wtorek, 21 maja 2019 r., imieniny Kryspina, Wiktora, Jana

Fat-Bike

Aktualności

Ratusz będzie musiał zwrócić ponad 800 tys. zł?

Wiele nieprawidłowości i zaniedbań wykazała kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ostrołęckim ratuszu. Miasto będzie prawdopodobnie musiało zwrócić część dotacji pozyskanych na remont ul. Dobrzańskiego. Chodzi o niemal milion złotych.

Kontrola w urzędzie dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Reklama Zgodnie z informacją o kontroli, zakresem prowadzonych prac audytorskich była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu, w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień.

Jak czytamy w raporcie pokontrolnym, po zakończeniu realizacji projektu, w siedzibie urzędu miasta przeprowadzone zostały następujące czynności kontrolne:
- weryfikacja realizacji dostaw, usług i robót budowlanych współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo-księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,
- kontrola wywiązania się beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji.

Reklama W inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego w Ostrołęce - etap II" wykazano szereg uchybień oraz naruszenia przepisów w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające - jak czytamy w dokumencie - na dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowaniu ustawowych przesłanek umożliwiających dokonanie tej zmiany. Zamawiając zawarł do umowy z wykonawcą 3 aneksy. Błędy mogą miasto dużo kosztować. Co wykazały kontrole? Poniżej fragment dokumentu:

Pierwszy aneks został podpisany w dniu 30.05.2018 r. i zmienił termin wykonania zamówienia z dnia 30.05.2018 r. na 31.07.2018 r. Termin wykonania, zgodnie z przekazanymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami z dnia 04.01.2019 r. uległ zmianie ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, przedstawionych w piśmie od wykonawcy z dnia 31.07.2018 r. W piśmie tym wykonawca wyjaśnia, że roboty dodatkowe wynikły z okoliczności na które nie miał on wpływu.
Drugi aneks został podpisany w dniu 31.07.2018 r. i zmienił termin wykonania zamówienia na dzień 07.09.2018 r. Termin wykonania zamówienia, zgodnie z przekazanymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami z dnia 04.01.2019 r.) uległ zmianie ze względu na konieczność wykonania przez zamawiającego korekty dokumentacji projektowej dla usunięcia wad dokumentacji, odnośnie rozbieżności w projektach branżowych - sanitarnym i drogowym, przedstawionych w piśmie od wykonawcy z dnia 31.07.2018 r. W piśmie tym wykonawca wyjaśnia, że roboty dodatkowe wynikły z okoliczności na które nie miał on wpływu. Jako podstawę prawną zawarcia aneksu kontrolowany powołał się na te same .przepisy zapisy umowy z wykonawca i ustawy Pzp, jak w przypadku zawarcia aneksu nr 1. W przypadku obu aneksów wykonawca zaznaczył, że prace budowlane przewidziane zostały w sezonie zimowym, a niskie temperatury oraz opady śniegu w okresie od 15 stycznia do 15 marca uniemożliwiały wykonywania robót.

Trzeci aneks podpisany został w dniu 07.09.2018 r. i zmienił termin wykonania zamówienia na dzień 01.10.2018 r., podwyższając jednocześnie wartość umowy do kwoty 5 mln 403 tys. 842,01 zł. Aneks ten zmienił termin wykonania zamówienia ze względu na wystąpienie robót dodatkowych określonych protokołami konieczności z dnia 18.01.2018 r. oraz 25.07.2018 r. oraz wystąpienia wykonawcy z dnia 05.09.2018 r. Protokoły konieczności stanowiące uzasadnienie zawarcia aneksu nr 3, to w zasadzie protokoły spisane na okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych przyporządkowanych aneksom nr 1 oraz nr 2. Aneksem nr 3 zamawiający dokonał podsumowania wszystkich zmian w umowie, tj. zmiany terminu i wynikającej z wykonania robót dodatkowych zmiany wynagrodzenia. W zakresie prawnego uzasadnienia zawarcia aneksu nr 3, biorąc pod uwagę te same okoliczności co przy aneksie 1 i 2 należy uznać, że zbyt ogólnie sformułowane zapisy umowy w zakresie dokonywania zmian, nie zezwalały na ich dokonywanie za pomocą art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp
.

W dokumencie wykazano też uchybienia w związku z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakupu elektronicznych tablic informacyjnych (5 szt.) w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki", a także w związku z zadaniem na opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury drogowej na potrzeby obiektu "Parkuj i Jedź" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Ostrołęce oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy I Armii Wojska Polskiego w Ostrołęce, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mostowej w Ostrołęce".

Reklama Jednostka kontrolująca wskazała w dokumencie sposób usunięcia uchybień i nieprawidłowości. Niestety, dla budżetu miasta nie jest on optymistyczny. W sytuacji, gdy pieniędzy w miejskiej kasie wciąż brakuje, zwrot ponad 800 tys. zł byłby dla miejskich finansów wielkim problemem.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, zaleca się wyrażenie zgody na pomniejszanie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta lub zwrot środków w wysokości 846 tys. 726,52 zł, w tym 846 tys. 726,52 zł EFRR wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od kwot:
- 348 tys. 640,78 zł od dnia 11.07.2018 r. do dnia zwrotu środków,
- 448 tys. 485,74 zł od dnia 21.08.2018 r. do dnia zwrotu środków,
- 49 tys. 600 zł od dnia 26.11.2018 r. do dnia zwrotu środków.


Szczegóły kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych dostępne są w informacji pokontrolnej zamieszczonej w BIP Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Wyświetleń: 19585 komentarze: 112 Wrzuć na Facebooka 10.03.2019, 09:46r. Drukuj
Powrót


fiu fiu @ 09:54, 10.03.2019

IP: 5.174...30

Bałaganik

obserwator @ 09:55, 10.03.2019

IP: 83.28...167

To proste. kara umowna dla wykonawcy który nie dotrzymał terminu wykonania. Reszta jesli będzie potrzeba to byli prezydent z wice prezydentem. Za coś chyba odpowiadali. Nie tylko za przelewany sobie szmal.

Koc @ 10:24, 10.03.2019

IP: 5.173...165

Skończyć wytykać błędy Kotu bo wyborcy o nich wiedzieli i zagłosowali za zmianą. Czas budować. Na razie remonty dróg stoją

?? @ 10:32, 10.03.2019

IP: 37.248...118

Sprawa dla prokuratora i sądu

edek @ 10:37, 10.03.2019

IP: 157.25...130

Na razie to trzeba posprzątać i pozamiatać ten chlew po poprzednikach. Mnie zaś zastanawia sytuacja np. byłego prezydenta, jak przychodzi na sesje to czy mu jest trochę wstyd czy nic a nic?

anty Platforma @ 10:48, 10.03.2019

IP: 5.173...213

"Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych" - czyli matecznik Platformy Obywatelskiej... Pracownicy z ramienia PO chcą Nas Mieszkańców Ostrołęki ukarać finansowo!

Brawo dla Platformy. Przed wyborami taki ruch... Niech mieszkańcy Ostrołęki się dowiedzą za kim jesteście i przeciw komu... przeciw obywatelom!

Dlaczego nie ukażecie osób odpowiedzialnych np. osób z PiS karami indywidualnymi? Dlaczego chcecie Nas Mieszkańców Ostrołęki karać za wykonaną drogę?

Obyście się na tym nie przejechali działacze Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

M. @ 10:49, 10.03.2019

IP: 178.235...66

Edek to trzeba mieć honoru trochę...Ale jakiś prokurator to by się przydał kotowi i jego bandzie w nagrodę

do edek @ 10:49, 10.03.2019

IP: 178.235...73

To zapytaj go i bedziesz wiedział, po co masz sie domyślac.

l @ 10:53, 10.03.2019

IP: 178.42...85

posprzątac to po klekocie i ich balaganie

Jeanusz K. Vam Dam @ 10:59, 10.03.2019

IP: 176.109...32

z reklamówki oddam

Rebeliant Remek @ 11:04, 10.03.2019

IP: 188.147...86

Do anty Platforma. Czasami mam wątpliwości co do tego, czy PO aż tak wiele różni się od PiS w sprawach istotnych. PiS też jeśli nie rządzi samodzielnie to współpracować nie potrafi. W Ostrołęce zamiast współpracy widzę większą chęć do pisania interpelacji. Choć mamy w Ostrołęce radnych, Urząd Marszałkowski i delegaturę wojewody to nic konstruktywnego z tego nie wynika.

Kulik ma posprzątać syf po PiS, a PO się biernie przygląda. Wojewoda nic sobie nie robi że to po jego partyjnych kumplach ten syf, a Marszałek straszy sankcjami przy bierności ostrołęckiej delegatury.

Miś @ 11:23, 10.03.2019

IP: 95.49...65

anty Platforma @ 10:48, 10.03.2019 IP: 5.173...213

"Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych" - czyli matecznik Platformy Obywatelskiej... Pracownicy z ramienia PO chcą Nas Mieszkańców Ostrołęki ukarać finansowo!
/.../

Nie no qurfa... jakim trzeba być d3bilem żeby wygłaszać takie tezy?
Jednostka odpowiedzialna za wdrażanie projektów, która daje kasę i ma prawo do sprawdzania jak ta kasa jest wydawana ewidentnie przedstawia fakty na temat nieprawidłowości, a ten wyjeżdża z oskarżeniami na partię polityczną.

A może odpowiesz kto odpowiada za ten cały bałagan?

Normalnie d3bil.

Krzyś @ 11:24, 10.03.2019

IP: 79.189...130

To nie tylko to,aż się prosi doniesienie do prokuratury o działaniu na szkodę miasta na podstawie już posiadanych dokumentów.Inaczej nowe władze nie będą się różniły od poprzednich i będą winne za szkody które miasto poniosło przez beztroskie wydawanie publicznych-naszych pieniędzy

Lotto @ 11:25, 10.03.2019

IP: 95.49...14

Żeby posprzątać po 12latach bałagan w domu nie wystarcza 3miesiace. 😁
Politycy powinni odpowiadać karanie za swoje błędy i zamiedbana wtedy każdy dwa razy by się zastanowił co robi. A tak to samowolka i haj live

slawek @ 11:28, 10.03.2019

IP: 178.213...198

Jeśli były naruszenia obowiązującego prawa to oczywiście , że trzeba :

1. to zgłosić do prokuratury za niedopełnienie obowiązków służbowych urzędników miasta

2. obciążyć karami pseudo firme ostrada za roczne opóźnienie ul. Dobrzańskiego

ALE również : dlaczego od dwóch miesięcy nic się nie dzieje na : ul.ostrowskiej i Blachnickiego???? to skandal , co robi urząd miasta? dlaczego nie nakłada kar na ostrade? dlaczego nie rozwiąże umowy z tą niewiarygodną firmą? i nie zleci robót innym rzetelnym firmom ?

Sk/mUTEK @ 12:03, 10.03.2019

IP: 176.109...72

A film "Kler" czy już coś wiadomo kiedy w kinie będzie, powtórka ?
:):);)
A moja ostrołęka, może by opisała CYRK przy wyborze prezesa OPEWIKu.
Nie, nic ?
Ciekawe czemu ?
:):);)

Gdzie te zmiany zatem? @ 12:08, 10.03.2019

IP: 37.47...71

Rozumiem, że od kilku miesięcy jest idealnie? Przeprawa jest systemstycznie remontowana, na Blachnickiego uwijają się robotnicy, a droga na Stację prawie oddana? Mało tego kupiono nowe autobusy na gaz ziemny, a mieszkańcy korzystają z bezpłatnych parkingów? Nie? Nic z tego się nie wydarzyło? A miało się wszystko zmienić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...

Gdzie te zmiany zatem? @ 12:09, 10.03.2019

IP: 37.47...71

Rozumiem, że od kilku miesięcy jest idealnie? Przeprawa jest systemstycznie remontowana, na Blachnickiego uwijają się robotnicy, a droga na Stację prawie oddana? Mało tego kupiono nowe autobusy na gaz ziemny, a mieszkańcy korzystają z bezpłatnych parkingów? Nie? Nic z tego się nie wydarzyło? A miało się wszystko zmienić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...

OTUA @ 12:14, 10.03.2019

IP: 2a01:110f...33eb

Wiecie dlaczego nikt tego nie zglosi do zadnej prokuratury?Bo tu nie chodzi o to zeby kogos ukarac,moze nawet prawo nie zostalo zlamane...Tu chodzi o to zeby cwierc pismaki z MO mieli o czym pisac,i walic politycznie w przeciwnikow...
No i zeby gawiedz tu miala o czym pisac.... tongue laughing
A dziury w moscie dalej nie zalatane.... laughing

Kolo @ 12:15, 10.03.2019

IP: 178.42...100

Może niech kotu odda ze swoich.

skutek @ 12:47, 10.03.2019

IP: 37.47...12

a roboty robiła jedna słuszna
firma
złodzieje z pisu
niech oddają ze swoich uzbieranych
premii i łapówek w reklamówkach

MO nie ośmieszajcie się już @ 13:19, 10.03.2019

IP: 94.254...102

uwielbiam takie niusy ze znakiem zapytania w tytule laughing

Ania z Podjębrania @ 13:20, 10.03.2019

IP: 159.205...104

Dzień dobry!

Kochani! Dosyć tego jałowego jazgotu. Chciałabym przeczytać rzeczową i fachową wypowiedź na temat powyższego artykułu. Proszę uprzejmie Koń-Don-Walskiego i p. Kaszanę o opinię...

Pozdrawiam...

Khal Drogo @ 13:23, 10.03.2019

IP: 176.109...115

A ja jestem ciekawy co będzie dopiero z ulicą Ostrowską i Blachnickiego tam to jest dopiero bałagan i opóźnienia podobno pogoda nie sprzyjała od 3 tygodni pogoda jest wprost idealna a ja tam dalej nic się nie dzieje a wszędzie praca wrze nawet tuż obok przy nowym bloku i nowym lidlu aż miło popatrzeć jak tam robota idzie mam nadzieję że ktoś za to też zostanie za to pociagniety do odpowiedzialności i to nie my mieszkańcy za to zapłacimy a wykonawca my już wystarczająco się meczymy z tym bałaganem a zimy w tym roku prawie nie było

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 13:40, 10.03.2019

IP: 188.147...153

Khal Drogo, radny Popielarz zwrócił się z interpretacją w sprawie ul. Blachnickiego.

"- W związku z odpowiedzią na moja interpelację dotyczącą utraty dotacji na przebudowę ulicy Blachnickiego proszę o odpowiedzi na niżej wymienione pytania. Czy Pan Prezydent występował na piśmie do Wojewody Mazowieckiego o przedłużenie wykorzystania - rozliczenia dotacji na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Blachnickiego"? Do kiedy zamierza Pan zakończyć realizację przedmiotowej inwestycji? - napisał w interpelacji Mariusz Popielarz.

Interpelacja wpłynęła do urzędu miasta we wtorek 26 lutego. Oczekujemy na odpowiedź prezydenta. Do sprawy wrócimy."

Proste rozwiązanie @ 14:57, 10.03.2019

IP: 95.49...138

Proponuję wystawić noty dla byłego włodarza (nie obrażając tego słowa) i jego niezłomnych pomocników degradacji miasta

Janek @ 15:10, 10.03.2019

IP: 5.173...80

Widac golym okiem ze obecna wladza nie ma pomyslu na rzadzenie miastem. Szkoda 5 lat zmarnowanych

Radiomaryjny droższy o 19 baniek za węgiel @ 15:26, 10.03.2019

IP: 185.129...63

A gdzie były służby marszałka do tej pory? Skąd te nagłe olśnienie i pobudka śpiącego królewicza z delegatury? Jak PiS odwalał kaszanę to klapki na oczach, a teraz zamiast prostować własne zaniedbania z udziałem nowego prezydenta to szukanie jelenia?

Zamiast zabierać miastu pieniądze proponuję zacząć od porozumienia dla dobra mieszkańców i zawiadomienie prokuratury o nieprawidłowościach w zakresie w/w inwestycji. JAK BEDZIECIE szkodzić mieszkańcom to mieszkańcy podziękują Koalicji Obywatelskiej jak podziękowali niedawno PiS owi. Dość walenia w prącie.

Radiomaryjny droższy o 19 baniek za węgiel @ 15:31, 10.03.2019

IP: 37.128...30

A wcześniej podziękują Koalicji Europejskiej z partią marszałka włącznie.

co dalej @ 15:32, 10.03.2019

IP: 176.109...183

Jak wyglada ulica Blachnickiego? Jest tragicznie to wprost nie do wyobrazenia,zeby ulica przy ktorej miesci sie najwieksza szkola podstawowa i przedszkole tak wygladala uli ca w cntrum miasta, Co robi nowa wladza miejska, dokad beda pokazywac same porazki poprzednikow.,chyba czas sie wziac za konkretna prace na ktorej efekty czekaja mieszkancy a szczegolnie ta czesc ktora gddala glosy na obecnych wlodarzy?Oj , wydaje sie,ze chyba wiecej sie mieszkancy nie dadza sie nabrac na puste obietnice.

Obserwator @ 15:52, 10.03.2019

IP: 37.248...42

Jak Kotowski nie wstydzisz się tak zniszczyć miasto i zasiadać jako radny. Człowieku tylko nie masz honoru.

zxc @ 15:55, 10.03.2019

IP: 178.42...74

zacznijcie sami wreszcie coś robić, wszystkie remonty w mieście stoją, nic się nie dzieje, ludzie nie po to Was wybrali żebyście teraz przez 5 lat rozliczali poprzedników tylko oczekują zmian na lepsze, wszyscy widzieli to co było
zacznijcie coś robić z ulicami w mieście bo to dramat!

ares @ 16:00, 10.03.2019

IP: 178.235...161

Cytując-
"Jednostka kontrolująca wskazała w dokumencie sposób usunięcia uchybień i nieprawidłowości."

-widać, że kontrolujący wskazali sposoby usunięcia uchybień i nieprawidłowości-

teraz wszystko w rękach obecnych władz.

Jak wykonają zalecenia pokontrolne nie będzie żadnych zwrotów środków

Urzędnik @ 16:28, 10.03.2019

IP: 5.173...213

do Miś @ 11:23, 10.03.2019

Jaki bałagan? Droga została pobudowana? Została! Dlaczego pracownicy "matecznika" Platformy chcą karać Ostrołęczan? Za odroczenie terminu, który wynikał z technicznych nieprzewidzianych rzeczy? Pieniądze budżetowe to pieniądze mieszkańców przecież. Dlaczego nie zostaną kary nałożone wyłącznie na firmę Ostrada?

Platforma jest za Ostrołęczanami czy przeciw? Przypominam, że wybory się zbliżają, a strzał w kolano to nie tylko Trzaskowski zaraz po wygranych wyborach potrafił, ale widać reszta też to robi...

Do urzędnik @ 16:43, 10.03.2019

IP: 5.172...25

czy dojazd do posesji Mamantowa to to zgodnie z planem?

Miś @ 16:57, 10.03.2019

IP: 95.49...65

Urzędnik @ 16:28, 10.03.2019 IP: 5.173...213
do Miś @ 11:23, 10.03.2019

Jaki bałagan? Droga została pobudowana? Została! Dlaczego pracownicy "matecznika" Platformy chcą karać Ostrołęczan?
/.../

Potrafisz czytać ze zrozumieniem? To przeczytaj jeszcze raz:
"Dokonanie zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowaniu ustawowych przesłanek umożliwiających dokonanie tej zmiany". To jest naruszenie art. 144 ust. 1 PZP

Polecam przeczytanie informacji pokontrolnej umieszczonej na BIP UM Ostrołęka gdzie przytoczona jest m.in. opinia Prezesa UZP oraz naprawdę dużo dużo więcej informacji wraz z konkretnymi odwołaniami do przepisów.

Bałagan i nieznajomość przepisów to mało powiedziane.

Lol @ 17:13, 10.03.2019

IP: 2a00:f41...d1f

Prawda. Regularnie wstrzymywane obecnie inwestycje na pewno nie pomoga miastu. Zal mi pracowników .

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 17:25, 10.03.2019

IP: 188.146...151

Obserwator, jak prezydentowi nie wstyd tak niszczyć miasto i zasiadać jako prezydent? Człowieku, weź się do roboty.

Urzędnik @ 17:27, 10.03.2019

IP: 5.173...213

A kto dokonywał tej "obiektywnej" kontroli? Urząd podległy Platformie i składający się z działaczy Platformy? Stąd takie kary dla Miasta czyli dla Ostrołęczan.

Dlaczego nie mają być ukarane bezpośrednio osoby dokonujące tych zmian oraz firma wykonująca przebudowę? Dlaczego ukarani mają być mieszkańcy Ostrołęki przez działaczy Platformy?

PiS nie rządzi już w mieście, to teraz Ostrołęczan chcecie karać? Poczekajmy do wyborów... temat na pewno będzie na tyle publiczny, by wszyscy o nim usłyszeli jak Platforma wraz z Nowoczesną karzą Ostrołęczan za błędy PiSu i wykonawcy...

Dolek @ 17:28, 10.03.2019

IP: 5.172...183

Przecież za PiS-u wracamy do centralnie sterowanej gospodarki Nakazowo-Rozdzielczej jak za Komuny. Warszawska Giełda jest w Agonii a inwestorzy już dawno inwestują w Czechach i na Słowacji. Nawet Białoruś jest atrakcyjniejsza.

Paweł2 @ 17:42, 10.03.2019

IP: 78.8...35

Kotowski nie rządzi od 4 miesięcy ,a jest niby ciągle winny. To kulik zatrzymał wszystkie prace przy drogach odwołując kierownika inwestycji w ratuszu.Nie umie znaleźć następcy. Termin zakończenia prac to koniec stycznia,a więc czasy kulika.Czy widzicie żeby jakaś droga była robiona.Lenistwo i niekompetencja nowej władzy będzie się przez 5 lat rozliczać z Kortowskim i zwracać za karę dotacje na drogi. Kulik do odwołania.

Miś @ 17:47, 10.03.2019

IP: 95.49...65

Urzędnik @ 17:27, 10.03.2019 IP: 5.173...213
A kto dokonywał tej "obiektywnej" kontroli? Urząd podległy Platformie i składający się z działaczy Platformy? Stąd takie kary dla Miasta czyli dla Ostrołęczan.

Dlaczego nie mają być ukarane bezpośrednio osoby dokonujące tych zmian oraz firma wykonująca przebudowę? Dlaczego ukarani mają być mieszkańcy Ostrołęki przez działaczy Platformy?
/.../

Jeśli mamy takich "urzędników" jak ty to ja pi3rdyle... ten kraj zaraz się zwinie.

To Urząd Miasta wybierał i zawierał umowę z Wykonawcą. To pracownicy Urzędu Miasta a w ostateczności Prezydent Miasta odpowiada za to jakie treści umów i aneksów były podpisywane i jak egzekwowane były ich postanowienia. MJWPU przyznaje fundusze na podstawie wniosków i ma obowiązek wykonywać kontrole w temacie poprawności wykorzystywania tych funduszy.

Zresztą... o czym my mówimy. Z ciebie taki urzędnik jak z koziej doopy trąba.

Miś @ 17:50, 10.03.2019

IP: 95.49...65

Paweł2 @ 17:42, 10.03.2019 IP: 78.8...35
Kotowski nie rządzi od 4 miesięcy ,a jest niby ciągle winny. To kulik zatrzymał wszystkie prace przy drogach odwołując kierownika inwestycji w ratuszu.Nie umie znaleźć następcy. Termin zakończenia prac to koniec stycznia,a więc czasy kulika.Czy widzicie żeby jakaś droga była robiona.
/.../

A znasz treści umów zawartych pomiędzy Miastem a Wykonawcą? Pewnie znasz więc dawaj dawaj... zobaczymy czy to aby na pewno prawda co napisałeś.

Qurfa... kolejny d3bil.

Ania z Podjębrania @ 17:51, 10.03.2019

IP: 159.205...104

Dzień dobry!

Cyt. "Dolek @ 17:28,

Przecież za PiS-u wracamy do centralnie sterowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej jak za komuny. Warszawska giełda jest w agonii a inwestorzy już dawno inwestują w Czechach i na Słowacji. Nawet Białoruś jest atrakcyjniejsza".

- PiSzesz, drogi Dolku, że "wracamy do centralnie sterowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej", i że "warszawska giełda jest w agonii?"

- To straszne. Doprawdy, nie wiem co ma ze sobą począć. Od jutra staram się o wyjazd z Polski - nie chcę żyć w kraju rządzonym przez PiS z centralnie sterowaną gospodarką.
Koń-Don-Walski milczy - pewnie już zebrał manatki i żyje poza granicami Polski PiSowskiej...

Pozdrawiam..
.

Burek @ 18:16, 10.03.2019

IP: 95.49...249

A teraz niby lepiej? 😂😂😂
Ostrowska ulica cała stoi. I nie widać nikogo ani niczego.

Xxl @ 18:22, 10.03.2019

IP: 37.30...20

Widać jakim włodarzem był Kotowski.Bałagan w ratuszu nie tak łatwo naprawić jak I dziury opróżniania po kochanej firmie pana kotka ostradzie.Pośpiech przed wyborami okazał się zgubny,tylko czy poprzednia władza za to odpowie czy jak zwykle my za to wszystko zapłacimy.

Rebeliant Remek @ 18:55, 10.03.2019

IP: 188.147...86

Tchórz obleciał Platformę? Dlaczego na bazie wniosków pokontrolnych nie jest złożone stosowne zawiadomienie do prokuratury, a pisane są żałosne interpelacje i groźby zabierania pieniędzy mieszkańcom.

Może pierwszy odpowie szef delegatury i radny miejski w jednym Popielarz?

Miś @ 19:09, 10.03.2019

IP: 95.49...150

Rebeliant Remek @ 18:55, 10.03.2019 IP: 188.147...86
Tchórz obleciał Platformę? Dlaczego na bazie wniosków pokontrolnych nie jest złożone stosowne zawiadomienie do prokuratury, a pisane są żałosne interpelacje i groźby zabierania pieniędzy mieszkańcom.
/.../

Ty... Rebeliant... a czy te ogromne premie dla urzędników za ten cały bałagan to nie było zabieranie pieniędzy mieszkańcom?

Zalecenia pokontrolne to nie są groźby zabrania pieniędzy mieszkańcom tylko normalnie obowiązujące procedury przy wykryciu działań niezgodnych z obowiązującym prawem. Ktoś chyba dopuścił do takiej sytuacji prawda?

Qurfa... jeszcze jeden d3bil.

Rebeliant Remek @ 19:18, 10.03.2019

IP: 188.147...86

Miś nie cwaniakuj. Gdzie napisałem, że podoba mi się trwonienie przez PiS pieniędzy na premię?

I nie zasłaniaj się procedurami. Jeśli kontrola zakończyła się wnioskiem pt: wałek, to mieszkańcy występują w tym momencie jako pokrzywdzeni, więc twoje procedury albo błądzą, albo poprostu zabiera się do tego od dpy strony.

Ale ok. Miasto wasze cwaniactwo przetrzyma i mieszkańcy podziękują PO, KO, KE jak podziękowali PiS. Ale to będzie dla niektórych polityczny zgon w Ostrołęce.😁

Miś @ 19:36, 10.03.2019

IP: 95.49...150

Rebeliant... ja cwaniakuję? No to zapytam po jaki **uj to dobijanie do Popielarza? Równie dobrze takie zawiadomienie możesz złożyć ty. Tylko wiesz... do tego trzeba mieć jaja.

Procedurami się nie zasłaniam. MJWPU jest zobligowana do tego typu kontroli i jak widać bardzo dobrze, że to robią, a że mieszkańcy są pokrzywdzeni? Hmm... to mogą mieć pretensje tylko do siebie bo to oni wybierali tych którzy przez lata np. powiększali dług miasta. Jeśli więc widać gołym okiem że ktoś ciągnie przysiółek na dno a większość mimo to daje mandat do podczepiania coraz większego kamienia do szyi to co można o tym napisać? Można tylko jedno. Wokół po prostu słychać beeeee, beeeee, beeeeee, beeeeeeeeeee, beeeeee, beeeeeeee.

I nie pisz do mnie wasze cwaniactwo bo jak widać 'wasze' było bez porównania.

K300 @ 19:41, 10.03.2019

IP: 176.109...73

Pieniacze, aferzyści i utracjusze, dostali ładną ulice a nie potrafią dopiąć rozliczenia i dla tego kasy nie będzie. Ostrowskiej też nie będzie bo tylko niszczyć ludzi potrafią.

do @ 19:55, 10.03.2019

IP: 83.28...152

odczepcie sie od nas Katolikow Kurpi

Ten @ 20:24, 10.03.2019

IP: 37.248...29

TEN KTO NADZORUWAL CZYLI WYDAWAŁ ZGIDY PONOSI ODPOWIEDZIALNISC I POWINIEN PONUESC KOSZTY

kl @ 05:22, 11.03.2019

IP: 178.235...113

,,Koc,, - co to znaczy ,,skończyć wytykać błędy Kotowskiemu,,? Chciałbyś to wszystko przykryć pierzynką ,, niedopatrzenia,, ? Tych wszystkich ,,wpadek,, jest tyle, że nikogo z prokuratury i innych służb nie powinno się zawiadamiać, same powinny się tym zainteresować. Natomiast wszystkim przyznam rację, że Dobkowski powinien zwrócić pieniądze, które wziął ,,za dzielenie,, pieniędzy na sport./Pazerność małżeństwa ze Stacji/.

Gość @ 07:11, 11.03.2019

IP: 2a01:110f...307a

Poczekajcie. Zaraz wróci Jan Kowalski i wam wszystkim powie kto winien, a kto nie.

Jola @ 07:29, 11.03.2019

IP: 5.172...110

Mam pytanie, to za co tak nagradzał Kotowski swoje kierownitwo takimi wysokimi nagrodami. Mam nadzieje że za to odpowiedźą.Tak wychodzi jak się fachowców zatrudnia. Gratulacje p.Kulik że wreście ktoś fachowo sprawdza te 12 lat królestwa kici.

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 08:23, 11.03.2019

IP: 188.147...245

"Radny Mariusz Popielarz bardzo zaangażował się w sprawę budowy ulicy Blachnickiego. W związku z otrzymaną informacją o utracie przez miasto dofinansowania ponownie złożył do prezydenta Łukasza Kulika interpelację. Tym razem dotyczyła ona terminu zakończenia realizacji tej inwestycji.

Radny w związku z odpowiedzią na interpelację, z której wynikało iż miasto zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2018 r. utraciło dotację ponownie złożył pismo do prezydenta.
Czy Pan Prezydent występował na piśmie do Wojewody Mazowieckiego o przedłużenie wykorzystania - rozliczenia dotacji na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Blachnickiego"? Do kiedy zamierza Pan zakończyć realizację przedmiotowej inwestycji? - napisał w interpelacji Mariusz Popielarz. "


"jak nam powiedziano w Urzędzie Wojewódzkim kasa na ulicę ks. Blachnickiego na osiedlu Centrum skurczyła się o ok. 1,7 mln zł. To chyba pierwszy przypadek utraty tak wielkich środków przez Miasto Ostrołęka. Pod znakiem zapytania stoi też rozliczenie dotacji udzielonej przez wojewodę na budowę ulicy Krańcowej."

@ @ 08:25, 11.03.2019

IP: 188.147...221

Podstawowe pytanie komu postawią zarzuty i wsadzą do paki nikogo,

Ty @ 09:06, 11.03.2019

IP: 37.248...210

Powstał nowy portal
Wypowiada sie tam Kotowski m.in. w sprawie audytów

Xxx @ 09:16, 11.03.2019

IP: 5.173...124

Spójrzcie jak wygląda chodnik na nowym kawałku ulicy Witosa po lewej stronie idąc w kierunku aquaparku od 11-go listopada po tak krótkim czasie od oddania do użytkowania już są bardzo duże nierówności........

Rebeliant Remek @ 09:21, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Do ty. Wypowiadał się też w sprawie nienależnych premii.

Nikt premii nie chciał. Dawał bo chciał dać, a jak już dawał to brali 😁 Zaczynam być fanem humoru Janusza😁😁😁

Ost @ 09:47, 11.03.2019

IP: 178.235...141

Kulik nie nadaje sie na prezydenta

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 09:59, 11.03.2019

IP: 78.152...118

Pożar ze zwrotem 25 mln i kończeniem muzeum bandytów za miastowe ugaszony, teraz trzeba próbować gasić kolejny - tak, poprzednie władze "podpalały" miasto.

Rozpoczęcie remontu ulicy w październiku, to jest jakiś kompletny absurd i wyraz totalnej ignorancji inwestora.

W ubiegłą zimę, o ile mnie pamięć nie myli, przy Ostrowskiej też były wstrzymane prace.

Jakie jeszcze miny, pozostawiła poprzednia władza?

Czekam na wnioski do prokuratury, na wszelkie działania, które noszą znamiona działań niezgodnych z prawem.

do nieradiomaryjny @ 10:14, 11.03.2019

IP: 178.42...88

Twoje miejsce jest na portalu twojej partii PIS tongue Tam możesz wychwalać swoją partię polecam

Rebeliant Remek @ 10:41, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Był już ultrapisowski epowiat i padł. Eśmieciołęka też komentuje sama dla siebie, więc wcale nie trzeba wchodzić na stronniczą MO by być zadowolonym rzetelności informacji.😁

Superp @ 10:47, 11.03.2019

IP: 94.254...207

Ludzie!!!!W Ostrołece nic się nie dzieje, nic się nie robi jestesmy znowu nabijani w butelkę i mamieni Wladza mądrzy się i wytyka błędy a sami ich nie popełniają bo nic nie robią.Wstyd!!!!!!!

do konkurencja @ 10:48, 11.03.2019

IP: 5.173...221

Hehehe . Jedni stronniczy inni prawdę piszą. I Ty po przeczytaniu to wiesz. A jak Ty to ustaliłeś ? Cos mi sie wydaje ze Ty konkurencja jesteś. Ładnie to tak ?

WK @ 10:58, 11.03.2019

IP: 31.0...131

Do Jana Kowalskiego z Ostrołęki: Januszku N, gdyby prawo w Polsce działało, dawno byś Przytuły zagęszczał...

normalny @ 11:35, 11.03.2019

IP: 94.254...169

Jaka prawda ta cała czy ta wygodna dla innych
Ktoś chce i postawił sobie za punkt honoru dopiec Kotowskiemu tylko dlaczego ja mam zwracać kasę i kto wpadł na ten pomysl aby ją zwracać
Kulik ku .........a opanuj się gościu bo ci twoi doradcy puszcą cie w skarpetach i bez kolegów Twoja mściwosć doprowadzi cię do upadku co chcesz udowodnić i ile czasu ci potrzeba że musisz pracować i walczyć a nie udowadniać coś , komuś ale po co

Rebeliant Remek @ 11:59, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Od pewnego czasu widzę pewną prawidłowość. Im bardziej Prezydent jest skłonny do rozmów, kompromisów/ przykład muzeum im. PiSowskich Fanaberii, czy kluczowe dla miasta stanowiska dla ludzi z PO/, tym bardziej jest atakowany przez agendy i funkcjonariuszy zarówno od strony wojewody jak i marszałka.

To tak ma wyglądać dbałość o dobro mieszkańców Ostrołęki? Gniazda szerszeni się likwiduje. Dotyczy tego wojewódzkiego z Gorbatowa, jak i marszałkowskiego z Piłsudskiego.

Ludzie mają oczy i uszy. Podziękują jak się dowiedzą kto miastu zabiera pieniądze zamiast iść do prokuratury z wnioskiem o ściganie winnych.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:36, 11.03.2019

IP: 2a00:11c0...85

Kotowski pierwszą z min, którą postawił na Kulika, była miną z budżetem i tyko dzięki wnikliwości ludzi, których Kulik poprosił o pomoc, mina została rozbrojona, kolejna mina to muzeum bandytów, następna to Blachnickiego - to nie jest miasto to jest pole minowe i "stawiam talary przeciwko orzechom", że tych min jest znacznie więcej i albo Kulik, sprawdzi się jako saper, albo pomyli się tylko raz i będzie po nim - tak, PiS oddaje władzę.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 12:38, 11.03.2019

IP: 2a00:11c0...85

Obecnie, do prokuratury, powinien iść wniosek, za wnioskiem i zawiadomienie, za zawiadomieniem, bo bez tego Kulik sam się pogrąży nie reagując na to wszystko, co wytknęły audyty - dział prawny ratusza, powinien pracować od świtu do zmierzchu, bo nie ma na co czekać - czas pracuje przeciwko Kulikowi.

Miś krzyczy O RETY! @ 12:48, 11.03.2019

IP: 95.49...150

t_e r_a z_o s_t r_o l_e k_a _ p l

Taki nasz lokalny, prawy i sprawiedliwy, na w którym publikowane są tylko prawdziwe fakty.

Bez owijania w bawełnę

Po prostu Polski.

Umieszczony został u naszych niemieckich przyjaciół w firmie Datacenter Hetzner Online GmbH :)

Ty @ 13:19, 11.03.2019

IP: 37.248...123

A tu cały czas wszystkiemu winny kot
Wymyślicie coś nowego bo to się robi nudne
Jakby trzeba było przypomnieć to proszę, od ok 4 miesięcy w mieście rządzi kulik i jego towarzysze

do Ty @ 13:32, 11.03.2019

IP: 46.170...1

4 lata w Polsce rządzi PiS a wszystkiemu nadal winien Tusk i PO.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:37, 11.03.2019

IP: 2a00:11c0...85

Ty, a przez ile czasy aktualny był tekst brosi z Brzeszcza "Polki i Polacy, przez ostatnich 8 lat..." - zapomniałeś skąd Wam nogi wyrastają?

Dzisiaj, po ponad 3 latach, nadal słyszmy, że winna jest PO + PSL.

Czekamy na wnioski do prokuratury, których zabrakło po pseudo Audycie, jaki przeprowadził PiS, po objęciu rządów - miało być ponad 300 zawiadomień do prokuratury słyszałeś o nich?

Przypomnij sobie, przez ile czasu Kotowski, po przejęciu władzy, jeździł po Prezydencie Załusce, jak "po burej kobyle" - Alzheimer?

Co, znowu "PiS, zawsze dziewica"?

Humanoidalny robot Andrzej @ 14:10, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Całą obecną i jedyną kadencję będą się tak rozliczać w dodatku naszym kosztem.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:15, 11.03.2019

IP: 2a00:11c0...85

Jaką, "całą kadencję", o czym Ty, dobry człowieku raczysz PiSać?

Przypomnij sobie, jak Kotowski rozliczał Załuskę, bo ja pamiętam - pamięta te bezpardonowe ataki za obwodnicę i za oczyszczalnię, a Ty co, za młody byłeś, żeby to pamiętać, czy Alzheimer?

Humanoidalny robot Andrzej @ 14:26, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Raczej skupił bym sie na faktach a nie na nieudolnych atakach na każdego kto ma inne zdanie, kadencja trwa i póki co polega na rozliczaniu poprzednika, jest jeszcze wiele inwestycji rozpoczetych przez Kotowskiego jeśli obecny prezydent tak bardzo nie chce być z nimi kojarzony to wszystkie zakończą się jak obecna o ktorej piszemy, a kary zapłacą podatnicy

Humanoidalny robot Andrzej @ 14:27, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Raczej skupił bym sie na faktach a nie na nieudolnych atakach na każdego kto ma inne zdanie, kadencja trwa i póki co polega na rozliczaniu poprzednika, jest jeszcze wiele inwestycji rozpoczetych przez Kotowskiego jeśli obecny prezydent tak bardzo nie chce być z nimi kojarzony to wszystkie zakończą się jak obecna o ktorej piszemy, a kary zapłacą podatnicy

Humanoidalny robot Andrzej @ 14:27, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Raczej skupił bym sie na faktach a nie na nieudolnych atakach na każdego kto ma inne zdanie, kadencja trwa i póki co polega na rozliczaniu poprzednika, jest jeszcze wiele inwestycji rozpoczetych przez Kotowskiego jeśli obecny prezydent tak bardzo nie chce być z nimi kojarzony to wszystkie zakończą się jak obecna o ktorej piszemy, a kary zapłacą podatnicy

mieszkaniec @ 14:29, 11.03.2019

IP: 95.49...123

To nie ratusz(oni tylko zarządzają) lecz My podatnicy przez nieudolność urzędników i amatorską firmę Ostradę będziemy musieli oddać  środki z dotacji :(

Humanoidalny robot Andrzej @ 14:33, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Prawie milion zlotych...
Prawie tyle co audyt

do tego Kowalskiego @ 15:16, 11.03.2019

IP: 193.243...211

Jak już bronisz Załuskę, to może przypomnij sobie jak wyglądała obwodnica rok po jej oddaniu.jak nie pamietasz to teraz sprawdź te dziury.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:18, 11.03.2019

IP: 217.146...85

Cyt.:
"Raczej skupił bym sie na faktach a nie na nieudolnych atakach na każdego kto ma inne zdanie"

Ja nie robię nic innego, poza skupianiem się na faktach, jeśli dla Ciebie faktem miałoby być to, że niecałe 4 miesiące, to jest "prawie kadencja", to po prostu znamy różną definicję słowa "fakt".

Cyt.:
"Prawie milion zlotych... "

Z czyjej winy?

Cyt.:
"Prawie tyle co audyt"

Twój nauczyciel matematyki, teraz właśnie płonie ze wstydu.

Humanoidalny robot Andrzej @ 15:24, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Kotowski rozliczał Zauske
Kotowskiego rozlicza Kulik mniej więcej tak to wygląda.
Widze że poprzedni prezydent jest wzorem do naśladowania dla obecnego.

Humanoidalny robot Andrzej @ 15:26, 11.03.2019

IP: 94.254...124

No ale gdzieś tej polytyky trzeba sie nauczyć

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:27, 11.03.2019

IP: 217.146...85

Oczywiście, że każdy nowy gospodarz, powinien przede wszystkim sprawdzić, co odziedziczył, dziwisz się temu - Ty, brałbyś w ciemno z dobrodziejstwem inwentarza, za który to Ty, a nie Twój poprzednik przejąłby odpowiedzialność - naprawdę tak byś zrobił?

Gdyby Kulik wziął w ciemno, to dzisiaj pewnie PiS, już by szukał komisarza na jego miejsce, domyślasz się, kto by nim był?

Free @ 15:28, 11.03.2019

IP: 2a00:f41...a4a9

Teraz Ostrołęka KRS
Wklepcie sobie w google. Śmiech na sali :)
Tu dopiero będzie"lała się strumieniami" sama prawda

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:31, 11.03.2019

IP: 217.146...85

Jakiej polityki, to właśnie tacy jak Ty, wszędzie doszukują się polityki - wskaż mi tę "politykę", w rządzeniu Kulika - pokaż, gdzie ona jest.

Prezydent miasta, powinien trzymać się jak najdalej od polityki, to Kotowski przyzwyczaił Ostrołęczan do postrzegania wszystkiego przez pryzmat polityki - słyszałeś o jego sprzeciwie, wówczas kiedy Rada Miasta, uchwalała dofinansowanie na antyrządową manifestację? - chcesz, żeby tak wyglądało rządzenie miastem?

Humanoidalny robot Andrzej @ 15:33, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Dziwisz się ze Kotowski rozliczal Zauske?

Humanoidalny robot Andrzej @ 15:33, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Dziwisz się ze Kotowski rozliczal Zauske?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:37, 11.03.2019

IP: 217.146...85

Nie, tak samo jak nie dziwę się, że Kulik rozlicza Kotowskiego - wyraźnie to napisałem, masz problemy z rozumiem prostego tekstu?

Humanoidalny robot Andrzej @ 15:40, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Wiec nie dziwia Cie te bezpardonowe ataki Kulika na Kotowskiego?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:41, 11.03.2019

IP: 217.146...85

Jakie "bezpardonowe ataki", wskaż chociaż jeden.

Humanoidalny robot Andrzej @ 15:54, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Czy obecny prezydent w związku z audytem o który zabiegał a w którym wykryto tyle uchybień zgłosił sprawę do prokuratury, ilu osobom postawiono zarzuty?

Rebeliant Remek @ 16:26, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Humanoidalny. Ile masz lat? Czyżby z pokolenia 2006-2018? Nawet nie wiesz jak pisze się nazwisko poprzedniego Prezydenta. Pewnie byłeś nielatem w 2006. Dzisiaj jesteś pełnoprawnym pyskaczem z dwójką z przodu. Niestety z niewielką wiedzą.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:27, 11.03.2019

IP: 217.146...85

A, coś Ty taki w gorącej wodzie kompany, pośpiech jest konieczny, ale przy łapaniu pcheł - audytor nie jest od stawiania zarzutów, to musi zrobić dział prawy ratusza, a żeby to zrobić, musi sprawy przeanalizować, pod kątem prawnym - powolutku, nie przebieraj tak nóżkami.

Pytam ponownie, jakie "bezpardonowe ataki", stosował Kulik w stosunku do Kotowskiego - czekam.

Widzę, że stosujesz taktykę insynuacji i pomówień - to bardzo nieładnie z Twojej strony, nie uważasz - poza tym, w ten sposób narażasz się na postawienie Ci zarzutów - gdyby zamiast Kulika był Kotowskie, to pewnie już by składał wnioski do prokuratury w trybie art. KK.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 16:31, 11.03.2019

IP: 217.146...85

Errata: art. 212 KK - pamiętaj, że Kotowski w trybie tego artykułu pozwał forumowicza za nazwanie go "małostkowym", a więc za insynuacje o "bezpardonowych atakach", tym bardzie podpadają pod ten artykuł, tyle, że Kulik to nie Kotowski, a więc chyba możesz być spokojny.

Humanoidalny robot Andrzej @ 16:47, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Remek jaki Ty jesteś dorosły i wogóle.
Fakt że dopisujesz wynik do mnożenia 4×4 na autach terenowych nie czyni Cię rebeliantem

Humanoidalny robot Andrzej @ 17:00, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Przy braku argumentów wspominasz o sądach

Humanoidalny robot Andrzej @ 17:08, 11.03.2019

IP: 94.254...124

Sam przy braku argumentów nazywałes swojego rozmówcę amatorem dzieci, zdajesz sobie sprawe z konsekwencji jak i z uroków odbywania kary po czymś takim?

Rebeliant Remek @ 17:24, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Humanoidalny. Nie musisz się rozwijać. Wystarczy, że przeprosisz. Nie mnie, ale Prezydenta, który zrobił w cztery lata więcej niż twoi idole przez dwanaście.

Ps. Już wiesz jak się nazywał?

Humanoidalny robot Andrzej @ 17:35, 11.03.2019

IP: 94.254...124

O jakich idolach niby mówisz.
Nie popieram poprzedniej jak i obecnej władzy.

Rebeliant Remek @ 17:50, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Dobrze, nie musisz, ale przynajmniej zachowaj się jak człowiek i przyznaj do błędu. Prezydentem Ostrołęki był pan Ryszard Załuska.

Humanoidalny robot Andrzej @ 17:55, 11.03.2019

IP: 94.254...124

No tak, masz racje to nie było umyślne.

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 18:00, 11.03.2019

IP: 188.146...55

"Radny Mariusz Popielarz stracił cierpliwość do przeciągających się miejskich inwestycji, na przykład przy ul. Blachnickiego czy Ostrowskiej. Pyta więc prezydenta, czy ten ma zamiar podjąć jakieś działania w tej sprawie.

- Wobec braku widocznych postępów na realizowanych przez miasto inwestycjach, w tym szczególnie drogowych, proszę o informację czy Pan Prezydent zamierza podjąć jakieś działania i ewentualnie jakie w celu przyspieszenia realizowanych inwestycji, w szczególności na ul. Blachnickiego i Ostrowskiej? - zapytał radny Mariusz Popielarz z Koalicji Obywatelskiej. Pytanie zadał przy pomocy interpelacji. "

Rebeliant Remek @ 18:24, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Tępy fanem Popielarza😁 No cóż. Myślałem, że już wszystko widziałem 😁😁😁

Rebeliant Remek @ 18:25, 11.03.2019

IP: 188.147...133

Tępy fanem Popielarza😁 No cóż. Myślałem, że już wszystko widziałem 😁😁😁

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 19:12, 11.03.2019

IP: 78.152...118

Remek, nie wiesz jak to działa?

"Wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem".

Zastanawiam się, jak wobec tych, ze wszech miar słusznych interpelacji radnego Popielarza, czują się Ci, którzy zarzucają Kulikowi konszachty z PO, a może te interpelacje, to tylko tak, dla zmylenia tropów?

"Stawiam talary przeciwko orzechom", że Ci, którzy dzisiaj chwalą Popielarza, mieli mu za złe tego typu działania w poprzedniej kadencji.

dr. Joint @ 21:06, 11.03.2019

IP: 94.254...88

A to dopiero początek ... 😂
Blachnickiego, Ostrowska wszystko stoi nawet koparki nie ma, a terminy gonią

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 08:03, 12.03.2019

IP: 78.152...118

Początek czego?