wtorek, 23 kwietnia 2019 r., imieniny Jerzego, Wojciecha, Adalberta

Aktualności

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń ogłasza, że w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja prawa własności do nieruchomości należących do dłużnika Mariusza Pstrągowskiego, na które składają się:

1. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowane działki rolne o łącznej powierzchni 1,0400 ha, położone: 04-407 Czerwin, Janki Młode, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00078034/5. Suma oszacowania wynosi 32 799,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 599,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 279,90 zł.

2. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowane działki rolne o łącznej powierzchni 10,37 ha, położone: 04-407 Czerwin, Bobin, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00071805/2. Suma oszacowania wynosi 378 065,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 283 548,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 806,50 zł.

3. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowane działki rolne i leśne położone: 07-407 Czerwin, Jarnuty oraz działki rolne i łąki położone: 07-440 Goworowo, Żabin, o łącznej powierzchni 6,0200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00060947/9. Suma oszacowania wynosi 195 031,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 273,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 503,10 zł.

Reklama 4. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowane działki rolne o łącznej powierzchni 0,3500 ha, położone: 07-407 Czerwin, Suchcice, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00075473/3. Suma oszacowania wynosi 10 570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 927,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 057,00 zł.

5. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowane działki rolne położone: 07-440 Goworowo, Nogawki oraz Damięty o łącznej powierzchni 2,2000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00037999/8.Suma oszacowania wynosi 119,545,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 658,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 954,50 zł.

6. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowane działki rolne o łącznej powierzchni 0,55 ha, położone: 07-440 Goworowo, Nogawki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00079937/2. Suma oszacowania wynosi 17 911,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 433,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 791,10 zł.

7. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowane działki rolne i leśne o łącznej powierzchni 1,7344 ha, położone: 07-440 Goworowo, Nogawki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1O/00038697/8. Suma oszacowania wynosi 55 749,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 811,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 574,90 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) 63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Reklama Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika sądowego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka ul. Kilińskiego 5
tel. (29) 691-71- 55, 601-789-602, e-mail: [email]ostroleka.cichon@komornik.pl[/email]
www.ostroleka-komornik.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 9974 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 04.12.2018, 09:35r. Drukuj
Powrót