia gospodarczego i kotłowni - 157,55 m2) oraz działki nr 160/4 o pow. 977 m2 niezabudowanej, stanowiącej własność dłużników Urszuli Zych i Wojciecha Zych na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: obręb Nakły, gm. Olszewo-Borki (07-415), powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS10/00065015/2.

Suma oszacowania wynosi 534.010,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356.006,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53.401,00zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 79 1500 1533 1215 3005 9514 0000.
- działka o nr 160/3 o pow. 1030 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oszacowana jest na kwotę: 499.610,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 333.073,33 zł, rękojmia w kwocie: 49.961,00 zł (1/10 sumy oszacowania),
- działka o nr 160/4 o pow. 977 m2 oszacowana jest na kwotę: 34.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 22.933,33 zł, rękojmia w kwocie: 3.440,00 zł (1/10 sumy oszacowania).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Mazowiecka 3 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorza Kozikowskiego mieszczącej się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Farna 9A/8.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka, ul. Farna 9A/8
tel. (29) 646-12-93

www.komornikostroleka.pl

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 6530 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 09:04, 17.07.2017r. Drukuj
Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót

Reklama

Bowling
Sklep Enter

Ogłoszenia

Reklama

Forum

Reklama

Spaja
Ynet.pl

Smacznego

Pizza Rica Sprawdź pełne menu