czwartek, 23 stycznia 2020 r., imieniny Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Chciwy radny

O tym, że chciwość nie popłaca dotkliwie przekonał się radny Ostrołęki Dariusz Bralski, który musi zwrócić Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponad 6 tys. zł za to, że gdy brał udział w sesjach rady miasta, pobierał także wynagrodzenie w pracy, w której nie był.

W Sądzie Rejonowym w Ostrołęce zakończyła się sprawa wytoczona przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową Dariuszowi Bralskiemu, miejskiemu radnemu i wieloletniemu pracownikowi OSM. Chodziło o zwrot spółdzielni ponad 6 tys. zł.

Dariusz Bralski od wielu lat pracuje w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Równolegle pełni funkcję radnego miasta. Według przepisów, każdy radny biorąc udział w obradach, musi wziąć bezpłatny urlop w pracy. Dieta radnego ma zrekompensować mu utracony zarobek. W innym przypadku, jeśli radny nie weźmie urlopu w związku z uczestnictwem w sesji, otrzyma i pensję i dietę. Okazuje się, że właśnie to było powodem sprawy wytoczonej Bralskiemu przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Reklama Nie brał urlopów w pracy na sesje
Zarząd OSM, po wnikliwej analizie dokumentów z okresu, kiedy radny Bralski zajmował fotel wiceprezesa spółdzielni, doszedł do wniosku, że pomimo przebywania na sesjach rady miasta, Bralski pobierał wynagrodzenie tak samo, jakby był w tym czasie w pracy.
Spółdzielnia skrupulatnie wyliczyła ile pieniędzy pobrał w tym czasie z OSM. Rachunek opiewał na ponad 6 tys. 763 zł. O taką właśnie kwotę OSM pozwała radnego. W piątek 6 października br. w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce zakończył się proces w tej sprawie. Sąd orzekł na korzyść spółdzielni i uznał, że radny nie mógł pobierać pensji w czasie, kiedy uczestniczył w sesjach. Nakazał Dariuszowi Bralskiemu zwrócić swojemu pracodawcy pieniądze.

- Pełnomocnik powodowej Spółdzielni wskazał, że Dariusza A. Bralskiego z Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową w Ostrołęce, w okresie od dnia 17 października 1979 r. do dnia dzisiejszego łączy stosunek pracy. Nieprzerwanie od roku 2006, pozwany jest radnym Ostrołęki, aktualnie pełni funkcję radnego kadencji 2014-2018. Będąc jednocześnie radnym i pracownikiem Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce, pozwany brał udział w sesjach Rady Miasta Ostrołęki w okresie od marca 2013 roku do czerwca 2015 roku. Pozwany pobierał wynagrodzenie w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce, również za czas, kiedy był obecny na sesji Rady Miasta Ostrołęki, a więc za czas, kiedy nie świadczył pracy na rzecz powodowej Spółdzielni - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Spółdzielnia argumentowała, że aby radny mógł brać udział w sesjach, musi otrzymać z pracy zwolnienie.

- Radny nie nabywa jednak prawa do wynagrodzenia od pracodawcy, który udzielił mu zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniach rady, gdyż nie wykonuje on w tym czasie pracy na rzecz pracodawcy. Żaden przepis prawa nie przyznaje pracownikowi prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, a radnemu z tytułu udziału w pracach organów samorządowych przysługuje dieta. Za czas niewykonywania pracy w spółdzielni, w związku z udziałem w sesjach Rady Miasta Ostrołęki, w okresie marzec 2013 - czerwiec 2015 r., pozwany pobrał łącznie 6.763,61 zł. W przekonaniu powódki, pozwany nie powinien pobrać ww. kwoty, świadczenie to jest pozwanemu nienależne i powinno zostać zwrócone na rzecz pracodawcy - powoda Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce - czytamy w uzasadnieniu do wyroku.

Bralski tłumaczył się m.in. tym, że miał nienormowany czas pracy. Wielokrotnie wykonywał pracę przez czas dłuższy niż osiem godzin dziennie. Zdarzało się, że przychodził do pracy w soboty i niedziele. Brał udział w posiedzeniach rady nadzorczej oraz wszystkich częściach walnego zgromadzenia, trwających do późnych godzin wieczornych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zdaniem Bralskiego spółdzielnia nie wypłaciła należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, co traktował - częściowo - jako swój pracowniczy obowiązek wynikający z uczestniczenia w sesjach rady miasta.

- Z zestawienia sporządzonego przez pozwanego (Dariusza Bralskiego - przyp. red.) wynika, że Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa (przyjmując stawkę godzinową wynagrodzenia pozwanego zgodnie ze wskazaniem powódki) winna jest pozwanemu kwotę przeszło 18 tys. zł z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (których w latach 2013-2015 było ponad 300). Jednakże pozwany cały czas uważał, że cześć tych "nadgodzin" stanowi swoiste rozliczenie jego udziału w posiedzeniach Rady Miasta Ostrołęki i dlatego jest mu wypłacane wynagradzanie w pełnej wysokości - czytamy w uzasadnieniu.

Reklama Bralski zaznaczył ponadto, że ma problemy zdrowotne i środki te wydał na leczenie.

- Dodatkowo pozwany podniósł, iż obowiązek wydania korzyści wygasa, jeżeli ten kto korzyść uzyskał, zużył ją w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści powinien był się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Pozwany zaś, ma poważne problemy zdrowotne i środki otrzymane w okresie objętym niniejszym pozwem, dawno zostały przeze niego wydane - czytamy w dokumencie.

Pełnomocnik spółdzielni wskazał w piśmie procesowym, iż zarzut ten jest nieskuteczny, gdyż nie może znaleźć zastosowania w stanie faktycznym i prawnym sprawy.

- W ocenie powódki, to sam pozwany swym zachowaniem spowodował, że wynagrodzenie zostało mu wypłacone w okresie objętym żądaniem pozwu, w pełnej wysokości pomimo, że pozwany brał udział w sesjach Rady Miasta Ostrołęki i w tym zakresie, za czas pełnienia funkcji radnego wynagrodzenie od powódki nie było mu należne. Pozwany, jako zastępca prezesa zarządu spółdzielni dokonywał czynności związanych z przyznawaniem wynagrodzeń, dodatków, a także premii. Pozwany miał więc istotny wpływ na zakres przyznawanych świadczeń pracowniczych. Jako zastępca prezesa zarządu wydawał również podlegającym mu pracownikom polecenia służbowe. W takiej sytuacji, niejako sam sobie przyznawał wynagrodzenie w pełnej wysokości pomimo, iż brał udziału w sesjach Rady Miasta Ostrołęki i wiedział, że w tym czasie nie świadczy pracy na rzecz swojego pracodawcy, a za czas udziału w sesjach rady miasta przysługuje mu dieta stanowiąca rekompensatę w zakresie utraconego zarobku i poniesionych kosztów - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Oprócz zwrotu spółdzielni ponad 6 tys. zł, sąd nałożył też na Dariusza Bralskiego zwrot kosztów zastępstwa prawnego na rzecz Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 1 tys. 350 zł. Wyrok nie jest jednak prawomocny. Radny wniósł apelację. Sprawa jest na etapie postępowania międzyinstancyjnego.

Reklama Dobra passa Bralskiego w OSM dawno minęła
Radny Dariusz Bralski pracuje w OSM od ponad 35 lat. W spółdzielni zatrudniony był jako konserwator, piastował także stanowisko dozorcy. Gdy został radnym, przekonał do siebie członków spółdzielni i w sierpniu 2012 roku został jej wiceprezesem. Z końcem czerwca 2015 r. w spółdzielni zmienił się zarząd, a na stanowisko prezesa powróciła Janina Zambroń. Jedną z pierwszych decyzji nowego zarządu było odwołanie Dariusza Bralskiego z funkcji wiceprezesa. Konflikt radnego Dariusza Bralskiego ze swoim pracodawcą czyli Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową znany jest szeroko w Ostrołęce. Rada miasta dwukrotnie nie wyraziła zgody na zwolnienie go z pracy: w sierpniu 2015 r. i marcu 2016 r. W związku z tym Bralski, nadal zatrudniony w OSM, ale już jako pracownik fizyczny, cały czas pobiera pensję wiceprezesa. W ubiegłym roku, pełniąc taką funkcję zarobił - jak podał w oświadczeniu majątkowym - ponad 92 tys. zł.

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa decyzję rady miasta zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawę wygrała. Radni jednak zdecydowali o odwołaniu się od wyroku WSA i złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przeciwny tej decyzji był jedynie Łukasz Kulik. Do tematu wrócimy.

Więcej na ten temat:
Radny-dozorca nadal z pensją wiceprezesa
Wyświetleń: 15338 komentarze: 79
22.11.2017, 11:52r. Drukuj
Powrót


oka @ 12:03, 22.11.2017

IP: 176.109...38

Mam nadzieje że p. bralski odda pieniądze niesłusznie pobrane z wynagrodzenia. Ludzie obudźcie się przecież ten hydraulik doi kasę za nic.

Ww @ 12:04, 22.11.2017

IP: 2a02:c7d...93e0

Pazerność nie popłaca

Ja @ 12:14, 22.11.2017

IP: 94.254...1

Wstyd! !!!

Spółdzielca @ 12:23, 22.11.2017

IP: 5.172...195

Pan Bralski robi sobie najnormalniej kpiny w majestacie prawa i nic mu nie można zrobić. Żenada i wstyd.

adam @ 12:38, 22.11.2017

IP: 37.47...105

jak krasc to miliony a nie smieszne grosiaki na waciki by nie starczylo

SYGNALISTA @ 12:39, 22.11.2017

IP: 95.160...230

Nie tylko BRALSKI tak robi, zapewne większość jak nie wszyscy radni i inni członkowie różnych fuch- rad nadzorczych, działaczy samorządowych, miasta,powiatu i województwa. Ponadto to nie tylko posiedzenia komisji,sesje ale i inne okazje, uroczystości. WYSTARCZY prześledzić artykuły prasowe, zdjęcia uroczystości miejskich, marsze, msze, wiązanki itp. P. Bralski był baaaardzo aktywny.

Xyz @ 12:40, 22.11.2017

IP: 178.42...111

Jeszcze mu mało tyle kasy z OSM i jeszcze dieta radnego a zwykły człowiek pracuje za 2200zł brutto miesięcznie .

xxx @ 12:42, 22.11.2017

IP: 37.47...106

i co z tego że wydał na leczenie kogo to ma obchodzić ... Co ma powiedzieć przeciętny kowalski zarabiający 2.000 zł / mieś jak zachoruje ??? posiedzi na zwolnieniu a potem co ??? Bralski oddawaj pieniądze !

PawełeQ @ 12:48, 22.11.2017

IP: 195.38...141

OMG!, ale wstyd!

Janusz @ 12:58, 22.11.2017

IP: 94.254...74

Teraz wiem czemu jest tak wysoki czynsz skoro tylko jedna osoba zarobiła ponad 92 tysiące. Utrzymanie domu 150m2 wychodzi taniej jak mieszkanka 50m2.

Blebleble @ 13:00, 22.11.2017

IP: 77.115...230

No i dobrze albo jestes radnym albo pracujesz. Tylko tutaj jest ewidentna wojna między byłym prezesem a obecnym. Natomiast kto wniesie sprawe/y innym radnym co stosują podobne praktyki. Warto przyjrzeć się choćby radnym wojewódzkim. Te uczestnictwa w różnych mało istotnych wydarzeniach np. Pasowanie na pierwszoklasistow. Dlaczego radni w godzinach pracy uczestniczą w różnych wydarzeniach a za pracę pobierają wynagrodzenie. Właśnie portal MO jest świadkiem publikując zdjęcia z różnych imprez gdzie akurat towarzystwo się lansuje a w rzeczywistości powinno być w pracy bo pieniądze państwowe pobiera. Dotyczy to również i włodarzy którzy uczestniczą w imprezach niekoniecznie związanych akurat z rozwojem gminy na rzecz której powinni w tym czasie pracować. Trzeba mieć honor rodacy. Ach ..... i nie wyzywajcie nikogo od hydraulikow to chociaż konkretny zawód a nie jakieś tam przeskakiwanie na karuzeli stołów. Trochę szacunku dla ludzi pracujących rodacy.

egon @ 13:23, 22.11.2017

IP: 80.53...106

to jest po prostu oszustwo, powinien stracić pracę, bo doprowadził Spółdzielnię do strat.

menager @ 13:25, 22.11.2017

IP: 46.170...1

Taki chciwy to pewnie z PiSu

Rebeliant Remek @ 13:25, 22.11.2017

IP: 188.146...153

Gang katechetów taki prawy i sprawiedliwy? Opozycję by utopili w łyżce wody, a swojego, niezależnie czy to madam Rosak, czy rozumus Bralski traktuje się wedle krużewnickich obyczajów. " Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie." 😀😀😀

Cieszy postawa radnego Kulika. Przynajmniej On jeden się nie skulsonił.

$ @ 13:39, 22.11.2017

IP: 176.109...33

W PiSie same złodzieje...

sygnalista @ 13:49, 22.11.2017

IP: 83.6...45

Nie znam radnych gdzie pracują itp. ale uważam, że jako czytelnicy powinniśmy sprawdzić wszystkich radnych czy nie brali pieniędzy w pracy oraz dietę radnego.
A prokuratura, CBA itp z urzędu powinny wszcząć wobec tych osób postępowania.

obserwator @ 13:53, 22.11.2017

IP: 83.6...45

Lista radnych w Ostrołęce
Prawo i Sprawiedliwość (11): Dariusz Bralski, Norbert Dawidczyk, Edward Górecki, Jerzy Grabowski, Magdalena Jaworowska, Janusz Kotowski, Irena Nosek, Grzegorz Płocha, Paweł Stańczyk, Ewa Żebrowska-Rosak, Ryszard Żukowski.

Nasza Ostrołęka (5): Grzegorz Milewski, Jan Rzewnicki, Grażyna Sosnowska, Piotr Wierzba, Wojciech Zarzycki.

Platforma Obywatelska (3): Maciej Kleczkowski, Adam Kurpiewski, Waldemar Popielarz.

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki (3): Tadeusz Giers, Andrzej Rykowski, Wiesław Szczubełek.

Ostrołęka dla Wszystkich (1): Łukasz Kulik.

sygnalista @ 14:09, 22.11.2017

IP: 83.6...45

Nie znam radnych gdzie pracują itp. ale uważam, że jako czytelnicy powinniśmy sprawdzić wszystkich radnych czy nie brali pieniędzy w pracy oraz dietę radnego.
A prokuratura, CBA itp z urzędu powinny wszcząć wobec tych osób postępowania.

Oszust @ 14:15, 22.11.2017

IP: 178.213...177

Oszust Oszust Oszust i za to będzie karany i nie będzie mógł starać się o posadę radnego, ani pracować w instytucji Państwowej i dobrze tak precz z oszukańczymi oszustami. Już zaświadczenia o niekaralności nie będzie.

sygnalista @ 14:15, 22.11.2017

IP: 83.6...45

Aktualna lista radnych w Ostrołęce
Dariusz Bralski; Jerzy Grabowski; Norbert Dawidczyk; Tadeusz Giers; Henryk Gut; Edward Górecki; Magdalena Jaworowska; Maciej Kleczkowski; Łukasz Kulik; Adam Kurpiewski ; Dariusz Maciak; Grzegorz Milewski; Irena Nosek; Waldemar Popielarz; Andrzej Rykowski; Jan Rzewnicki; Michał Skowroński; Grażyna Sosnowska; Wiesław Szczubełek;
Piotr Wierzba; Wojciech Zarzycki; Ewa Żebrowska Rosak; Ryszard Żukowski.

kaktus @ 14:19, 22.11.2017

IP: 176.109...25

Nie bronię radnego, bo uważam, że bezprawnie przywłaszczył sobie, nienależne mu pieniądze, ale nie przeginajcie - co innego, państwowe posady, a co innego, jak w przypadku radnego, posady, nie mające z państwowymi nic wspólnego - Spółdzielnia, jako pracodawca wystąpiła do sądu, ale przecież inni, "prywatni" pracodawcy, nie muszą mieć nic przeciwko ich "okradaniu", tak, jak nie ma nic przeciwko temu, pracodawca Tępego parcha, który okrada go, każdego dnia swojej "pracy", gdzie zamiast pracować, wyPiSuje na forum swoje thebilizmy.

Aaaaaa @ 14:27, 22.11.2017

IP: 83.24...140

Do więzienia !!!!!!-!

Kuba @ 14:29, 22.11.2017

IP: 94.254...223

Hahahaha wstyd !!! Ciekawe co na to rodzina 😂😂😂😂

Elo @ 14:34, 22.11.2017

IP: 94.254...238

Za pracę dozorcy pobierać pensję prezesa? Prawie 8000 miesiecznie.. radni nie zgodzili sie na jego zwolnienie - ręka rękę myje

sportowiec @ 14:38, 22.11.2017

IP: 83.6...45

Wbrew pozorom to zjawisko -wyłudzania nienależytego wynagrodzenia w pracy- np w jednostkach samorządowych, rządowych, spółkach państwowych i samorządowych oraz w innych przedsiębiorstwach typu elektrownia itp. gdyż jest to groźny sposób szantażu przez osoby zorientowane w procederze. Taki radny je z ręki takich osób które decydują o ważnych sprawach w tym komisja rewizyjna rozliczająca np. prezydenta. a Radny załóżmy jest zatrudniony w jednostce miejskiej.

kolo @ 14:51, 22.11.2017

IP: 83.28...106

Już niedługo poleci...

Krzyś @ 14:54, 22.11.2017

IP: 83.12...25

Taki Ostrołęcki "poseł piotrowicz".

Darek @ 15:30, 22.11.2017

IP: 94.254...96

To PiS, u nich to normalne.

antek @ 15:58, 22.11.2017

IP: 83.28...185

za 92tys to i ja moge pracowac na stanowisku pracownika fizycznego-dziwic sie ze spoldzielnie zdzierają zmieszkanców!!!

aaa @ 16:16, 22.11.2017

IP: 83.31...11

pinadze nie smierdzo brak przyzwoitosci

x @ 16:26, 22.11.2017

IP: 78.88...153

Piękny tytuł artykułu!!!!!!!

omg @ 16:32, 22.11.2017

IP: 78.88...86

Radni nie powinni brać ani grosza z kasy miasta,może wtedy do rady wybierano by ludzi którzy naprawde chcą coś zrobić dla miasta.

sz.. @ 17:02, 22.11.2017

IP: 188.146...197

radny B. biedny Mały Siurek znam go od dawna wiedziałem że skończy jak łajno. Tfu.

Xxx @ 17:24, 22.11.2017

IP: 83.28...68

Smieszne jak pracowac i tu i tam to w pelni sil a jak oddac kase chory.....;)

Bass @ 17:29, 22.11.2017

IP: 178.213...98

Ale syf

brexit @ 18:10, 22.11.2017

IP: 82.28...1

Sygnalista co Ty za brednie wypisujesz? Jakie ABW jakie CBA ?Może jeszcze GRU i CIA , albo MI5 ?

Kiedy do Was dotrze ,że żaden radny na jakimkolwiek szczeblu nie jest potrzebny .
Do likwidacji są też województwa ,powiaty i instytucje publiczne , organizacje żerujące na publicznych pieniądzach , czyli na Waszych .Fundacje nie mogą być finansowane z publicznych pieniędzy.
Radni przecież najczęściej głosują według partyjnego klucza.Mają powiedziane c, kiedy jak mają głosować i do tego ich rola się sprowadza.Decyzje najczęściej zapadają podczas prywatnych spotkań lokalnych kacyków partyjnych.
A szopka z głosowaniami i dyskusjami podczas posiedzeń radnych to dla Waszej uciechy.Teatrzyk ,żeby gawiedź czymś zająć.

MRJ @ 18:11, 22.11.2017

IP: 188.146...22

Buahaha 😀 😀 😀 ale siara

Elaa @ 19:15, 22.11.2017

IP: 94.254...21

Ręce opadają

brexit @ 19:38, 22.11.2017

IP: 82.28...1

Znowu zacytuję portal niewygodne info.

"W wyniku konfiskaty rozszerzonej przestępcom zajęto już pół miliarda zł majątku! A ile było krzyku, gdy tę ustawę wprowadzano...

Ustawa o konfiskacie rozszerzonej miała uniemożliwić przestępcom czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stało. Po zaledwie pół roku od wejścia w życie tej ustawy skonfiskowano bowiem przestępcom na poczet kar majątki o wartości pół miliarda zł! Udało się zatem coś, czego nie można było zrobić przez 28 lat trwania III RP. A teraz zagadka - kto głosował przeciwko wprowadzeniu w życie tej ustawy? Tak, drodzy państwo, przeciwko byli przedstawiciele totalnej opozycji z PO i N."

brexit @ 19:40, 22.11.2017

IP: 82.28...1

cd

"Na zorganizowanej wczoraj konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro podsumował pół roku funkcjonowania ustawy o konfiskacie rozszerzonej: - "Możemy mówić o dużym sukcesie, który jest mierzony setkami milionów zł przejętych od zorganizowanych grup przestępczych. (...) Groźni przestępcy są pozbawiani w ten sposób nienależytego zysku oraz pozbawiani możliwości kontynuowania działalności przestępczej w oparciu o nielegalnie, w sposób kryminalny, zdobyty majątek".

Trudno się ze słowami Ziobry nie zgodzić. Szczególnie jeśli spojrzymy na oficjalne statystyki. Dzięki konfiskacie rozszerzonej w ciągu pół roku udało się zająć majątek przestępców o wartości pół miliarda złotych. Przed wprowadzeniem tych przepisów prokuratura w ciągu 6 miesięcy była w stanie zabezpieczać majątek o wartości zaledwie 100 mln zł. Kwota majątku zabezpieczonego w związku z prowadzonymi postępowaniami zwiększyła się zatem pięciokrotnie.

W tym kontekście zastanawiające jest zachowanie polityków PO i Nowoczesnej, którzy krytycznie wypowiadali się na temat zarówno zaostrzenia przepisów karnych w/s wyłudzania zwrotu podatku VAT, jak i wprowadzenia tzw. konfiskaty rozszerzonej. Warto przypomnieć, że za wprowadzeniem ustawy o konfiskacie rozszerzonej głosowało w Sejmie 236 posłów, 39 wstrzymało się od głosu, a aż 160 było przeciw (w tym niemal wszyscy politycy PO i Nowoczesnej). "
Stąd już prosty wniosek, że gdyby nadal rządziła w Polsce partia założona przez Donalda Tuska, to prawdopodobnie przestępcy wciąż mogliby się cieszyć swoimi nielegalnie zdobytymi majątkami. Nie dziwne, że PO ma tak duże poparcie wśród osadzonych w aresztach i zakładach karnych."

Bolo @ 20:05, 22.11.2017

IP: 188.146...45

Będziemy pamiętać wyczyny w/w obywatela już przy najbliższych wyborach w 2018 roku.

oka @ 20:12, 22.11.2017

IP: 185.166...187

Przecież Bralski został przez rade nadzorczą odwołany z funkcji wiceprezesa a nie zwolniony z pracy. Czemu rada blokuje odwołanie a Bralski pobiera dalej świadczenie za coś czego nie wykonuje. Wraca z powrotem na poprzednie stanowisko i po kłopocie ale cóż widać właśnie jak dbają koledzy o swoich.
Mieszkańcy OSM przecież to Wasze kieszenie drylują jak mogą.

Dolek @ 20:13, 22.11.2017

IP: 5.172...64

O konfiskacie majątku powinien decydować niezawisły sąd po wydaniu wyroku w danej sprawie. Nie może być tak aby konfiskaty odbywału się bez żadnych wyroków sądowych bo państwo jest o wiele silniejsze od zwykłego obywatela i swoim postępowaniem nie powinno go krzywdzić. Taki przykład. Około 70% domów jednorodzinnych w Polsce było wznoszone systemem gospodarczym. Pracowali przy tym właściciele, rodzina, znajomi, oczywiście bez żadnych rachunkow i faktur za wykonananą pracę. Przecież wielu z tych właścicieli zgodnie z literą prawa nie jest w stanie za pomocą żadnych rachunkow udokumentować wielu usług wykonanych przy tych budowach. Czy traktować ich jak złodziei i oszutów bo nie odprowadzili należnych podatków. A sprawa Optimusa i jej właściciela Romana Kluski ?

Rebeliant Remek @ 20:30, 22.11.2017

IP: 188.146...153

Nie wiem po co te referaty o Ziobrze, PO i Nowoczesnej. Artykuł jest o małym cwaniaczku z PiS i jego koleżkach, którzy w imię pisowskiej lojalności śmieją się nam w nos nie mając za grosz przyzwoitości.

miejscowy @ 20:39, 22.11.2017

IP: 199.249...49

I tu się Rebeliancie Remku z Tobą zgadzam w całej rozciągłości !!!! A Ty Dolek nie mieszszaj porządnych, przyzwoitych Ludzi i Pana Romana Kluski rónież porądnego przyzwoitego człowieka z radnym Bralski.......

miejscowy @ 20:42, 22.11.2017

IP: 199.249...49

I tu się Rebeliancie Remku z Tobą zgadzam w całej rozciągłości !!!! A Ty Dolek nie mieszaj porządnych, przyzwoitych Ludzi i Pana Romana Kluski również porządnego przyzwoitego człowieka z radnym Bralski.....

p.s.
to nie "dublet, literówki poprawiłem laughing

Mieszkaniec @ 20:58, 22.11.2017

IP: 37.47...7

Jak podsunął córeczce zadłużonego biznesmena,to jakoś musiał go ratować ;-)!

Narodowiec @ 21:10, 22.11.2017

IP: 46.169...184

Tak dla informacji: Spółdzielnie są firmami-instytucjami zazwyczaj prywatnymi, choć udziałowcami mogą być i podmioty samorządowe i państwowe. Nie znam nikogo z tej spółdzielni ale wyraźnie widać tu prywatną wojenkę.

Najmniej mi się podoba MO, ponieważ szczuje ludzi. Lubuje się w tym i tak zarabia na naszej głupocie.

wkurzony @ 21:51, 22.11.2017

IP: 188.146...77

Jak to możliwe żeby te ''pisowskie "sądy wydawały niekorzystne wyroki dla pisowców .
Sprawiedliwość była tylko wtedy gdy "Sawicka została uniewinniona od zarzutu korupcji. Sąd uznał bowiem, że choć Sawicka łapówkę wzięła, CBA nielegalnie zbierało dowody przeciwko niej. Dlatego Sawicka chce zwrotu whisky oraz pióra. To szokujące, ale w świetle prawa oddanie byłej posłance whisky oraz pióra z brylantem jest jak najbardziej możliwe!"

Wyborca @ 22:15, 22.11.2017

IP: 178.213...84

Kiedy w końcu te wybory? Ta farsa musi się przecież kiedyś skończyć. Ludzie nie mają wstydu.

Romek @ 22:35, 22.11.2017

IP: 95.49...182

Oddam głos na tego kandydata na prezydenta, który pogoni te towarzystwo wzajemnej adoracji. To już przerasta wszelkie wyobrażenie.

lokator @ 23:12, 22.11.2017

IP: 83.28...172

Niech Urząd Miasta Bralskiemu płaci pensję,a ze spółdzielni wynocha bo jak nie to lokatorzy ruszamy pod Urząd nieroba nie będziemy utrzymywać.

Pytanie @ 23:21, 22.11.2017

IP: 178.235...88

Na jakim etapie jest sprawa ponad 40.000zł w reklamówce Prezydenta Kotowskiego ?

kl @ 06:45, 23.11.2017

IP: 78.88...158

Panie KULIK niech Pan zapyta na sesji ,,W jakich godzinach pracuje Grabowski,,.Jaka instytucja płaci Mu co miesiąc pobory.W jaki sposób rozlicza On swoje nieobecności w pracy.

Rebeliant Remek @ 07:32, 23.11.2017

IP: 188.146...153

Kl. Myślę, że taka finansowa lustracja powinna dotyczyć wszystkich radnych. Pytanie który z pracodawców nie licząc już OSM podejmie w tym temacie działania. Nie jestem pewny, czy radny Kulik nie będąc pracodawcą imć kolejarza nie ma tu związanych rąk.chyba, że imć kolejarz sam przedstawi wyciąg z kart pracy za czas przebywania na sesjach, rautach i mszach.

geos @ 08:33, 23.11.2017

IP: 95.160...243

Tekst wstępny wyraźnie mówi o tym, że dieta jest ekwiwalentem za utracone wynagrodzenie, bo ono za czas nieobecności w pracy nie przysługuje. To prawo jest powszechnie obowiązujące. Pytanie o status zawodowy i sytuację formalno-prawną wychodzenia "do miasta" wielu spośród radnych, łącznie z przewodniczącym Rady Miasta, jest jak najbardziej uprawnione. Jeśli nie teraz , to kiedy, jeśli nie my, to kto ? Czy wyjścia "podległych/nadrzędnych" są gdziekolwiek rejestrowane ? Te wizyty w różnych miejscach w czasie tzw. pracy ?

Maria @ 09:25, 23.11.2017

IP: 94.254...68

Bralski niech się wstydzi i jego wyborcy także. Jeszcze wniósł apelację. Biedni emeryci muszą płacić jeszcze na takiego dr.....ania. Wstyd i hańba .I to jest radny.Ale przecież reprezentuje PIS.

mieszkaniec @ 10:22, 23.11.2017

IP: 37.47...100

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej płacą w czynszach te nadużycia i powinni tę spółdzielnie zorganizowaną wg prawa z tamtej epoki rozwiązać i już dawno winien zrobić to parlament dla wszystkich typów spółdzielni.Nie ma idealnego zorganizowania administracji tzw. zabudowy wielomieszkaniowej ale wspólnota mieszkaniowa, która jest prawnie też określona może być w każdym bloku.

tank102 @ 11:32, 23.11.2017

IP: 79.184...167

smileA kogo to obchodzi - prawo obowiązuje wszystkich smile

Lokator @ 12:19, 23.11.2017

IP: 37.47...7

Chciwy swoją drogą, ale jakie bezczelne i pazerne ciecisko!

_Said_ @ 13:32, 23.11.2017

IP: 37.248...2

Psy szczekają, karawana idzie dalej...

członek SM @ 13:46, 23.11.2017

IP: 79.190...194

Z jakiej racji Rada Miasta wtrąca się do SM. To nie Miasto mu płaci pobory prezesa, a My członkowie. On cały czas żeruje na Nas. Miasto ponosi koszty odwołując się od Decyzji Sądu, to niech jeszcze wypłaca mu te wynagrodzenie za nic. Boże widzisz a nie grzmisz. Co ten PIS wyprawia w Naszym Mieście to w głowie się nie mieści. Kupa złodziei
i nierobów, a zasłaniają się Bogiem i wiarą. Ale to się kiedyś skończy i będę mogła im napluć w twarz.

As @ 13:57, 23.11.2017

IP: 31.0...142

Nie dość , ze chciwy to i piekielnie nie przyjemny gość . Miałam z nim styczność i stwierdzam iż gbur i cham do potęgi

Tyle @ 15:06, 23.11.2017

IP: 94.254...21

Jest takie przysłowie o świni...i deszczu

GRZEGORZ @ 15:56, 23.11.2017

IP: 78.11...86

NO NARESZCIE smile smile smile

rrr @ 15:57, 23.11.2017

IP: 188.146...26

a który radny tak nie robi niech życia pierwszy kamieniem

Obywatel @ 16:44, 23.11.2017

IP: 185.13...202

"Teść" tak samo pazerny na pieniądze i stołki jak najnowszy "zięć". Dobrze że chociaż "zięć" umie dorobić z 500+, może teść weźmie z niego przykład...?Może w ten sposób wyjdą z długów.

Obywatel @ 17:19, 23.11.2017

IP: 185.13...202

"Teść" tak samo pazerny na pieniądze i stołki jak najnowszy "zięć". Dobrze że chociaż "zięć" umie dorobić z 500+, może teść weźmie z niego przykład...?Może w ten sposób wyjdą z długów.

Lord @ 18:01, 23.11.2017

IP: 95.49...74

Kulik jak wygra to zrobi czystkę i wyciągnie zapewne wiele spraw pilnie skrywanych, że się włos będzie jeżył na głowie.

mig @ 18:17, 23.11.2017

IP: 94.254...218

Panie Darku. Jak panu nie wstyd... Te pieniądze o które się pan sądzi to pieniądze członków spółdzielni. Co pan takiego dla jej członków teraz robi że musimy panu płacić co miesiąc 6000 zł. ???????????

mig @ 18:22, 23.11.2017

IP: 94.254...218

Przepraszam.......prawie 8000zł .

oka @ 19:27, 23.11.2017

IP: 185.166...187

A kto jest jego zięciem ??

do oka @ 19:44, 23.11.2017

IP: 185.13...202

Radny(znowu radny uprali się czy co)osiedla centrum: Pan Żyznowski - ciekawe ile on ma za uszami brudu

Rogaś z doliny Roztoki @ 20:17, 23.11.2017

IP: 37.8...56

..."do oka @ 19:44, 23.11.2017IP: *.*.106.202
Radny(znowu radny uprali się czy co)osiedla centrum: Pan Żyznowski - ciekawe ile on ma za uszami brudu...."

............"do"i bo....większość z Was tak samo umie pisać, jak Ty...i czytać i myśleć....!!!! "oka"...za niecały rok zagłosuj na kogoś innego niż "cieć"....jeśli tak postąpi większość problem "ciecia" sam się rozwiąże..........

Głos @ 21:26, 23.11.2017

IP: 79.185...8

Nie wyrażają zgody - bo to sitwa a też dlatego, że każdy myśli o sobie...jak znajdzie się w podobnej sytuacji to też będzie miał obronę..... wassat
Szacun za odwagę Panie Kulik! smile

Gregor @ 21:36, 23.11.2017

IP: 5.172...35

A wystarczyło wziąć urlop w pracy.

KOza @ 22:57, 23.11.2017

IP: 94.254...48

A czy będzie miał sprawę za oszustwa??

asaf @ 10:30, 24.11.2017

IP: 31.0...92

Nie tylko on tak robil bo i Wiesiek tez

Kto @ 19:46, 24.11.2017

IP: 2a00:f41...8cc5

Jaki Wiesiek?