sobota, 20 kwietnia 2019 r., imieniny Agnieszki, Czesława, Amalii

Aktualności

Czy realne jest pozyskanie gruntów dla osiedla przy ul. Krańcowej?

Do prezydenta Janusza Kotowskiego wpłynęła interpelacja radnej Grażyny Sosnowskiej. We wniosku do włodarza prosi ona o informacje, na jakim etapie znajdują się działania związane z nieodpłatnym pozyskaniem gruntów dla osiedla przy ul. Krańcowej.

Tereny znajdują się w granicach administracyjnych Ostrołęki i są własnością Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Pierwsza interpelacja dotyczącą działań zmierzających do zmian zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla przy ul. Krańcowej radna złożyła już w 2011 roku.

Reklama Jak podaje w interpelacji radna, na podstawie uchwały rady miasta z 2012 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla przy ul. Krańcowej, prezydent miasta zawiadomił mieszkańców w formie obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych Krańcowa 1, 1a, 1c, 1h złożyły wniosek do planu zagospodarowania 29 listopada 2013 roku. Miedzy rokiem 2010-2012 czynione były starania, aby pozyskanie gruntów odbyło się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki. W 2013 roku dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Warszawie wyraził deklarację przekazania miastu Ostrołęka określonych w załączniku działek gruntowych. Niestety, ostatecznie nie doszło do ich przekazania, bo okazało się, że zapisy studium z 2010 roku posiadają zbyt ogólne zapisy by móc pozyskać te tereny. Prezydent w piśmie z 22 lipca 2013 r. napisał że: "Plan zagospodarowania określi przeznaczenie terenu w sposób oczekiwany przez mieszkańców i możliwy do przejęcia gruntów od ANR". Otworzy więc to drogę o ubieganie się o pozyskanie bezpłatne gruntów. Do podjęcia uchwały w sprawie zmian zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do tej pory nie doszło. A uchwalone w 2014 roku studium nie posiadało uszczegółowionych zapisów dotyczących osiedla. W 2016 roku miasto ponownie podjęło działania na podstawie innych podstaw prawnych. W 2017 roku Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (administrator budynków wielorodzinnych przy ul. Krańcowej) w osobach Artura Ciecierskiego, Elżbiety Szewczyk i Grażyny Sosnowskiej odbyli spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Warszawie w trakcie którego ustalono, że ANR przekaże miastu Ostrołęka ustalone nieruchomości gruntowe, w tym drogi osiedlowe, przy czym ze względu na zły stan nawierzchni tych dróg, ANR może przekazać 80 proc. kosztów modernizacji pod warunkiem złożenia przez miasto wniosku wraz z kosztorysem finansowo-rzeczowym - pisze w interpelacji radna.

Reklama Niestety, jak zauważa w piśmie radna, chociaż w sierpniu 2017 roku taki wniosek został złożony, to do tej pory samorząd miasta nie otrzymało żadnej odpowiedzi. Dlatego też, w imieniu mieszkańców osiedla, radna Sosnowska prosi o zintensyfikowanie działań w celu nieodpłatnego przekazania zaproponowanych przez ANR działek, w tym szczególnie nieruchomość gruntową, na której od zawsze był plac zabaw dla dzieci, a który należy podzielić oraz działkę, która stanowi integralną część związaną z budynkiem 1c.

- Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych dbają o tereny, które formalnie nie są własnością Ostrołęki, ponieważ chcemy mieszkać w zadbanym i funkcjonalnym otoczeniu. Niestety wielu pomysłów nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo utrudnia nam to brak własności. W imieniu mieszkańców proszę o rozwiązanie tego istotnego dla nas problemu - pisze radna.

Interpelacja wpłynęła do urzędu miasta 20 lipca br. Oczekujemy na odpowiedź prezydenta.

Wyświetleń: 2282 komentarze: 6 Wrzuć na Facebooka 09.08.2018, 09:22r. Drukuj
Powrót


WKurzony @ 15:31, 09.08.2018

IP: 37.47...102

KTO CHCIALBY MIESZKAC NA TAKIM ZADUPIU!!!!!!!

sąsiad ze Szczepankowa @ 19:10, 09.08.2018

IP: 79.184...70

Są chętni nawet spod Łomży. Kanada czeka dla marudnych. wink

WKurzony @ 19:52, 09.08.2018

IP: 37.47...102

DO SASIAD ZE SZCZEPANKOWA. Z LOMZYCY TO NORMALNE, BO LOMZYCA BY ZDECHLA Z GLODU GDYBY NIE OSTROLEKA, TYSIACE DOWODOW!!!!!!!!!!!!!!!

Do wkurzony @ 00:17, 10.08.2018

IP: 37.47...239

Kto chcialby mieszkac w smierdzacej Ostrolece? Z dwokga zlego wolalbym gdzies na pgo, gdzie chociaz jakies drzewa sa niz przy oczyszczalni czy na centrum.

DBF @ 08:46, 10.08.2018

IP: 79.184...210

Komu przeszkadza to brać walizy i wynocha do lepszego świata. Nikt tu nie trzyma na sił!ę!
Przyjdą normalni ludzie a frustraci co wszystko przeszkadza aut angry

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 10:38, 10.08.2018

IP: 176.109...81

2011 - 2018 i nadal sprawa niezałatwiona - brawo!

A, Muzeum Kołnierzy Przypiętych - rach ciach - wadza z wizytą w Sejmie i załatwione - można?