piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Zamówienie na wykonywanie w 2019 roku operatów szacunkowych

Miasto Ostrołęka informuje o złożeniu zamówienia na wykonywanie w 2019 r. operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki oraz Skarbu Państwa. Oferty na usługę można składać w ratuszu do 22 marca 2019 roku do godz. 12.00.

Numer sprawy: GN.271.3.2018 i GN.271.4.2018.
Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka.
Tryb zamówienia: zapytanie cenowe.
Rodzaj przetargu: usługi.
Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro.
Termin składania ofert: 22 marca 2019, godz. 12.00.
Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1.

Lista załączników:
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- Oświadczenie wykonawcy
- Formularz oferty - załącznik 1
- Formularz oferty - załącznik 2
- Klauzula informacyjna RODO
- Zapytanie cenowe

Artykuł sponsorowany
Wyświetleń: 1577 komentarze: 0
08.03.2019, 12:41r. Drukuj
Powrót