poniedziałek, 20 maja 2019 r., imieniny Bazylego, Bernardyna, Bronimira

Aktualności

Sezon kąpielowy w mieście wyznaczony

Radni poparli projekt uchwały dotyczący wyznaczenia w Ostrołęce sezonu kąpielowego. Określono, iż sezon kąpielowy na terenie miasta w 2019 roku obejmować będzie okres pomiędzy 1 czerwca a 30 września. Głosowanie odbyło się na sesji z 24 stycznia br.

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na dany rok, nałożyła na gminy ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Reklama - Stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 ww. ustawy, rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie sezon kąpielowy. W uchwale wskazuje się sezon kąpielowy na terenie gminy miejskiej Ostrołęka na rok 2019 w okresie od 1 czerwca do 30 września - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Radni byli jednogłośni. Uchwałę przyjęto 21 głosami za.

Wyświetleń: 1777 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 05.02.2019, 13:17r. Drukuj
Powrót