sobota, 10 kwietnia 2021 r., imieniny Małgorzaty, Michała, Makarego

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Dyrektor MZOS-TiIT Robert Juchniewicz zobowiązany do złożenia wyjaśnień

Robert Juchniewicz, dyrektor MZOSTiITPrezydent Łukasz Kulik, zarządzeniem wydanym 14 grudnia br., zobowiązuje Roberta Juchniewicza - dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, do przedłożenia na piśmie wykazu spraw pilnych, szczegółów na temat zakupów i złożenia wyjaśnień.

W myśl wydanego zarządzenia, dyrektor Juchniewicz ma złożyć odpowiedzi i wyjaśnienia na piśmie osobiście, w sekretariacie prezydenta w miejskim ratuszu.

Reklama Jak czytamy w zarządzeniu, zobowiązuje się dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - pana Roberta Juchniewicza, do sporządzenia na piśmie wykazu spraw pilnych, wraz z listą planowanych od dnia dzisiejszego do dnia 31 grudnia 2018 r. zakupów w kwocie powyżej 5 tys. zł netto, oraz:
- udzielenie na piśmie wyjaśnień w sprawie przebiegu procesu kruszenia gruzu na Targowisku Miejskim wraz z przedstawieniem dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procesu kruszenia gruzu pozyskanego z rozbiórki starego mostu,
- dostarczenie dokumentacji dotyczącej procedury zakupowej maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętu mechanicznego w kwocie powyżej 5 tys. zł netto, od stycznia 2017 r. do dnia dzisiejszego. W dokumentacji należy wskazać: listę zakupów, wraz z fakturami zakupów oraz dokumentacją dotyczącą sposobu przeprowadzenia procedury zakupowej (np. dokumentacja przetargowa, zapytania ofertowe, odpowiedzi oferentów, umowy zakupu i warunki świadczenia gwarancji),
Reklama - dostarczenia dokumentacji wskazującej strukturę zatrudnienia w MZOSTiIT, wskazującej dane osobowe, zajmowane stanowisko, historię zatrudnienia w okresie ostatnich 24 miesięcy (jakie stanowisko zajmowała dana osoba pierwotnie), charakter umowy (np. na zlecenie, na czas nieokreślony) i okres jej trwania, zakres wypłacanych wynagrodzeń z przypisaniem do konkretnego stanowiska oraz wypłacane danej osobie nagrody i premie oraz wszelkie inne dodatkowe świadczenia (podziale na podległe jednostki, np. hostel, korty itd.).

Termin dostarczenia wykazu spraw pilnych wraz z listą zakupów, wyjaśnienie w kwestii kruszenia gruzu oraz dokumentację dotyczącą procedury zakupowej, określono na 14 grudnia 2018 r. do godziny 16.00. Dokumentację dotyczącą zatrudnienia do 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie zostało zamieszczone na stronie Urzędu Miasta w Ostrołęce.
Wyświetleń: 10411 komentarze: -
19.12.2018, 12:40r. Drukuj
Powrót


Reklama

Carpexim
Rolexin
LUSAR

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter