wtorek, 23 kwietnia 2019 r., imieniny Jerzego, Wojciecha, Adalberta

Aktualności

Książka o ostrołęckiej "Solidarności" już dostępna

Fot. materiały promocyjneNa początku grudnia br. do rąk czytelników oddano drugą już monografię poświęconą historii ostrołęckiego oddziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Pierwsza publikacja pt. "XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce" ukazała się jesienią 2010 r.

Pierwsza książka była odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska oświatowego ostrołęckiej "Solidarności’". Obecna praca ukazuje dzieje całego oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", której "Solidarność" oświatowa jest zaledwie częścią.

Reklama Autorem obu monografii jest dr hab. Jan Mironczuk, który z racji swoich kompetencji naukowych i zawodowych zapewnił wysoki poziom merytoryczny opracowania. Książka została opatrzona dwiema pozytywnymi recenzjami naukowymi, co dodatkowo podnosi jej rangę. Powodem wydania NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze Oddział w Ostrołęce (1980–2018) jest chęć wypełnienia luki w opracowaniach poświęconych historii ruchu społecznego, jakim była - szczególnie na początku swego powstania - "Solidarność". Prezentowana publikacja ma za zadanie uporządkować wiedzę o ostrołęckiej "Solidarności". Jest próbą zrozumienia przyczyn i skutków podejmowanych decyzji, zmian roli, jaką odgrywała "Solidarność" w kraju i w byłym już województwie ostrołęckim oraz w środowisku lokalnym. Jej wydawcą jest oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" reprezentowany przez radę oddziału.

Reklama Rok 2018 to w "Solidarności" rok wyborczy. Wybory do rady oddziału z dnia 27 kwietnia 2018 r. rozpoczęły 14 kadencję w historii lokalnego oddziału. W omawianym okresie na czele rady stało 10 przewodniczących (w kolejności pełnienia funkcji: Jerzy Budziszewski, Tadeusz Godlewski, Andrzej Bednarczyk, Ryszard Chrostowski, Bogdan Górski, Irena Dąbrowska, Tadeusz Suchecki, Krzysztof Białobrzewski, Kazimierz Białczak i Aleksander Zawalich). Dziękujemy tym, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Na szczególne podziękowania zasługują: Franciszek Gosiewski, Tadeusz Godlewski, Andrzej Bednarczyk i Krzysztof Białobrzewski, którzy byli także pierwszymi recenzentami książki.

Prezentowana praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono strukturę oddziału - od powstania Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w listopadzie 1980 r., poprzez I Walny Zjazd Delegatów Oddziału w maju 1981 r., kolejne WZDO po "odrodzeniu" w 1989 r., aż do wyników wyborczych w maju 2014 r.. Naświetlono w nim też różne formy działalności zarządu, zarówno jego sukcesy, jak i niedociągnięcia. Drugi rozdział został poświęcony funkcjonowaniu podstawowych komórek "Solidarności" - komisji zakładowych - zarówno w okresie 1980-1981, jak i po przełomie 1989 r. Ich mnogość w oddziale (w najlepszych okresach ponad 60 i ponad 14 tys. członków) uniemożliwia opisanie każdej z nich - właściwie poszczególne KZ mogłyby poczynić starania o sporządzenie własnej przynajmniej krótkiej historii. Starano się za to odtworzyć ich kolejne zarządy - informacje o nich, głównie w formie obszernych zestawień tabelarycznych, umieszczono w aneksach. Ostatni, trzeci, rozdział odnosi się do udziału ostrołęckiej "Solidarności" w przełomowych wydarzeniach miasta i regionu, jak i samego kreowania rzeczywistości lokalnej. Rozdział ten, inaczej niż wcześniejsze, posiada podział raczej problemowy niż chronologiczny.

Reklama Tekst podstawowy pracy został wzbogacony tabelami, aneksami, notami biograficznymi, kalendarium, bibliografią oraz fotografiami i indeksem osobowym. W pracy przybliżono, co oczywiste, bohaterów opisywanych zjawisk: przewodniczących oddziału, członków jego zarządu, w tym prezydium, organizatorów i przewodniczących komisji zakładowych, również ich zarządów. Książka liczy 300 stron i zawiera 31 zdjęć. W indeksie osobowym znajduje się ponad 1500 nazwisk osób - uczestników i świadków wydarzeń. Koszt wydania książki to 32 zł za sztukę. Pewna liczba książek zostanie przekazana również każdej organizacji związkowej wchodzącej obecnie w skład oddziału.

Zachęcamy osoby prywatne do zakupu książki poprzez wpłatę kwoty 32 zł na rachunek bankowy:
NSZZ Solidarność Region Mazowsze
ul. Wolska 47, 01-201 Warszawa
Numer rachunku: 76 1020 1013 0000 0102 0005 8719
z dopiskiem "Książka" i podaniem imienia i nazwiska, najpóźniej do 10 grudnia br.


Nie przewiduje się sprzedaży książki w innym trybie, niż proponowana dobrowolna wpłata. Książka - dla osób prywatnych - będzie do odbioru w ostrołęckiej siedzibie NSZZ "Solidarność" (Plac Bema 12), w drugiej połowie grudnia 2018 r. po okazaniu dowodu wpłaty. Publikacja z pewnością sprawi radość, zarówno obecnym jak i dawnym członkom ostrołęckiej "Solidarności". Można zamówić dowolną liczbę egzemplarzy. Kontakt: Aleksander Zawalich, numer tel. 502-646-899.

Promocja książki (spotkanie z autorem) odbędzie się w środę 12 grudnia br. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce o godz. 17.00.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 3414 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 05.12.2018, 09:18r. Drukuj
Powrót