piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Miasto sprzedaje nieruchomość przy ul. 11 Listopada 17

Prezydent miasta informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki, która mieści się przy placu Bema 1 (II piętro), został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17 w Ostrołęce.

Pełna treść komunikatu:
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1 (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 17 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Reklama Wykaz dotyczący lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią gruntu
- numer działki według ewidencji gruntów: 40444/1,
- położenie i opis: Ostrołęka, ul. 11 Listopada 17, budynek mieszkalny wielorodzinny (70 lokali), rok budowy 1975,
- powierzchnia działki: 793 m kw.,
- numer księgi wieczystej: KW OS1O/00015633/5,
- przeznaczenie gruntu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- forma przekazania i udział we współwłasności: własność 12/1000,
- numer lokalu: 16,
- powierzchnia użytkowa: 39,02 m kw.,
- najemca: osoba fizyczna,
- cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności gruntu i budynku w złotych: 95 tys. 760,00 zł,
- cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności gruntu i budynku z 70 proc. bonifikatą*):- 28 tys. 728,00 zł.


Reklama Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 a oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) sprzedaż lokalu za powyższą cenę zwolniona jest z podatku VAT.

*) Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr 499/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Ostrołęki, od ceny nieruchomości udziela się 70 proc. bonifikaty - (umowa najmu z dnia 21.01.2004 r.).

Podstawa prawna wywieszenia wykazu - art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, bądź jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), mogą składać wnioski w terminie do dnia 23.04.2019 r.

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik

Artykuł sponsorowany
Wyświetleń: 13282 komentarze: 0
27.02.2019, 16:18r. Drukuj
Powrót