poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r., imieniny Marii, Natalii, Sandry

Aktualności

Marszałek Adam Struzik wiceprezesem Związku Województw RP

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiegoPodczas zgromadzenia ogólnego Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej wybrany został zarząd związku. Prezesem został Olgierd Geblewicz - marszałek województwa zachodniopomorskiego, a jednym z wiceprezesów - marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Podczas wydarzenia, samorząd województwa mazowieckiego reprezentowali także przewodniczący sejmiku województwa Ludwik Rakowski, wiceprzewodniczący Tomasz Kucharski oraz członek zarządu województwa - Janina Ewa Orzełowska.

Reklama - Serdecznie dziękuję za zaufanie i ponowny wybór na wiceprezesa – powiedział marszałek Adam Struzik. – Jestem dumny, że wspólnie możemy służyć rozwojowi samorządności w Polsce.

Posiedzenie Związku Województw RP było pierwszym po wyborach samorządowych i uczestniczył w nim komplet delegatów - 64 osoby.

- Sytuacja jest ciekawa w wymiarze politycznym, stąd wybór zarządu miał kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania związku. Trudno sobie wyobrazić jego funkcjonowanie, gdyby był pat. Udało się jednak dojść do konsensusu i w tej chwili mamy w zarządzie trzy osoby związane z PiS-em - w tym dwóch wiceprezesów i czterech ze środowisk związanych z Koalicją Obywatelską i PSL-em - prezesa, jednego wiceprezesa i dwóch członków zarządu - podsumowuje marszałek Adam Struzik.

Reklama Jak dodaje marszałek, mimo różnych trudności i emocji politycznych, ocenia to posiedzenie jako dobrze rokujące na przyszłość.

- Trzeba pamiętać, że związek jest ważną instytucją i w wymiarze wewnątrzkrajowym i międzynarodowym, bo ma silną reprezentację w Komitecie Regionów w Brukseli, a tam wkraczamy w decydującą fazę prac nad nową perspektywą finansową, co z punktu widzenia naszych samorządów jest bardzo ważne. Mam też nadzieję, że związek będzie w tym pluralistycznym składzie bronił takich zasad jak dobro wspólne, solidarność, pomocniczość - dodaje.

Reklama Czym jest Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej?
Jak informuje rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, powołany w 2002 r. Związek Województw RP to dobrowolne stowarzyszenie wszystkich polskich województw samorządowych. Podstawowym działaniem związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Stowarzyszenie reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy służące decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, a także inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie podejmuje również inicjatywy wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy województw. Podejmuje współpracę międzynarodową na poziomie regionów, co służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Jego najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 reprezentantów 16 województw - po 4 osoby z każdego województwa: marszałek, przewodniczący sejmiku oraz dwóch radnych. Organem wykonawczym jest zarząd, który reprezentuje związek na zewnątrz. Zarząd składa się z prezesa, trzech wiceprezesów oraz trzech członków zarządu.
Wyświetleń: 601 komentarze: 1 Wrzuć na Facebooka 12.01.2019, 05:16r. Drukuj
Powrót


Rebeliant Remek @ 07:13, 12.01.2019

IP: 188.147...117

Marszałek Struzik sprawny i wytrawny. Szkoda, że przez ostatnich 12 lat niedoceniany przez miejski samorząd. Myślę, że to się zmieni, a dopełnieniem będzie detronizacja rumianego bezproduktywnego przygłupa na godnego, przyjaznego miastu pragmatyka.