wtorek, 17 września 2019 r., imieniny Franciszka, Hildegardy, Roberta

Aktualności

Miasto sprzedaje nieruchomość przy ul. 11 Listopada 17

Prezydent miasta informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki, która mieści się przy placu Bema 1 (II piętro), został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17 w Ostrołęce.

Pełna treść komunikatu:
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Reklama Wykaz dotyczący lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią gruntu
- numer działki według ewidencji gruntów: 40444/1,
- położenie i opis: Ostrołęka, ul. 11 Listopada 17, budynek mieszkalny wielorodzinny (70 lokali), rok budowy 1975,
- powierzchnia działki: 793 m kw.,
- numer księgi wieczystej: KW OS1O/00015633/5,
- przeznaczenie gruntu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- forma przekazania i udział we współwłasności: własność 12/1000,
- numer lokalu: 16,
- powierzchnia użytkowa: 39,02 m kw.,
- najemca: osoba fizyczna,
- cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności gruntu i budynku w złotych: 95 tys. 760,00 zł,
- cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności gruntu i budynku z 70 proc. bonifikatą*):- 28 tys. 728,00 zł.


Reklama Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 a oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) sprzedaż lokalu za powyższą cenę zwolniona jest z podatku VAT.

*) Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr 499/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Ostrołęki, od ceny nieruchomości udziela się 70 proc. bonifikaty - (umowa najmu z dnia 21.01.2004 r.).

Podstawa prawna wywieszenia wykazu - art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, bądź jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), mogą składać wnioski w terminie do dnia 23.04.2019 r.

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik

Artykuł sponsorowany
Wyświetleń: 13282 komentarze: 0
27.02.2019, 16:18r. Drukuj

PROMOCJA

Powrót


Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
MKKK
Sklep Enter