czwartek, 18 października 2018 r., imieniny Juliana, Łukasza, Bratumiła

Aktualności

Dobre zmiany w Ostrołęce według prezydenta Kotowskiego

W ostatnim wydaniu "Ostrołęki Samorządowej" zamieszczono wywiad z prezydentem Kotowskim. Z rozmowy wynika, iż Ostrołęka jest miastem licznych inwestycji. Remont ulic i mostu, muzeum Wyklętych czy bezpłatne autobusy, to tylko nieliczne z - według włodarza - dobrych zmian w mieście.

"Ostrołęka Samorządowa" to wydawany za publiczne pieniądze biuletyn informacyjny. Pismo zazwyczaj obfituje w artykuły stawiające prezydenta Janusza Kotowskiego, a zwłaszcza jego działania na rzecz miasta, w korzystnym świetle. Mnogość inwestycji, znakomita zdolność pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania, których - według włodarza - nie mogła zdobyć poprzednia ekipa rządząca, to tylko nieliczne z tematów poruszonych na łamach miejskiej gazety. Biuletyn ma jeszcze jeden atut - brak możliwości komentowania artykułów, czytelnicy nie mogą więc odnieść się do ich treści. Nasuwa się stwierdzenie, że "Ostrołęka Samorządowa" jest po prostu pismem propagandowym ostrołęckiego ratusza.

ReklamaNie inaczej jest w październikowym numerze "Ostrołęki Samorządowej", w którym znalazł się wywiad z prezydentem miasta Januszem Kotowskim. Tematem rozmowy było podsumowanie pracy ostrołęckiego samorządu. Z treści wywiadu można wywnioskować, że do Ostrołęki, jak nigdy dotąd, wpływają środki zewnętrzne, przekładające się na realizację ważnych zadań. Włodarz miasta wymienił m.in. takie inwestycje jak: przebudowa starego mostu, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, remont ulic Dobrzańskiego, Ostrowskiej i Słowackiego czy Witosa.

Na tym nie koniec. Kotowski wypowiedział się też na temat bezpłatnej komunikacji miejskiej. Zaznaczył, że decyzja była wynikiem wielu analiz, które przeprowadzono z dyrekcją MZK. Jak się później okazało, decyzja ta nie była do końca dobrze przemyślana, a po fali krytyki mieszkańców dokonano zmian w rozkładzie jazdy. Przedstawiciele zakładów pracy skarżyli się natomiast, że zmiany w kursowaniu miejskich autobusów nie były poprzedzone konsultacjami z największymi w Ostrołęce firmami. Kotowski wspomniał też o zakupie kolejnych autobusów elektrycznych. W Ostrołęce ma zostać także uruchomiona wypożyczalnia miejskich rowerów. Tematem rozmowy była również reforma oświaty. Kotowski podkreślił, że dzięki rozsądnym przesunięciom udało się uniknąć likwidacji szkół, a także zwolnień nauczycieli.

Poniżej cała treść wywiadu z prezydentem Kotowskim, opublikowanym w "Ostrołęce Samorządowej".

To jest dobry czas dla Ostrołęki

Red. Panie Prezydencie, po wielu latach, kiedy Ostrołęka była pomijana przy rozdzielaniu pieniędzy zewnętrznych, wreszcie przyszedł dla naszego Miasta dobry czas.

JK. Tak. I wykorzystujemy go najlepiej jak potrafimy. Przygotowaliśmy wiele wniosków o środki zewnętrzne i zostały one rozpatrzone pozytywnie. Na most (przeprawa zastępcza i główna) oraz Muzeum dostaliśmy 100 procent pieniędzy zewnętrznych. Wiele inwestycji zostanie zrealizowanych z 80-procentowym dofinansowaniem. Łącznie pozyskaliśmy niemal 100 milionów złotych. Wymagało to od nas ciężkiej pracy, ale udało się. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Ostrołęki odczują, iż są to dobrze wydawane nasze wspólne pieniądze...

Red. Kilkadziesiąt milionów złotych zostanie przeznaczonych na budowę bądź przebudowę ważnych miejskich arterii. Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia prac?

JK. Najbliższy czas będzie w Ostrołęce bardzo intensywny, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Skupiliśmy się głównie na projektach, gdzie udało nam się pozyskać środki zewnętrzne. Przykro mi, że wiele długo oczekiwanych mniejszych ulic, musi jeszcze poczekać, ale musieliśmy na pierwszym miejscu zająć się inwestycjami, na które była szansa dostać nawet 80 procent wsparcia finansowego.

Niebawem rusza wyczekiwana budowa ulicy Dobrzańskiego. W drodze przetargu, wyłoniliśmy już wykonawcę, została zatwierdzona organizacja ruchu i jeszcze w październiku teren stanie się placem budowy. Podobnie na ulicy Witosa, gdzie przebudowany zostanie odcinek od ronda Holgera Hjelma do ronda Zofii Niedziałkowskiej. Czeka nas również ogromna inwestycja, jaką będzie przebudowa ulicy Ostrowskiej i Słowackiego. Na ten cel dofinansowanie wyniosło ponad 25 milionów złotych. Wszystkie prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą w kolejnym.

Tym samym zdecydowanie poprawi się stan naszych ulic, w tym ważnych dla funkcjonowania codziennego mieszkańców. Co prawda, budowy, remonty i przebudowy dróg wiążą się często z utrudnieniami w ruchu i już dziś proszę mieszkańców o cierpliwość, ale zwycięża raczej przekonanie, iż po czasowych przeszkodach będziemy w wielu miejscach jeździć wygodniej i bezpieczniej.

Red. Dla wielu ostrołęczan kluczową kwestią jest przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 61 i budowa przeprawy tymczasowej. Czy tu również możemy mówić o sukcesie samorządu?

Reklama JK. Budowa mostu to inwestycja na jaką przez wiele lat nie było stać Ostrołęki. Za czasów poprzedniej ekipy rządzącej wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą o pomoc w jej finansowaniu, niestety nigdy nam jej nie udzielono. Dopiero w tym roku, dzięki przychylności obecnego rządu, udało się uzyskać prawie 17 milionów złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej. To blisko 50% zakładanych kosztów inwestycji. Kilka milionów oszczędziliśmy również dzięki decyzji ministrów Rozwoju, Energii i Obrony Narodowej, którzy zgodzili się wypożyczyć nam bezpłatnie most kratownicowy, który 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny w tej chwili montuje. Prace postępują zgodnie z planem i ostrołęczanie będą mogli z tymczasowej przeprawy korzystać jeszcze w tym roku.

Druga część środków na przebudowę mostu to wsparcie ze strony spółek Skarbu Państwa - Energa S.A. i Enea S.A. (19,9 mln zł). Przebudowany most będzie służył również przy budowie nowej elektrowni. Zatem z jednej strony cieszy odpowiedzialne wsparcie Spółek a z drugiej pewność, że przygotowanie do budowy elektrowni jest konsekwentnie realizowane. To ogromnie ważna sprawa dla gospodarczego rozwoju naszego miasta i regionu.

Red. W październiku Rada Miasta, na Pana wniosek, niemal jednogłośnie przegłosowała wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej w Ostrołęce. Skąd decyzja o rozwiązaniu, które niewątpliwie wielu ostrołęczan przyjęło z radością?

JK. Moja decyzja była wynikiem wielu analiz, które przeprowadziliśmy wspólnie z dyrekcją MZK. Kilka lat temu podjąłem ryzyko i zdecydowałem o przekształceniu tego zakładu w spółkę. Od tamtego momentu wiele zmieniło się na plus. Mamy bezpieczny i wygodny tabor, zakupiliśmy pierwsze elektryczne autobusy. Obecnie finalizujemy już rozmowy o przyznaniu środków zewnętrznych na zakup dziesięciu kolejnych. Dyrekcja MZK wprowadziła wiele usprawnień dla pasażerów i kierowców. Wspomniana budowa elektrowni daje wielkie szanse rozwojowe, a wpływy z podatków za kilka lat ogromnie wzmocnią budżet. Stabilne finanse Ostrołęki zapewniają możliwość skierowania zaoszczędzonych w budżecie miasta pieniędzy właśnie na usprawnienia dla mieszkańców. Szczególnie tych gorzej sytuowanych - uczniów i seniorów.

Jestem wdzięczny Radzie Miasta za niemal jednogłośne poparcie mojej propozycji.

Red. Trwają również prace nad nową siecią połączeń. Co się zmieni?

JK. Przede wszystkim chcemy uniknąć sytuacji powielających się kursów i ograniczyć przejazdy niemal pustych autobusów. Centralnym punktem na mapie połączeń będą okolice dworca PKS. To tam będą się rozpoczynały i kończyły kursy. Dzięki temu, że komunikacja będzie darmowa, konieczność ewentualnych przesiadek nie będzie dodatkowym kosztem dla pasażerów.

Jak już wspomniałem, jesteśmy również na etapie końcowym rozmów w sprawie podpisania umowy na dofinansowanie projektu, którego częścią będą nowe elektryczne autobusy. Ale nie tylko. Chcemy uruchomić w Ostrołęce wypożyczalnię miejskich rowerów oraz wprowadzić system "Parkuj i jedź". Liczymy na to, że część ostrołęczan, szczególnie mieszkających lub pracujących za rzeką, zechce zostawić samochody przed mostem, a dalej skorzystać z komunikacji miejskiej.

Red. W ostatnim czasie było o Ostrołęce głośno w mediach ogólnopolskich. Wszystko za sprawą uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Co Pan czuł, podpisując akt erekcyjny tak ważnego dla Pana miejsca?

JK. Jestem ogromnie szczęśliwy, że to nasze marzenie o miejscu, w którym będziemy mogli oddać hołd Niezłomnym, się spełnia. Zabiegaliśmy o nie wiele lat. Dzięki osobistej decyzji Ministra Piotra Glińskiego, który zrozumiał i poparł naszą ideę, możemy dziś doświadczać tak pięknych chwil, jak podczas wmurowania kamienia węgielnego pod to Muzeum. Razem tworzymy coś wielkiego, co upamiętni wielkich bohaterów naszego regionu i całej Polski.

Coraz bardziej poznajemy dramatyczną historię czasu powojennego. Wiemy, że niektórzy Polacy ulegli komunizmowi i czerpali z tego faktu haniebne korzyści. Wielu chciało jakoś przeżyć, przetrwać, choć w sercu nie godzili się na bezbożny porządek. Ale byli i tacy, którzy nie złożyli broni i pragnęli do końca walczyć o prawdziwie wolną Polskę. Zdarzało się, że i wśród nich trafiały się załamania i zdrady. Ale wielu wytrwało do końca. Przez nasze Muzeum chcemy przypominać tych najwspanialszych, wiernych Polsce aż po ofiarę z życia, dowódców i prostych żołnierzy, prawdziwych Bohaterów Polski Niepodległej.

Reklama Red. Ostatni rok to również trudne decyzje, jakie Miasto musiało podjąć w związku z reformą oświaty. We wrześniu część uczniów rozpoczęła naukę w nowych miejscach. Jak Pan z perspektywy czasu ocenia wprowadzenie tych zmian w Ostrołęce?

JK. Ważny i warty podkreślenia jest fakt, że dzięki rozsądnym przesunięciom udało nam się uniknąć likwidacji szkół. Był to dla nas priorytet. Podobnie jak praca dla nauczycieli. Oczywiście, że czasem nie udało się zachować etatu w tej samej placówce i zmiany wymagały również od pracowników pewnej elastyczności, ale wyjątkowo ważne jest to, że nie było w Ostrołęce zwolnień. Nasze Miasto jest w tej dziedzinie prawdziwym wyjątkiem na mapie Mazowsza i Polski.

W Dniu Edukacji Narodowej, który ostatnio obchodziliśmy, mogłem wyrazić wdzięczność ostrołęckim nauczycielom i pracownikom oświaty za to, że wspólnie dzień po dniu możemy podejmować piękny trud wychowania i kształcenia młodych ostrołęczan.

Red. A co nas czeka Panie Prezydencie? Czy dziś możemy w Ostrołęce z optymizmem patrzeć w przyszłość?

JK. Najbliższy czas będzie bardzo intensywny dla samorządu. Zaczynamy wiele inwestycji. I to nie dlatego, jak insynuują niektórzy, że w przyszłym roku wybory. Po prostu wreszcie wywalczyliśmy potężne środki zewnętrzne. Warto przygotowywać dokumentacje, cierpliwie składać dobre projekty, nawet przełożyć na jakiś czas potrzebne inwestycje (i trochę narazić się Mieszkańcom), by wykonać ważne zadania ze 100 - czy 80-procentowym dofinansowaniem z pieniędzy zewnętrznych.

A co do optymizmu? Wystarczy spróbować patrzeć realnie. Dziesiątki milionów pozyskanych z zewnątrz, ogromna inwestycja przygotowywana w regionie, nowe potężne wpływy do budżetu miasta już za kilka lat, uczciwa praca prezydenta (przez 11 lat nigdy żadna uprawniona służba nie postawiła mi najmniejszego zarzutu, choć niektórzy dziennikarze i komentatorzy "skazali" mnie dziesiątki razy).

I jeszcze jedna istotna sprawa. We wszystkich działaniach możemy dziś liczyć na wsparcie. Poseł Arkadiusz Czartoryski w sposób decydujący pomagał nam i w sprawie Muzeum, i w sprawie środków na most, i w wielu innych sprawach. Nieocenionym wsparciem służy nam także senator Robert Mamątow. Wiele miast może nam pozazdrościć.

Z prezydentem Januszem Kotowskim rozmawiała Anna Siudak.


Najnowszy numer "Ostrołęki Samorządowej" można pobrać ze strony Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wyświetleń: 9702 komentarze: 120 Wrzuć na Facebooka 08.11.2017, 11:41r. Drukuj




Powrót


Copywright @ 11:45, 08.11.2017

IP: 188.146...87

Czy macie zgodę wydawcy na skopiowanie treści, czy zwyczajnie ją ukradliście? O ile wiem dozwolone bez zgody są wyłącznie niewielkie fragmenty.

Qq @ 11:55, 08.11.2017

IP: 94.254...180

Ahahahhahahahhaha, ale jaja, ale cyrk XDDDDDD
Komorowski na Jasnej Górze ma godnego konkurenta

ja @ 12:10, 08.11.2017

IP: 178.42...169

Nie muszą mieć zgody , tekst jest ogólnie dostępny i mogli go przepisać. A co do wypowiedzi naszego włodarza jak zwykle wszystko naj , naj , naj , Ostrołęka miasto marzeń. wink

filemon @ 12:12, 08.11.2017

IP: 87.205...159

mostu nie roba poco kota spalic na szubienicy.......

Rebeliant Remek @ 12:12, 08.11.2017

IP: 188.146...68

Kotowskiemu chyba redaguje te teksty tępy dureń. Ten też wiecznie zadowolony. Most sie sypie, ale się jeszcze nie zawalił. Drogi dziurawe, ale można objechać chodnikiem. Rozkład jazdy mzk bez ładu i składu, ale przecież darmowy. Miasto ostatnie w rankingach samorządowych pod kątem inwestycji, ale budujemy z rozmachem muzeum dla bohaterów widmo.
Już nawet PisAnka zwątpiła😀 Pozostał ten brukowiec i kościelna propaganda co wychwala i broni, czego obronić się nie da.

skutek @ 12:29, 08.11.2017

IP: 83.17...138

Remont mostu, ulic - dobre zmiany czy KONIECZNE ZMIANY? Same się nie wyremontują.

Maniek @ 12:51, 08.11.2017

IP: 37.47...143

Kur wa jak to czytam to aż zygac się chce jak po chu..owej wodzie Remku pisanka pasie niedźwiedzie na Syberii

Pytanie @ 12:53, 08.11.2017

IP: 2a00:f41...5b01

Ja nadal sie pytam... Jak ja mam do domu wrócić z roboty o 22 ? Zima idzie nie będę łazić piechotą do dworca... Zima idzie !!!

Xxx @ 12:54, 08.11.2017

IP: 194.50...90

Potrzebujemy miejsc pracy!!! Od tego zależy społeczne zadowolenie czy pan potrafi zrozumieć bezrobotnego po 50 tce jak słyszy że już niema dla niego pracy bo nie wydajny i jak żyć panie prezydenćie jak żyć???

Olaa @ 13:16, 08.11.2017

IP: 94.254...155

Dziura na dziurze tak zaniedbać miasto.szok

Muniek @ 13:23, 08.11.2017

IP: 31.11...6

Przywrócić bilety i poprzedni rozkład jazdy MZK. Z obecnym nie da się nigdzie dojechać, a zgrupowanie przesiadek przy dworcu PKS to jakieś kuriozum.

ZIGI @ 13:24, 08.11.2017

IP: 176.109...178

Mzk to tak jeździ jak w 80 latach podmiejskie jeździły,autobusy widma,gdzieś jeździ ,ale po co i gdzie??? laughing laughing

Robson @ 13:36, 08.11.2017

IP: 213.238...175

ciekawe jeszcze ile lat będą czekać mieszkańcy Ul.Stacha Konwy , ( odcinek od skrzyżowania z Ul.Padlewskiego ) na chodnik i porządne oświetlenie , gdzie od salonu gier do granicy miasta nie ma nawet żadnej lampy.

rado @ 13:39, 08.11.2017

IP: 188.146...88

No rzeczywiście, same plusy w tej ostrołęce, będziemy mieli muzeum do którego pies z kulawą nogą nie zajrzy, no i ta bezpłatna komunikacja super, chyba zrobiona dla emerytów żeby podziwiali jak nasza ostrołęka "pięknieje". Brawo
Lepiej przywróćcie płatną komunikację i stary rozkład bo wtedy da się normalnie dojechać do pracy, szkoły na czas- bezpłatna komunikacja to porażka (delikatnie mówiąc). Niech Pan prezydent przyjedzie na dworzec PKS to przekona się jakie są opinie na temat bezpłatnej komunikacji.

Stacja @ 13:42, 08.11.2017

IP: 2a00:f41...7e38

A gdzie ten remont Słowackiego?mieszkam tam i nie widzę tylko dziury i koleiny Bzdury

osrołęczanka @ 13:52, 08.11.2017

IP: 5.172...252

Panie Kotowski - W latach 2002-2006 Ostrołęka pozyskała ponad 200 milionów złotych na oczyszczalnie , termomodernizacje szkół ,na remont ulic ,na obwodnicę i remont urzędu a za pana kadencji 2006-2017 sprzedaż OPEC-u i nędzne grosze na wątpliwe muzeum i czym tu się chwalić-raczej należy się uderzyć w piersi i przeprosić Ostrołęczan !

Darek @ 13:57, 08.11.2017

IP: 94.254...43

Normalnie miasto mlekiem i miodem płynące. Szkoda, że nikt - oprócz tych z ratusza - tego nie widzi. I ten biedny, ciągle atakowany człowiek, udający prezydenta. Jeśli kochasz Pan Ostrołękę to odejdź, niech przyjdzie na to stanowisko ktoś operatywny i zaradny.

Obywatel gorszego sortu @ 14:00, 08.11.2017

IP: 79.190...106

na Słonecznej zamiast remontu znak ograniczający szybkość do 40km/h, wyjechać ze Słonecznej czy Padlewskiego na St. Konwy jest bardzo ciężko, no cóż, ale tam chyba już nie mieszka nikt z samorządu i obecnie prawobrzeżna część Ostrołęki jest traktowana jak najgorsza prowincja.

Kabrio @ 14:15, 08.11.2017

IP: 183.171...146

Przecież to za nasze pieniądze napisany artykuł, więc jak można ukraść? Ja nie czuję się okradziony. Wręcz przeciwnie. Cieszę się, że można o tym podyskutować.

.......... @ 14:20, 08.11.2017

IP: 87.205...114

Brawa dla darmowych autobusów, które są tak przepełnione że nie da się wsiąść a wrócić po pracy do domu też nie ma jak bo odstęp między autobusami jest około 2h. Dobre to będzie to jak wróci stary rozkład jazdy autobusów i płatne bilety. Majątku nie kosztowały a każdy mógł dojechać gdzie chciał.

XXL @ 14:48, 08.11.2017

IP: 79.185...125

hahahhahahhaa istny cyrk aleeeee jaja lepsze niż Neonówka i za free

Jarząbek @ 14:50, 08.11.2017

IP: 46.170...1

łubudubu, łubudubu niech nam żyje prezes naszego klubu ....
Dlaczego propaganda za pieniądze podatników?

Krzyś @ 14:57, 08.11.2017

IP: 83.12...25

Rozkład jazdy z du.py wzięty,przerwy w kursach autbusów nawet 2h.Resztę pominę milczeniem,żadna szambiarka na raz tego gó.wna nie wyczyści.

max33 @ 14:59, 08.11.2017

IP: 78.88...245

Powiem krótko ,odnośnie inwestycji.
POOROSTU JE.BŁEM ZE ŚMIECHU

szok @ 15:23, 08.11.2017

IP: 94.254...54

Nie trzeba więcej komentarzy by ocenić to co dzieje się w naszym mieście i jak jest ono zarządzane. Rzeczywiście same plusy. Będzie nowy most ( na prawo most na lewo most a dołem Narew płynie??? ) , najbardziej potrzebne muzeum wyklętych ( ilu ich było??? )- kolejny budynek widmo jakich już wiele w mieście ( ul. Kościuszki - po Policji, stary szpital i wiele wiele innych, których zapewne przybędzie ). Ale najważniejsza INWESTYCJA????? to bezpłatne przejazdy autobusów MZK- puste i kosztowne "przejazdy" bo dla kogo został opracowany nowy rozkład. Pomimo tak wielu interwencji i negatywów dot. nowego rozkładu władze i spółka miejska nie reagują. ALE LIPA I PROPAGANDA PRZEDWYBORCZA . Ja również muszę się przesiąść na wypożyczane rowery ( póki co ich jeszcze nie ma, a jeśli będą, ciekawe ilu mieszkańców będzie z nich korzystać ?. pewnie tak jak z nowego muzeum), które zapewne zrekompensują koszty utrzymania taboru i miejsc pracy w MZK, albo piechotą ( 4 km do pracy i z powrotem ). TO DLA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW I ROZWOJU MIASTA. BRAWO, BRAWO. d.e.b.i.l.e.

do szok @ 15:28, 08.11.2017

IP: 87.205...137

Całkowicie popieram.

Maja @ 15:32, 08.11.2017

IP: 94.254...77

Mnie to zniszczylo - setki komentarzy, maile do MZK, pisma, ponad tysiac podpisow pod petycja - nikt, doslownie nikt nie chcial nowego rozkladu, wiekszosc chciala przywrocenia platnej komunikacji. A rozklad wszedl bez zadnego sensownego odniesienia sie do krytyki i teraz udajemy ze jest pieknie. No przepraszam bardzo, mozna przykryc jedwabiem i brokatami g.wno, ale i tak dalej bedzie smierdziec. Sprawa trzeba zainteresowac w koncu media ogolnopolskie, moim skromnym zdaniem.

Ale heca @ 15:45, 08.11.2017

IP: 79.191...202

No coś takiego - zero wstydu i poszanowania mieszkańców

SKUTEK @ 15:47, 08.11.2017

IP: 37.47...83

najbardziej zabawne w tym przekazie jest pomijanie ostrołęki w finansowaniu środkami zewnętrznymi.
to prawda nikt do ostrołęki nie przyjechał z walizka pieniędzy i nie powiedział macie, ostrołęka nawet do kogoś kto mógłby dać walizkę pieniędzy nie poprosiła o nią, nie składała żadnych wniosków o realizację projektów zgodnie z obowiązującymi regulaminami. co więcej nawet jak już ktoś przyjechał i zrobił za ostrołękę wniosek o finansowanie projektu to władze nie zdecydowały się go złożyć co więcej jak już nawet go złożyły i nawet finanse zostały przyznane to sposób realizowania projektu był absolutnie nie zgodny z założeniami regulaminu co w konsekwencji doprowadzało do cofnięcia finansowania - patrz basen
to nie rząd dzieli pieniądze chyba, że liczy się jedynie na pieniądze z kasy rządu. są instytucje unijne które jasno określają zasady naboru na kolejne projekty finansowe tylko miasto musi okazać chęć brania w tym udziału.
niech ci co tak się chwalą że wreszcie pokażą za ostatnie chociażby 5 lat jakie były składane wnioski o finansowanie i jaką otrzymały punktację i w ramach jakich projektów - regulaminy są ogólnodostępne
wiem że jest to prośba z tak zwanych retorycznych bo nikt nie odważy się tego pokazać co więcej nie ma co pokazać

SKUTEK @ 15:55, 08.11.2017

IP: 37.47...83

jakiś Panie radny
niech Pan w ramach swojej interpelacji złoży taka prośbę o upublicznienie informacji z jakich projektów unijnych miasto ostrołęka próbowało korzystać na jakie cele i jak to zostało ocenione przez instytucje finansowe za ostatnie dwie kadencje nawet łącznie ze spółkami miejskimi - szacun dla MZK które kilka projektów zrealizowało
myślę, że dla wielu inteligentnych mieszkańców naszego miasta - nie, nie brakuje tu takich - będzie to świetny materiał analityczny przed zbliżającymi się wyborami

jmsjka @ 15:55, 08.11.2017

IP: 31.182...176

Ja tam mam gdzieś kto rządzi. Mnie bardziej interesuje to JAK RZĄDZI i to co widzę chodząc po ulicach, a widzę:

1. Ruderę po starym basenie.
2. Ruderę po starym szpitalu.
3. Żenadę związana ze starym mostem.
4. To, że Ostrołęka już jest komunikacyjnym zaściankiem:
- stan dworca PKP i jego ranga w obecnej sieci połączeń kolejowych
- dworzec PKS, na którym brakuje tylko by rozpalić na jego środku ognisko
- w komunikacji samochodowej również Oka zaczyna łapać dno - wszędzie
budowane obwodnice i dojazdy do autostrad czy wręcz autostrady, tylko nie u nas
5. To, że z imprezami typu Konwój Country czy Inwazja Mocy nikt już tu nie chce zaglądać.
6. To, że po godzinie 18-tej Ostrołęka wygląda na wymarłe miasto.
7. To jak wyglądają osiedla typu Starosty Kosa (dzikie parkingi, wszechobecne błoto; strach dziaciaka puścić, bo prędzej trafi go samochód jadący po zniszczonym chodniku niż znajdzie jakiś normalny plac zabaw).
8. To, że lepiej po zmroku nie zapuszczać się do miejskiego parku.
9. To jak umarłym zakątkiem miasta jest Stare Miasto i Plac Bema - w dobrze zarządzanych miastach takie miejsca najbardziej tętnią życiem.
10. To, że młodzi ludzie już tu nie wracają po studiach w Wa-wie itp., a dorośli w liczbie kilku na przeciętną rodzinę muszą na zarobek jeździć za granicę, bo tu można zarobić, ale nadal (w 2017! roku) po 1600 czy 1800 złotych na rękę.
11...
12...
13...
18...
25...
89....

itd itd itd.

TO JEST PO PROSTU DRAMAT jak upada Ostrołęka. Odpowiadają za to GOSPODARZE MIASTA, czyli rządzący. Amen.

emigracja @ 16:15, 08.11.2017

IP: 79.191...152

wy się módlcie żeby emigracja tego wywiadu nie przeczytała bo jak się rozejdzie to tabunami będą walić i to prosto do Ostrołęki wszyscy nawet z USA wrócą o UK nie wspomnę na ulicy nie będzie można przejść a w sklepach kolejki kilometrowe ja wam piszę módlcie się :):):):):):):)

xxx @ 16:23, 08.11.2017

IP: 2a01:110f...20b5

Skoro już mówimy o remoncie dróg to mieszkańcy ulicy Emilii Plater i Literackiej na Osiedlu Stacja od kilku lat ubiegają się o chodniki, które miałybyć zrobione już dawno temu oraz wyremontowanie odcinka ulicy Literackiej.

Do jmsjka @ 16:50, 08.11.2017

IP: 176.109...201

Zgadzam się z tobą na 100 %

do jmsjka @ 16:54, 08.11.2017

IP: 83.31...6

1. Nikt nie chciał wynająć. Co ma do tego miasto?
2.Co ma do tego miasto? To nie ich budynek.
3. Robią zastępczy i będą remontować stary.
4. Pretensje do mobilisu (tudzież kościoła który jest właścicielem terenu) i pkp
5.Pretensje do mieszkańców że wolą chodzić na disko z pola
6.Czemu nie wychodzisz po 18?
7.Pretensje do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
8.Pretensje do policji
9.Pretensje do lokalnych biznesmenów że wolą inwestować na goworowskiej
10.Pretensje do pracodawców ewentualnie do siebie że nie chciało się iść na studia i kształcić...

Problemy wyssane z palca i kierowane nie w tym kierunku.

do do jmsjka @ 17:15, 08.11.2017

IP: 94.254...43

Nie traktuj nas mieszkańców jak głupców. We wszystkich punktach jest pole do działania dla władz miasta. Operatywny prezydent rozwiązałby wszystkie te problemu w ciągu jednej kadencji. Pretensje do wszystkich, tylko nie do prezydenta, więc za co on bierze 10 tysięcy zł comiesięcznej pensji???

ksionc @ 17:31, 08.11.2017

IP: 79.191...117

prezydent ma też swoje plusy: np doskonale zna się na modlitwach

jgd @ 17:35, 08.11.2017

IP: 83.6...189

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA TO ÓSMY CUD ŚWIATA - JEST TAK CIASNO W AUTOBUSACH, ŻE NIE ZATRZYMAŁ SIĘ NA PRZYSTANKU ABY ZABRAĆ DZIECI DO SZKOŁY

Maria @ 17:45, 08.11.2017

IP: 95.160...0

P.Kotowski od bajek dla dorosłych to Kobuszewski. Niech pan nie będzie aż tak śmieszny.

Rebeliant Remek @ 17:59, 08.11.2017

IP: 188.146...68

Cieszy, że Pan Kotowski wspomniał o pozostałych sprawcach fatalnego stanu od nastu lat. Osobiście uważam, że o ile senator wzbudza moje pewne uznanie, mało kto nic nie mówiąc potrafił zdobyć senatorski mandat, tak ten drugi jedyne co mu wyszło to rumieńce i pośmiewisko praktycznie przy każdej wypowiedzi w mediach.

Tak więc myślę, że czas gangu katechetów się kończy. Można mydlić oczy ludziom przez kadencję, dwie to o jedną za dużo, trzecia by była bezczelnoscią. Już wiemy, że prócz siania żałosnej propagandy nie umiecie nic.

Decyzja była wynikiem analiz z dyrekcją MZK @ 18:09, 08.11.2017

IP: 95.49...102

Mam (prawdopodobnie płonne) nadzieje, że pan prezydent i dyrekcja MZK pochylą się nad bublem jakim jest nowy rozkład jazdy autobusów MZK. Na chwilę obecną nie ma kursów autobusów w sensownych godzinach a jak już są to pasażerowie podróżują uciśnięci jak sardynki w przyciasnej puszce po konserwie. To że ukazuje się artykuł w Ostrołęce Samorządowej gdzie bezpłatna komunikacja MZK zostaje odhaczona przez pana prezydenta jako sukces tylko potwierdza jak bardzo pan prezydent i jego urzędnicy nie rozumieją mieszkańców i ich potrzeb.

Maja @ 18:09, 08.11.2017

IP: 94.254...77

No to nie jest dobra zmiana tylko dobra, zmiana :)

Maja @ 18:10, 08.11.2017

IP: 94.254...77

Bo*

ch.u.j wa.m w. d.u.p..e @ 18:11, 08.11.2017

IP: 213.238...18

pksy na to liczyli jestem za takie kursy powinny być co godzina zarobią sobie a MZK wiele kredytów wzięło z u EU jeżeli gminy nie podpiszą z nimi umowy to MZK upadnie a Kotowski i przyjaciele espresso będzie się d.u.pa.mi z nas się śmiać bo to nie oni są winne tylko samorządy gmin są odpowiedzialne za taka sytuacje. kotowi nic nie zrobicie on ma was wiecie gdzie i będzie się śmiał w tej postaci laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing

akk @ 18:15, 08.11.2017

IP: 83.6...150

Poranny autobus, po 8-mej ze Stacji - takiego tłoku nie widziałam od 25 lat, nie można się dopchać do poręczy, ludzie się na siebie przewracają !!!!! W D.PĘ sobie wsadźcie taką komunikację miejską,....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!

ketuks @ 18:22, 08.11.2017

IP: 2a00:f41...5511

Niech się prezydent pochwali ukończonymi inwestycjami a nie tymi które są obecnie w powijakach

akk @ 18:26, 08.11.2017

IP: 83.6...150

Mam pomysł na biznes w Ostrołęce, produkcja maseczek przeciw smogowych .... laughing laughing laughing laughing laughing

Ktoś @ 18:26, 08.11.2017

IP: 2a00:f41...6df0

Ciasno w autobusach bo zims idzie i to w trosce o to żeby cieplusio było. Można se bez sensu po mieście pojeździć i jak się uda to gdzieś wysiąść o ile uda się najpierw wsiąść ale kochani to wszystko za darmo!!! Bilety spokojnie powrócą i to droższe tylko MZK sprywatyzują bo do tego ta szopka zmierza. Proponuję korzystać póki co i jak się uda to jeździć od rana do nocy darmową komunikacją. Pozdrawiam wszystkich podróżników po Ostrołęce😁😁😁

ketuks @ 18:27, 08.11.2017

IP: 2a00:f41...5511

większość tych inwestycji jest opóźniona o wiele lat,ale zdążyliśmy już przywyknąć że jak się pali to prezydent dopiero kopie studnie. Najpierw oddanie inwestycji do użytku a ewentualnie później zbieranie pochwał i chełpienie się.

Katecheta @ 18:32, 08.11.2017

IP: 83.6...131

Buhahahahaaaaa co za deb***

do do do jmsjka @ 18:44, 08.11.2017

IP: 83.31...6

Sam jestem mieszkańcem więc nie o traktowanie tu chodzi. Wypisz rzeczowe argumenty którymi zajmuje się ratusz a nie wymyślasz cuda na kiju. Mi także się nie podoba że drogi są pofałdowane jak skóra emeryta, że brakuje działań w kwestii dokończenia małej obwodnicy, że wylotówki z miasta są na miarę 18 wieku, że wpuszcza się do centrum sklepy wielkopowierzchniowe. To są merytoryczne argumenty za które odpowiadają urzędnicy a nie to, że po 18 brakuje ludzi na ulicach... Odczepcie się także od muzeum bo lepiej mieć jakąś atrakcję niż kolejny pustostan na który i tak byście narzekali. Kasa idzie z zewnątrz więc o co ten ból d.? Lepiej żeby powstało w Ciechanowie? Wtedy napiszecie że tam w Ciechanowie to mają dobrych lobbystów a u nas nic się nie dzieje...? A może lepiej wybudować solankę i park dinozaurów?

analityk @ 18:49, 08.11.2017

IP: 91.230...74

Proszę zapytać ile urząd płacił za MZK po staremu a ile gdy zrobiono darmową. Ile zapłacą gminy.W takim mieście powinny być długie linie np.Laskowiec Rzekuń.Czy miasto nie zrobiło sobie oszczędności względem gmin dobry pijar wyborczy

Młody wykształcony @ 18:57, 08.11.2017

IP: 94.254...154

Cóż, wygoniliście z Ostrołęki za dużo ludzi tym swoim nieudolnym rządzeniem. Ludziska wynieśli się i zdążyli zauważyć, że gdzie indziej jest lepiej. Gdybyście lecieli w ch... z umiarem to dalej można by kręcić lody. A tak to niedługo poczujecie jak to jest tu szukać pracy.

Kolego wyżej @ 19:03, 08.11.2017

IP: 94.254...154

Ciechanowowi to my możemy buty czyścić. Wpisz sobie na fejsie " Krzysztof Kosiński".
Ostrzegam - ból d. gwarantowany

brexit @ 19:12, 08.11.2017

IP: 82.28...1

Prezydent Kotowski będzie oceniony właściwie dopiero po latach.I pomimo tego ,że nie on tę decyzję podejmie to jego ocena będzie zależała od tego czy uda się elektrownię w Ostrołęce wybudować.
Na tym portalu cieżko spodziewać się racjonalnych ocen , większość postów piszą frustraci związani z opozycją polityczną , część pewnie w ramach swoich obowiązków.
Realnie prezydentura przeciętna , choć ostatnie decyzje ,w tym głównie bezpłatne przejazdy komunikacją miejską fatalne.NAjgorszejest to ,że obciążają całe środowisko PiS co źle wróży w nadchodzących wyborach.
W żywotnym interesie mieszkańców Ostrołęki jest bowiem głosowania na PiS w wyborach samorządowych, a niestety większość wyborców kieruje się emocjami zamiast zdrowym rozsądkiem i po perypetiach z mostem i MZK będzie trudniej PiS owi uzyskać dobry wynik , chociaż most to akurat najmniejsza prezydenta Kotowskiego wina.

jmsjka @ 19:16, 08.11.2017

IP: 31.182...176

@do do do jmsjka @ 18:44, 08.11.2017

To, że po godzinie 18 nie ma ludzi na mieście, to o czymś świadczy:
- że ludzie nie mają hajsu by wyjść np na kolację (mało zarabiają)
- że tych ludzi nie ma, bo tak jak pisałem - młodzi siedzą w innych miastach na studiach, a "starzy" zapier..ą za granicą, bo tu zarobki są na miarę 2003 roku (ludzie stąd emigrują)
- że miasto nie dba o inwestycje pozwalające na spędzenie czasu wieczorami na mieście (tak jak pisałem np Stare Miasto jest martwe).

Muzeum? Ok. Jestem za. Tylko niech to będzie wisienka na torcie, po tym jak ważniejsze kwestie będą rozwiązane. Bo co Ci kurfa bo fajnym muzeum, jak pociągiem do O-ki nie dojedziesz, wylotówki sam określiłeś w jakim są stanie, a dworzec autobusowy, który pierwszy daje jakieś wrażenie przyjezdnemu, jest dramatem. To teraz się pytam: co po muzeum jak ten gość spoza miasta nie będzie miał jak/nie będzie chciał tutaj w ogóle przyjechać.

A za stan infrastruktury komunikacyjnej, dworców, inwestycji drogowych, rangi miasta, liczbę dobrze płatnych miejsc pracy odpowiadają rządzący. To oni organizują atrakcyjne warunki inwestorom. Dzięki spełnieniu wymienionych ludzie będę chcieli i mieli gdzie spędzić wolny czas, a co za tym idzie będzie zaspokojona ich potrzeba wyższego rzędu. Nie będą zmuszeni zostawać w Warszawach i innych. To jest układ naczyń połączonych.

O ile w skali kraju PiS robi sporo fajnych zmian (oczywiście jest też mnóstwo do zarzucenia), o tyle w skali miasta jest żenada. I nie wiem czym teraz Kotowski i spółka mogą się wykręcać, tak jak przez 8 lat rządów PO, że im ówcześni rządzący robili pod górkę.

jmsjka @ 19:28, 08.11.2017

IP: 31.182...176

@16:54, 08.11.2017IP: *.*.146.6

Widzisz chłopaku/dziewczyno jak znasz się na ludziach...

ad 6 - nie wychodzę po 18-tej, bo od prawie 20 lat... już nie mieszkam w Ostrołęce
ad 10 - właśnie z powodu studiów wyjechałem, a nie wróciłem, bo zatrzymała mnie w mieście studiów dobrze płatna praca

Dlatego moje ukochane miasto rodzinne mam okazję oceniać z perspektywy czasu, odwiedzając je co kilka tygodni. Mam więc doskonały ogląd na to jak jest i jak było. Już nie odpisuj, bo się zaorałe/aś i z Tobą dyskutować nie widzę sensu.

ketuks @ 19:32, 08.11.2017

IP: 94.254...63

niedawno Ostrołęka została dopisana do listy 100 miast upadłych po przewrocie z 89 roku tu się nic nie dzieje nie powstają miejsca pracy stawiane są tylko świątynie pieniądza (galerie) i wybudowano parę bloków. za pracą trzeba stąd wyjeżdżać nieraz bardzo daleko. ludzie emigrują zarobkowo.

Łukasz @ 19:42, 08.11.2017

IP: 31.0...189

Zapomniał o przesunięciu granic Miasta i przerobieniu PGO na betoniarnie.

do jmsjka @ 19:56, 08.11.2017

IP: 83.31...6

Nie wiem po co brniesz w temat pustych ulic... Skoro ludzie nie chcą spędzać czasu na mieście to żadna władza czy operatywny prezydent tego nie zmieni. Może jesteśmy domatorami, może wpływ ma pogoda która przez 3/4 roku jest beznadziejna, może nie mamy znajomych... Knajp w Ostrołęce jest sporo więc dla chcącego... Jedź do Łomzy, Przasnysza, Pułtuska, czy innych Siedlec. Wszystkie małe dziury o zmierzchu wyglądają podobnie.
Ludzie mają mało kasy? Pewnie że tak. Wiadomości cały czas nas atakują informacjami o wzroście pkb, o super rozwoju, o tym że jesteśmy krajem z czołówki. Wystarczy jednak wyjechać do Holandii, Belgii czy innej Austrii żeby zrozumieć, że jesteśmy mega biedakami. U nas miasto żeby wybudować estakadę czy przejście podziemne musiałoby się zadłużyć na jakieś 200 lat świetlnych. Każda ścieżka rowerowa czy kawałek asfaltu urasta do rangi przepaści cywilizacyjnej.Tam takie inwestycje są czymś normalnym i należą się ludziom jak psu kość. Takie są fakty.
Denerwują mnie jednak ciągłe infantylne najazdy (głownie na tej stronie) na obecnego prezydenta. Sądzę że ludzie powinni pisać o problemach miasta jednak merytorycznie i w zakresie który dotyczy urzędników. Nie dlatego że jestem jakimś zwolennikiem obecnej władzy. Dlatego że z merytorycznych głosów mogą wynikać jakieś refleksje, przemyślenia ewentualnie konkretne działania. Nikt nie chce przegrywać wyborów więc muszą się liczyć z głosem opinii publicznej. Natomiast z bezpodstawnych ujadań i inwektyw pokroju kaktusa czy innego kodziarza remka nic nie wynika oprócz bezproduktywnej spirali głupoty.
Tak jak wcześniej wspomniałem za dworce i restauracje odpowiadają ich właściciele. Za miejsca pracy - pracodawcy.

do do jmsjka @ 20:02, 08.11.2017

IP: 83.31...6

Może trzeba było wrócić do Ostrołęki i próbować tą sytuację zmienić. Może trzeba było rozkręcić własny biznes i stworzyć kilka dobrze płatnych miejsc pracy. Sam nic nie zrobiłeś w tych kwestiach a masz pretensje do prezydenta.

Kiepura @ 20:03, 08.11.2017

IP: 5.172...178

Propaganda sukcesu jak za najlepszych lat PRL.Problem jest tylko tego typu,że każdy spacerując po mieście może te "cuda" zobaczyć na własne oczy...a to już nie jest takie proste

. @ 20:14, 08.11.2017

IP: 213.238...19

A kto ma spędzać ten czas na mieście? Emeryci czy gówniarzeria? Bo tą grupę pośrodku to uświadczysz jedynie w państwowe święta. Akurat wtedy kiedy lokale mają żniwa i odbijają sobie posuchę prowadzenia biznesu w mieście bez ludzi młodych i w średnim wieku.

. @ 20:18, 08.11.2017

IP: 213.238...19

A sam byś, ciulu, otworzył tu biznes?
Idź i nie denerwuj poważnych ludzi

do "Kolego wyżej" @ 20:20, 08.11.2017

IP: 83.31...6

A co takiego ten prezydent Ciechanowa zrobił? Wchodzę na portal samorządowy i tam komentarze takie jak na MO. Ostatnio byłem w Ciechanowie i jakoś tego przepychu nie zauważyłem. Po 18-ej też jakoś pustawo było. Wybudowali tam pseudo obwodnicę taką jak u nas 10 lat wcześniej.
Będąc w Łomży widziałem sypiący się i pofałdowany most (drugi jest daleko i w jakimś dziwnym kierunku). Drogi wjazdowe gorsze niż u nas. Galeria w centrum...
Te miasta łączy jedno - są dziurami zapomnianymi przez władzę centralną. Potrzebują kosztownych inwestycji a ich budżety są skromne. Nie mają porządnych uczelni więc ludzi stamtąd emigrują...

BEATA @ 20:30, 08.11.2017

IP: 31.41...46

Żygać się chce jak czytam

Mietek @ 20:35, 08.11.2017

IP: 84.40...29

Są ulice w Ostrołęce które muszą poczekać... Ulica Ciasna czeka 70 lat, ulica Dolna czeka 61 lat. Obie to drogi gruntowe wysypane jakiś czas temu gruzem z frezowania ulic. Mieszkancy płacą takie same podatki jak ci którzy maja asfalt i chodniki. Pytanie: ile lat czekał na nowoczesną drogę nasz Prezydent? Za prawidłową odpowiedź nagroda: dwa złote na loda.

Rebeliant Remek @ 20:40, 08.11.2017

IP: 188.146...68

Bliźniaku tępego, choć z innym ip. Masz rację. Prezydent nic nie może, za nic nie odpowiada, dodam od siebie, że nie ma zielonego pojęcia o zarządzaniu miastem. Tylko się pytam w takim razie po jaką cholerę jest! Po to by naście lat żerować z kolesiami na samorządowych pieniądzach i biegać od pomnika do pomnika i z mszy na mszę? Zero operatywność, zero zaangażowania, zero pojęcia. Amen.

Up @ 20:48, 08.11.2017

IP: 83.31...6

W średnim towarzystwie mnie umiejscowiłeś ale... lepszy bliźniak tępego niż klon tęczowego remka kodziarza.

ostrołęczanin @ 21:19, 08.11.2017

IP: 176.109...236

UWAGA,UWAGA, aby coś zmienić trzeba chodzić na wybory.Uwaga kierowana szczególnie do młodych osób.Wybory blisko i należy iść zagłosować.

brexit @ 21:28, 08.11.2017

IP: 82.28...1

Problem z i d io t a m i pokroju Remka kodorasty i cockTuska polega na tym ,że nie potrafią przestać choć na moment uprawiać tej siermiężnej propagandy , która jest adresowana do czubków tak zrypanych ,że chyba tylko sami jej piewcy w nią wierzą.
Problemy , które ma Ostrołęka są w większości uniwersalne.I nie dotyczą tylko Polski.Mieszkam w relatywnie bogatszym niż Polska kraju ,(UK ) i tak samo jak w Polsce młodzi migrują z miast małych do dużych.Tak smo było jak mieszkałem we Francji.D u r nie pokroju Remka klepią te swoje kocopoły , propagandę , która spóźniona jest co najmniej dwa lata.
NIkt już Remuś oprócz Was , czyli tępych propagandystów nie wierzy w młodych , wykształconych z wielkich miast.Kapitału politycznego , który pomógłby Twoim kumplom politycznym na deprecjonowaniu normalności nie zbijesz.

krzys @ 21:54, 08.11.2017

IP: 31.41...42

Łżesz prezydencie jak bura s u k a,poprzedni rząd dawał ci połowę kosztów remontu tylko ty z tobie znanych przyczyn dotacją wzgardziłeś.

tundarl @ 21:55, 08.11.2017

IP: 83.6...212

przywrócić stary rozkład jazdy MZK radni jesteście wstrętnymi osobami na czele z całym w-ce prezydencikiem tej ostroleckiej dziury szalamachy i kapuściane nieogolone łby

Kris @ 22:02, 08.11.2017

IP: 80.52...53

Ale jaja ale jaja swoje zaniedbanai prubowac przedstawic jako sukceay a ta zmiana lini i kursow w MZK wymiata !

Kris @ 22:09, 08.11.2017

IP: 80.52...53

Wlasnie PO dawalo 50% dofinansowania do remontu mosty to kot mowil ze miasta nie stac na dolozenie drugiej polowy PIS dalo 49% i kot stwierdzil fajnie bedzie rwmont mostu cud ze te enea czy tam energa sie zlitowala i dala ta brakujaca kase na most bo juz rani miasta zgodzili sie nakolejene zadluzenie miast na ten remont mostu a w sumie to nawet nie wiem czy te obkigacje i tak wypuscili zadluzajac jeszcze bardziej miasto czy zrezygnowano z tego skoro kasa na most sie znalazla

Słownik @ 22:11, 08.11.2017

IP: 109.241...89

Wymiata to Twoja PRUUUBA

Kris @ 22:16, 08.11.2017

IP: 80.52...53

Kot mowi mamy kase na most z zewnatrz i stac miasto na bezplatne przejazdy autobusami MZK dla mieszkancow bo skoro do tej pory roczne dofinansowanie MZK kosztowalo miasto ponad 8mln zl to te ponad milion ze sprzedazy biletow dolozymy my miasto i jezdzijcie bezpkatnie no ale skoro likwiduje sie linie i obcina ilosc kursow to z tych ponad osmiu mikionow zlotych dokladanych do MZK z budrzetu miasta zrobi sie max jakies 5-6milionow zl wow macie bezplatne a my i tak oszczedzimy ha ha ha Panie Kotowski pana dzialania to zenada co roku potrzebne sa remonty malo tego potrzebna sa rozbudowy ulic budowy nowych ulic co zwieksza przepustowosc juz zakorkowanych ulic a nie tylko w roku wyborczym , ja za pana juz dawno podziekowalem za te nierzady

prywatne mzk @ 22:40, 08.11.2017

IP: 95.160...149

może prywatne mzk teraz ruszy

HenrykSienkiewicz @ 22:51, 08.11.2017

IP: 178.213...84

Codziennie rano przed 8:00 na dworcu kilkaset osób czeka a obok na postoju 7 autobusów sobie stoi i kierowcy się grzeją w środku angry Przecież to jest chore. Dlaczego do tej pory prezes MZK się nie wypowiedział w kwestii tego bubla - nowego rozkładu jazdy? Kto przywróci płatne autobusy i poprzedni rozkład jazdy ten wygra wybory w przyszłym roku.

Darek @ 23:01, 08.11.2017

IP: 94.254...43

Facebook: Krzysztof Kosiński

Ciechanów ma prezydenta z prawdziwego zdarzenia, młodego, bezpartyjnego, za to z głową pełną pomysłów i umiejętnością ich realizacji. Zobaczcie sami jak można rozwijać miasto. Dodam tylko, że Ciechanów ma 10 tysięcy ludności mniej od Ostrołęki.

up @ 23:27, 08.11.2017

IP: 83.31...6

Kłamiesz, Kosiński jest z psl'u a nie bezpartyjny. Jak rozwinął to miasto bo jakoś eldorado tam nie widziałem. Poczytaj komentarze na portalu samorządowym - ma więcej hejtu od mieszkańców niż nasz. Natomiast przytaczanie jego własnego profilu na fb - obiektywizm w 100%ach... Szczyt jego osiągnięć - wybudował kawałek drogi spinającej wylotówki i... no właśnie i co? To że jest młody - super argument dla podstarzałych, niezamężnych kobiet.

wo @ 23:52, 08.11.2017

IP: 83.31...6

Ktoś tu przytaczał temat dworców - wystarczy spojrzeć jak wygląda PKS w Ciechanowie (nasz to przy nim wersal). Oba miasta miały pecha że pksy poszły w ręce pejsatych ludzików dzięki czemu w tej kwestii będzie już tylko gorzej. Ale trzeba uczciwie przypomnieć że miasto chciało kupić nasz PKS tylko platformowe towarzystwo na to nie pozwoliło. Śmiem twierdzić że gdyby tak się stało dworzec byłby prawdziwą wizytówka. Teraz jedyna nadzieja w parafii - to ich teren i albo powinni wymusić na dzierżawcy doprowadzenie tego bałaganu do porządku, albo dla dobra miasta sprzedać działkę pod konkretną inwestycję...

Kot w butach @ 23:58, 08.11.2017

IP: 188.146...73

Porażka, a nie sukcesem są bezpłatne przejazdy MZK i co za tym idzie fatalny rozkład jazdy. Aż się nie chce wyruszac na taką wyprawę życia do tego,, zacofanego'' w rozwoju miasta. ŁOMŻA ma super rozwiązania komunikacyjne, np. bilet jednogodzinny za 2zl. Nie musi być za darmo tylko w cenach racjonalnych. Darmowa komunikacja to też niebezpieczna komunikacja, o czym mogłem się ostatnio przekonać. Jeżdżą podejrzani, po Janina, wulgarni osóbnicy, którzy robią co chcą już od momentu, kiedy czakaja na przystanku. Rozrabiaja tam i sieją strach przez jakieś 2godziny,bo akurat tyle trzeba czekać na kolejny autobus i mimo kamer nie ma żadnej interwencji ze strony służb. Niebawem będą jeździć cały dzień bezdomni, mogąc mieć całodzienne lokum w autobusach, bo zawsze ciepłej niż na dworze. Komunikacja stała się o wiele droższa, bo trzeba jeździć taksówka z braku autobusów. Ludzie, gdzie my żyjemy!!! JEST 21 WIEK a tu coraz większy zascianek.Czemu i komu to służy?!? NIECH KTOŚ MĄDRY WYKORZYSTA TA SYTUACJE I ZAŁOŻY PRYWATNA LINIE. Będzie konkurencja to może ktoś się opamięta.

do up @ 00:14, 09.11.2017

IP: 94.254...43

Tak, oficjalnie jest w PSL, ale nie uprawia polityki w przeciwieństwie do Kotowskiego. Musisz się bardziej rozglądać, bo ja z racji powiązań rodzinnych znam Ciechanów bardzo dobrze, widzę co tam się dzieje, zazdroszczę im prezydenta i rozwoju.

Zdjęcia inwestycji, które są realizowane w Ciechanowie oraz inicjatyw społecznych, każdy może zobaczyć na facebook'u. To wszystko przez niecałe 3 lata, mimo że to mniejsze miasto, z budżetem o 100 mln zł mniejszym.

I nie wyjeżdżaj z portalem samorządowym, bo to portal, na który zaglądają tylko lokalni partyjni działacze, a nie mieszkańcy. A jeśli już tak ci zależy, to bardzo proszę. Ranking prezydentów miast mazowsza na portalu samorządowym: Krzysztof Kosiński - 44,39% poparcia, Janusz Kotowski - 31,93% poparcia.

Zapraszam wszystkich facebook: Krzysztof Kosiński

Polecam też youtube: Ciechanow - inwestycje 2017

Rebeliant Remek @ 05:57, 09.11.2017

IP: 188.146...78

Bredzix zmywaku i bliźniak tępego. Pytam kolejny raz. Jakie lewactwo, jacy kodaraści, gdzie ci uchodźcy. W Ostrołęce rządzi gang katechetów z PiS, a uchodźcy jeśli są to z Ostrołęki rozsiani po całej Europie, a nie odwrotnie. W tym zmywak, dyżurny pisowski prowokator.

Kolega tępego. Jakich ty jeszcze chcesz argumentów? Od lat komentatorzy wytykają prezydenckie błędy i głupotę. Robią to opozycyjni radni. Tylko qwa co z tego jak zainteresowany udaje w swej bucie, że nie do niego mowa i woli czytać wywiady z samym sobą, oraz słuchać świty, co chwali jaki jest piękny, mądry, bogobojny i nieomylny. Niestety prawda jest taka, że król jest nagim głupkiem.

Rebeliant Remek @ 06:18, 09.11.2017

IP: 188.146...78

Tak przy okazji. O "sukcesach" naszego "lidera" pisał lokalny ratuszowy brukowiec. O sukcesach Kosińskiego "Rzeczpospolita". Przypadek? Nie sądzę😀

hertz @ 06:27, 09.11.2017

IP: 78.88...89

Wy piszecie a pisowcy się z Was śmieją. Wybudowali sobie domy,śmigają służbowymi samochodami, kasują ogromne wynagrodzenia,ogromne premie kwartalne i trzynastki.Żyją spokojnie na obrzeżach miasta lub w jego bezpośrednim pobliżu.Nasze problemy ze złymi drogami,korkami,złym rozkładem MZK po prostu ich nie dotyczą.Czarny aktyw mobilizujący fanatyków religijnych typu,,nacjonala,, i im podobnych zapewni im posadki w przyszłym roku na następne cztery lata.A my głupole dalej będziemy narzekać!!

grzes @ 06:28, 09.11.2017

IP: 95.49...187

O żesz...pierwszy sorcie.

Ggkjjvff @ 07:51, 09.11.2017

IP: 107.167...74

Vfftvbjhcxeyuibvf

JA @ 08:25, 09.11.2017

IP: 194.50...34

Nadal brak jakiegokolwiek autobusu na Hallera, z Witosa ostatni jest 13,43 z Wojciechowic na Centrum. Dzieci kończą szkołę o 14,30 I 15,20 ludzie pracują do 16 i z wywieszonym ozorem lecą na dworzec. ŻENADA

O losie. @ 08:38, 09.11.2017

IP: 37.47...253

O losie nie ma autobusu z hallera na Witosa masakra poprostu. Ludzie autobusy przepełnione bo jak sie szarańcza na darmochę rzuciła to jak na suszarki w lidlu. Są remonty miasto wywalczyło elektrownie nic nie dzieje sie od razu to nie totolotek. Dla mnie kandydat jest tylko jeden obecny Pan Prezydent i żeby nie było ani rodzina ani pracownik poprostu człowiek cieszący sie z kraju w którym nie ma wojen morderstw ale za to jest 500 plus.

do o losie @ 08:52, 09.11.2017

IP: 46.170...1

Miasto wywalczyło elektrownie? Widział ją ktoś? Widać tylko ciepłe posadki w "elektrowni w budowie" która się nie buduje hahahaha
Remonty w mieście ? hahahahahahahahah

geos @ 09:15, 09.11.2017

IP: 95.160...44

Trudno jest się dziwić retoryce tekstu - jest to artykuł sponsorowany, opłacony zatem i napisany wedle wazeliniarskiego schematu. Ten kto płaci, wymaga. Jest takie łacińskie motto "Do ut des" - "daję, żebyś dał". Był już w historii "król słońce", czemu nie może być "prezydent-sprawca wszystkich szczęść ( Boże ).?

R< @ 09:33, 09.11.2017

IP: 2a01:110f...e30

Totalne bzdury !!!!

Gdzie są nowe miejsca pracy, oprócz galerii ????????
Chodzi o zakłady pracy, pracę biurowo- administarcyjna??? w urzedach ????
w Ostołęce bieda aż piszczy !!!
Czym tu się chwalić???!!!
podtsawowe zadanie i co ??? nie zrealizowane !

Q @ 09:39, 09.11.2017

IP: 94.254...169

Też znam Ciechanów i widzę jak to miasto się teraz dynamicznie rozwija. Od roku mają bardzo ładny dworzec, nawet są zdjęcia w internecie. Obwodnicę mają wystarczającą, zajęto się terenami koło zamku - fajne alejki coś jak w Serafinie. Dworzec PKP mały, ale zgrabny i estetyczny. W przejściu podziemnym czysto i nie śmierdzi.
Główna ulica - 17 stycznia aktualnie w remoncie. Zaraz zabierają się za wieżę wodną.
I to tylko tak na szybko z pamięci.
A u nas? U nas jak w lesie

Q @ 09:42, 09.11.2017

IP: 94.254...169

A i jeszcze jedno - w godzinę są na Gdańskim.
U nas to brzmi jak jakaś abstrakcja

Dolek @ 09:46, 09.11.2017

IP: 5.172...46

Rzeczy na które miał bezwzględny wpływ prezydent miasta a zostały nietrafione, są darmym wyrzucaniem piemiędzy w błoto lub stanowią wyniszczającą konkurencję dla innych podmiotów gospodarczych
- budowa galerii Bursztynowej powinna mieć miejsce na obrzeżach miasta
- budowane praktycznie nikomu nie potrzebne Muzeum Wyklętych
- zaniedbane stare miasto, bez wizji i przyszłości
- zaniedbane nabrzeże Narwi bez wizji i przyszłości
- wieloletnie zaniedbania przy ewentualnej budowie nowego mostu przez Narew i remoncie starego
- brak lokalnego lobbingu na rzecz połączenia miasta z główną infrastrukturą komunikacyjną i drogową kraju przez co powoli stajemy się komunikacyjnym zaściankiem
- klapa jezeli chodzi o wykorzystanie funduszy Europejskich (jedno z ostatnich miejsć w Polsce w rankingu byłych miast wojewódzkich )

IKS @ 09:54, 09.11.2017

IP: 83.24...4

Kotowski zwłaszcza lansu wymaga ta trafiona decyzja o bezpłatnej komunikacji, ośmieszasz się pajacu. Nic ci nie pomoże w przyszłym roku.

akk @ 09:58, 09.11.2017

IP: 77.253...149

"Miasto wywalczyło elektrownię" - chyba po to żeby nas zabić do końca, przecież tu nie ma czym oddychać, z terenu byłego GS na Stacji smród palonego plastiku, palonych kabli wydobywa się codziennie. Z chałupy koło Biedronki, na Stacji kłęby czarnego dym z komina, że do drzwi sklepu nie można trafić. Nikogo to nie obchodzi a przykłady można mnożyć. LUDZIE PRZECIEŻ TO ZABIJA !!!!!!!!!

Do o losie @ 10:07, 09.11.2017

IP: 78.88...181

Mylisz się - to nie darmowe przejazdy są przyczyną tloku w miejskich autobusach, tylko fatalnie ułożony rozklad jazdy i likwidacja polowy ( o ile nie wiecej) kursów. Ludzie wyjeżdżają do pracy 2 h wczesniej, bo są do tego zmuszeni bezmyślnościa wladz MZK.

WIOLLA @ 10:54, 09.11.2017

IP: 94.254...187

Kiedyś były wyjazdy na okaze żeby obudzić miłość do rodziny Amiast kochać na boku a teraz będą wizyty w muzeum troszkę bliżej

do Q @ 12:09, 09.11.2017

IP: 178.42...53

Podaj konkrety. Bo to że pociąg jedzie do Warszawy w godzinę nie jest żadną zasługą Kosińskiego. Dla tych którzy z tamtych okolic odwiedzają Ostrołękę też pewnie mamy "wystarczającą" obwodnicę z tym że wybudowaną 10 lat wcześniej.
My mamy kino 3d, największą galerię w okolicy, nowe kino, nową komendę, nowy szpital, nową pływalnię, będzie muzeum ŻW, może nowa elektrownia, może nowy most... Dalej mamy się licytować?
Takie bezsensowne wyliczanki które nic nie wnoszą do tematu...

Rebeliant Remek @ 12:23, 09.11.2017

IP: 188.146...78

Co jeszcze dopiszesz na konto gangu katechetów? Obecną elektrownię, celulozę, zakłady mięsne, mleczarskie, trzy przeprawy mostowe? Bo ze szpitalem i mini obwodnicą nawet prywatnymi galeriami już ci się prawie udało😁😁😁

Obserwator @ 12:26, 09.11.2017

IP: 5.172...230

Panie Prezydencie,
Jeśli "przygotowanie do budowy elektrowni jest konsekwentnie realizowane" to kiedy Rada Miasta podejmie uchwałę o przystąpieniu do zmiany MPZP dla terenu pod nową elektrownię? Chyba nie chce Pan pojąć decyzji lokalizacyjnej po cichu i z zaskoczenia?

Rebeliant Remek @ 12:28, 09.11.2017

IP: 188.146...78

Zapomniałem o OCK i szpitalu😁😁😁 Cytując klasykę z gatunku komedii: " Kopernik tez była kobietą!" Czyt. z PiS😁

sąsiad @ 12:48, 09.11.2017

IP: 212.160...195

Nareszcie prawdziwa i konstruktywna polemika sfrustrowanych mieszkańców popadającego w zapomnienie grodu .....

do do Q @ 12:54, 09.11.2017

IP: 94.254...43

Podaje konkrety.

Zasługą Kosińskiego jest, że pociąg jedzie do Warszawy w godzinę, ponieważ to on wywalczył zatrzymywanie się Pendolino w Ciechanowie oraz to dzięki niemu Ciechanów ma bezpośrednie (bez stacji pośrednich) kursy do Warszawy. Ale do takich spraw trzeba prezydenta-sprawnego menedżera, a nie Kotowskiego.

Natomiast, żadną zasługą obecnych władz miasta Ostrołęki nie są:

- obwodnica, która obwodnicą tak naprawdę nie jest. Ciechanów pobudował prawdziwą obwodnicę, czyli pełne koło dokoła miasta

- kino 3d to jest inwestycja fundacji Drabina Rozwoju, a nie miasta

- galeria to jest inwestycja prywatna, a nie miasta

- nowe kino - gdzie ono się znajduje? Ja znam tylko kilkunastoletnie + jakaś nowsza mała salka

- nowy szpital - to jest inwestycja województwa (do tego już bardzo stara) i obecne władze miasta nie mają z nią nic wspólnego

- nowa komenda - to jest inwestycja ministerstwa (MSW) poprzedniego rządu. Na 37 mln zł wartości inwestycji, miasto razem ze starostwem dołożyli tylko 2 mln zł

Dalej mamy się licytować?

Wyliczaj te swoje "może":

- może nowa elektrownia
- może nowy most
- może, może, może...

do remka @ 12:55, 09.11.2017

IP: 83.31...6

Ne wiem czy zamieniłeś się na łby z małpą, czy po prostu jesteś tak ograniczony intelektualnie... To był post-odpowiedź skierowana do gościa który sam zaczął wymieniać tego typu "zasługi" prezydenta Ciechanowa (pociąg w godzinę do W-wy, ładny dworzec itp). Widzę że wy wszyscy w tym kodzie jesteście tacy uwstecznieni. Jeden wystawia faktury na usługi informatyczne za 100 tys. zł, druga oddaje kamienice 140 letniemu właścicielowi. Nie wiem czy to brak wykształcenia czy może
jakieś wady genetyczne ale przytłaczają was najprostsze rzeczy...

do Q @ 13:10, 09.11.2017

IP: 83.31...6

No to teraz przyjacielu twoja wypowiedź:

"Od roku mają bardzo ładny dworzec, nawet są zdjęcia w internecie." - zasługa PKP
Obwodnicę mają wystarczającą" - taką obwodnicę mieliśmy 10 lat wcześniej. To że nie została dokończona to rzeczywiście wina obecnej władzy.
"zajęto się terenami koło zamku - fajne alejki coś jak w Serafinie." - ok, ale u nas również jest sporo wyremontowanych ulic (choć wiadomo że wiele jest zaniedbanych)
"Dworzec PKP mały, ale zgrabny i estetyczny. W przejściu podziemnym czysto i nie śmierdzi." - zasługa PKP. Nie sądzę żeby Kosiński po godzinach chodził tam osobiście z odświeżaczem powietrza...
"Główna ulica - 17 stycznia aktualnie w remoncie. Zaraz zabierają się za wieżę wodną." - czyli te moje "może" albo "będzie zrobione" które ktoś mi zarzucił.
"A i jeszcze jedno - w godzinę są na Gdańskim." - zasługa PKP

Czekam na te "nie z pamięci"...

do Q @ 13:16, 09.11.2017

IP: 83.31...6

PS. Piszesz że Kosiński "wywalczył" szybki pociąg i to jego zasługa a nie PKP. Skąd wiesz że nasz nie wywalczył kina 3D, nowej komendy, galerii itp. Tamten dobry lobbysta a nasz nie bo to nie jego kompetencje. Weź mnie nie załamuj...

wo @ 13:24, 09.11.2017

IP: 83.31...6

"Ciechanów ma prezydenta z prawdziwego zdarzenia, młodego, bezpartyjnego, za to z głową pełną pomysłów i umiejętnością ich realizacji."
"Tak, oficjalnie jest w PSL, ale nie uprawia polityki w przeciwieństwie do Kotowskiego."

laughing laughing laughing

Rebeliant Remek @ 13:25, 09.11.2017

IP: 188.146...78

Ty nawet nie masz mózgu małpy bezmózgu. Chwali się prezydentowi Ciechanowa, ze nie tylko miasto pięknieje dzięki pieniędzy z jego miejskiej kiesy, ale jest operatywny i potrafi swoim miastem zainteresować też inwestorów i pozyskać środki zewnętrzne. Od leżenia można się odleżyn nabawić, a od klęczenia bólu kolan. Pomijając już Ciechanów czy Lomze to prezydent Załuska dokonał więcej w cztery lata niż gang katechetow w kilkanaście. I na koniec. Po co te pieprzenie bezmózgu skoro we wszystkich rankingach Ostrołęka jest na dnie. Ale to przecież kłamstwa. Ty masz rację😁😁😁

remuś, @ 13:42, 09.11.2017

IP: 83.31...6

Zgadza się, a od bezsensownego ględzenia można dostać zajadów (chociaż twoje zapewne są spowodowane czymś innym...). Załuska rozpoczął budowę obwodnicy i chwała mu za to chociaż z tego co pamiętam przygotowania do jej budowy realizował jego poprzednik.
Tych Ciechanowskich inwestorów jakoś za bardzo nie widać. To z tamtych rejonów ludzie pracują w Ostrołęce a nie na odwrót. Ciechanów może pomarzyć o takiej ilości większych zakładów...

Rebeliant Remek @ 13:48, 09.11.2017

IP: 188.146...78

Które to zakłady nie są zasługą PiS, a kochanej przez was mocno socjalistycznej ojczyzny😁

MAZOWSZANIN @ 14:25, 09.11.2017

IP: 46.77...14

BRAWA DLA TYCH KTÓRZY WIDZĄ, ŻE MOŻNA TAK JAK INNE MIASTA (TYM LUDZIOM Z RATUSZA TRZEBA ZROBIĆ WYCIECZKĘ PO MAZOWSZU )

LUDZIE TRZEBA DZIAŁAĆ BO TE MIASTO I CAŁY REGION CZEKA ŚMIERĆ, BEZ DROGI ŁĄCZĄCEJ TĄ DZIU.... Z AUTOSTRADAMI, BEZ POCIĄGU, BEZ MOSTU, ITP. MIASTO I OKOLICĘ CZEKA TYLKO EMIGRACJA.

Dd @ 15:53, 09.11.2017

IP: 94.254...104

Co warunkującego rozwój miasta na najbliższe kilkadziesiąt lat powstało w Ostrołęce?
Ciechanów ma zmodernizowaną linię E65, Siedlce E20, Łomża niedługo S61. Oni sobie poradzą.
A Ostrołęka? Ostrołęka będzie miała nowy stary most i wyremontowaną Witosa, na Stacha Konwy nie starczyło pieniędzy :))))
Jak tak dalej pójdzie to taki Wyszków albo Ostrów nas wciągną nosem. I będzie 75-99 (z którego teraz ostrołęcki PiS odcina kupony) tylko odwrotnie.

ad @ 19:11, 09.11.2017

IP: 178.213...59

Chyba aż tak odporny na krytykę nasz Prezydent nie jest i wnioski co do kandydowania na kolejną kadencję wyciągnie?

mieszkaniec @ 06:52, 10.11.2017

IP: 188.146...164

A co z reklamówką ponad 40.000zł Katechety Kotowskiego, czy ktoś to wyjaśnił?

łowca idiotów @ 07:12, 10.11.2017

IP: 163.172...161

A panisko /z dojnej zmiany/ Kotowski w dalszym ciągu uważa wyborców za id...io..t.w ?? K.... na rok przed wyborami obiecuje gruszki na wierzbie. I zwyczajem swojej ulubionej ku.....rwi.....zji wciska ludziom kit. Żeby nie rzec pier.......i farmazony. Ale przyjdzie czas że i tu u nas ludzie przejrzą na oczy i pogonią tą całą PiS-ią ferajnę gang katechetów czy jak to jeszcze ludzie zwą. Tak se myśle że faryzeusze to by się mogli od Pana i pańskich totumfackich wiel nauczyć.

do Filemon @ 13:49, 11.11.2017

IP: 37.47...212

1 Można powiesić na szubienicy a nie spalić
2 Można spalić na stosie nie na szubienicy

Reklama

LUSAR
Bowling
Sklep Enter

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Spaja
LuxKredyt
Kurpia
NestBank