sobota, 17 listopada 2018 r., imieniny Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Aktualności

Zarząd powiatu ostrołęckiego z absolutorium za 2017 rok (zdjęcia)

Stanisław Kubeł, starosta ostrołęckiMiłym akcentem rozpoczęła się absolutoryjna sesja rady powiatu. Starosta Stanisław Kubeł oraz radny Waldemar Pędzich zostali nagrodzeni za promowanie sportu w naszym regionie. Obrady zakończyły się też jednogłośnym przyznaniem absolutorium dla zarządu powiatu za rok 2017.

W początkowych punktach obrad radni zapoznali się ze stanem sanitarnym powiatu ostrołęckiego w 2017 roku.

Reklama Przedstawiła go Małgorzata Bednarska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce. Głównym punktem obrad było jednak sprawozdanie finansowe powiatu ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ostrołęckiego za 2017 r., które przedstawił starosta Stanisław Kubeł. Omówił on roczne inwestycje, a na prezentacji multimedialnej przedstawił graficzny obraz wydatkowania budżetu oraz bardzo dobrą pozycję na tle ościennych powiatów.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnie - 19 głosami za, podobnie absolutorium dla zarządu powiatu, które zostało przyznane jednym głosem, bez sprzeciwów i głosów wstrzymujących się.

Reklama - Wiele powiatów skoncentrowało wszystkie siły i środki na rok 2018, my inwestujemy i pracujemy przez cały rok. Bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium, tym bardziej, że była to decyzja jednogłośna - mówił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

W toku sesji radni przegłosowali także uchwały w sprawach zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej, wyrazili negatywną opinię w sprawie projektu uchwały sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do sejmiku województwa mazowieckiego.

Ponadto rada podjęła uchwały w sprawach nawiązania współpracy partnerskiej z powiatem mrągowskim oraz uchwałę dotyczącą programu opieki nad zabytkami dla powiatu ostrołęckiego pod nazwą: "Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu ostrołęckiego na lata 2018-2021.

Reklama Rada zobligowana była także do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia starosty. Uchwała została przyjęta 7 głosami za, przy 6 przeciwnych i 4 wstrzymujących się. Dalszą część obrad radni spędzili w terenie, gdzie zapoznali się z inwestycjami na terenie gmin Lelis, Kadzidło i Łyse.

Sesja absolutoryjna odbyła się we wtorek 19 czerwca br.

Zobacz zdjęcia:
XLVI sesja rady powiatu w Ostrołęce

Wyświetleń: 1276 komentarze: 3 Wrzuć na Facebooka 19.06.2018, 14:10r. Drukuj
Powrót


MIESZKANIEC oSTROŁĘKI @ 06:15, 20.06.2018

IP: 178.235...252

Panie Starosto serdecznie GRATULUJĘ i zazdroszczę takiego gospodarza ostrołęckim gminom!!

NX @ 13:54, 20.06.2018

IP: 176.109...57

Stasiu kandyduj na prezydenta Ostrołęki, w powiecie już dużo zrobiłeś i (mam nadzieję) wskazałeś swoim podwładnym drogę jaką powinni się kierować. Jesteś teraz potrzebny tutaj, bo Katecheta do niczego się nie nadaje.

Cichy wielbiciel @ 23:02, 20.06.2018

IP: 94.254...61

Tak Stasiu, kandyduj, dlaczego tylko powiat ma cierpieć. Tam cię jeszcze nie znają! Może będzie w końcu u nas przyzwoicie wink
Kobiety idą za tobą w ogień ( piekielny) sad