wtorek, 21 maja 2019 r., imieniny Kryspina, Wiktora, Jana

Fat-Bike

Aktualności

Pensum dyrektorów i wicedyrektorów nie zostało przekroczone

Radnego Waldemara Popielarza zainteresowała ilość godzin ponadwymiarowych dyrektorów i wicedyrektorów ostrołęckich placówek oświatowych. W celu wyjaśnienia tej kwestii złożył interpelację do prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika. Znamy odpowiedź włodarza.

Radny Waldemar Popielarz złożył interpelację w której prosił m.in. przygotowanie i przekazanie szczegółowego zestawienia godzin ponadwymiarowych dyrektorów oraz wicedyrektorów palcówek oświatowych z wyszczególnieniem poszczególnych szkół oraz placówek oświatowych od dnia 1 września do 31 grudnia 2018 roku z podziałem na miesiące.

Znamy odpowiedź włodarza.

Reklama - W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie przydziału godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów i wicedyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zawiera art. 42 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967, ze zm.) w brzmieniu: "Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba, że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale" - napisał w odpowiedzi Łukasz Kulik.

W dalszej części odpowiedzi włodarz zapewnia, iż w arkuszach organizacyjnych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019, dla kadry kierowniczej nie zatwierdzono ani jednej godziny ponadwymiarowej. Wynika to z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym bezpieczeństwa dzieciom, w przypadku usprawiedliwionej absencji innych nauczycielek.

Reklama - Co do zasady, zastępstwa takie przydziela się, o ile to możliwe, nauczycielowi pracującemu w tym samym oddziale, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, które gorzej znoszą częste zmiany nauczyciela. Zdarza się, że takie rozwiązanie, z uwagi na dobro dzieci i oczekiwania rodziców, trzeba zastosować w oddziałach, w których swoje pensum realizują dyrektorzy lub wicedyrektorzy przedszkoli. Taka sytuacja ma na przykład miejsce w przypadku Przedszkola Miejskiego nr 13. W arkuszach organizacyjnych części szkół zostały przydzielone godziny ponadwymiarowe osobom zajmującym stanowiska kierownicze, uzasadniane najczęściej ważnymi powodami, wpisującymi się w cytowany wyżej przepis. Podobnie przedstawia się sytuacja płatnych zastępstw realizowanych przez kadrę kierowniczą za nieobecnych nauczycieli. Tym nie mniej, analiza pozyskanych danych pozwoli na podjęcie działań eliminujących także te nieliczne wątpliwości. Dotyczyć to będzie nie tylko opracowywania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół i placówek na nowy rok szkolny, ale także wdrożenia możliwych do zastosowania zmian jeszcze w tym roku - dodaje Łukasz Kulik.

Wyświetleń: 3113 komentarze: 9 Wrzuć na Facebooka 06.02.2019, 12:54r. Drukuj
Powrót


Nauczyciel @ 15:30, 06.02.2019

IP: 89.64...214

A jak pracuje w innej szkole to też pensum. Chyba robią z nas wariatów.

Nauczycielka @ 18:00, 06.02.2019

IP: 176.109...177

Droga Redakcji, żarty sobie robicie pisząc "... pensum nie zostało przekroczone...". Brak znajomości prawa oświatowego!!!!!. Każda godzina na + to przekroczone pensum, bez uzasadnienia. Natomiast tłumaczenia Dyrektorek (patrz. informacja prezydenta na stronie um.ostroleka) to jawne kpiny...Przykład 2 przedszkola 13 i 7. To paranoja tyle nadgodzin. Czyżby Pan Panie Prezydencie zamiatał to pod dywan. My Nauczyciele głosowaliśmy na Pana... A Pan utrzymuje PIS-wskie standardy Dyrektorek. One się w oczy z Pana będą śmiać. Nie na takiego Prezydenta głosowałysmy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wsyd

Do nauczycielki @ 20:44, 06.02.2019

IP: 188.146...105

Ania odpuść sobie, to słabe jest

marcela @ 22:23, 06.02.2019

IP: 83.28...251

Tak, tak. Dyrektorzy(-rki) często same zasuwają na zastępstwa zamiast dać godziny nauczycielowi. Tak powinny robić. Chyba mają małe funkcyjne... Nie tylko w Ostrołęce.

NAUCZYCIELKA 2 @ 22:40, 06.02.2019

IP: 83.28...225

Kpiny z Nas Nauczycieli! Dyrektorki i Vicedyrektorki nawet nie proponują Nauczycielom nadgodzin tylko same biorą! Nie wyrabiają się ze swoją pracą papierową, ale nadgodziny trzeba wziąć! Krew człowieka zalewa! Nikt nie wie tak naprawdę co się dzieje w placówkach, a radzę się temu przyjrzeć!

Nl @ 23:38, 06.02.2019

IP: 176.109...173

Proszę przyjrzeć się pewnemu Dyrektorowi, który ma dużą absencję w pracy, a co miesiąc brał nadgodziny.

Dyrektorzy powinni zwrócić te pieniądze!!!

Nauczycielka @ 08:16, 07.02.2019

IP: 176.109...177

Do osoby (mam nadzieję że osoby?????) z IP 83.28...251
Cieszę się że ktoś nazywa mnie Anią, a może jestem Agnieszką, czy Basią, teraz wszyscy w komentarzach to ANIE, jak nie kurpiowskie to panny do wzięcia. A może jestem Juzio. Droga osobo z IP 83.28...251 tu nie o to chodzi żeby komuś dokuczyć, tu nie o to chodzi żeby kogoś oskarżać, tu nie o to chodzi żeby kogoś obrazić. Lecz o to aby być uczciwym wobec siebie i innych. Prawo ziemskie i Boskie jest po coś, po to aby naszą wolną wolę troche poskromić, abysmy szli droga dobra i uczciwości, jesli się zagubimy to już nic z nas niezostanie, a na pewno nie człowieczeństwo. Myślę, że pod tym IP jest jedna z Pań dyrektorek lub dyrektorów. Po co się bronić. Uderzyć się w piersi i powiedzieć, tak zbłądziłem ale przepraszam i powrócić na drogę dobra i uczciwości. Amen. My też nauczyciele chcemy godnie żyć. To wszystko

Rodzic @ 13:41, 07.02.2019

IP: 37.248...164

Dlaczego niektórzy dyrektorzy i wicedyrektorzy pracują w innych szkołach, też realizują zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

abc @ 18:15, 07.02.2019

IP: 46.215...224

Dyrektorzy teraz nie wiedzą co robić, nie ma Rosaka kogo tu słuchać?