sobota, 22 czerwca 2024 r., imieniny Pauliny, Flawiusza, Agenora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Nowo otwarte Kolorowe Przedszkole. Rekrutacja na rok szkolny 20192020

Kolorowe Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Zespół Retta, Autyzm, Mózgowe Porażenie Dziecięce, dzieci niedowidzące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, afazją).

I dla dzieci skierowanych na nauczanie indywidualne w domu (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).

W ramach realizacji podstawy programowej przedszkole zapewnia:
- indywidualne podejście do każdego dziecka,
- zespół kompetentnych i wysoce wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów,
- terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka,
- rehabilitację indywidualną,
- odpowiednią bazę dydaktyczną i rehabilitacyjną,
- doskonale dostosowany budynek pod kątem barier architektonicznych,
- terapię ręki, Poranny Krąg, Knill,
- terapię psychologiczną,
- alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się AAC,
- indywidualne zajęci logopedyczne,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- bogatą ofertę zajęć dodatkowych: alpako terapię, muzykoterapię, sensoplastykę,
- bogaty kalendarz imprez szkolnych,
- kształcące i poznawcze wycieczki,
- tematyczne zajęcia warsztatowe,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- projekty edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci.

Terapeutyczne Przedszkole w Ostrołęce przygotuje swoich małych podopiecznych do edukacji szkolnej i późniejszego samodzielnego życia. Odbywać się tam będą zajęcia i konsultacje z dziedziny fizjoterapii, psychologii, logopedii i pedagogiki.
W trakcie pracy przedszkole skupia się na rozwoju sposobu komunikowania dzieci oraz na wdrażaniu ich do życia społecznego.

Nad edukacją i bezpieczeństwem dzieci czuwa wyspecjalizowany personel: nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy oraz neurologopega, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, tyflopedagog, muzykoterapeuta, terapeuci ręki, alpakoterapeuta, trenerzy zajęć z sensoplastyki.

Dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole jest bezpłatne. Na specjalistyczne zajęcia trzeba długo czekać w poradniach. Natomiast w przedszkolu zajęcia te są prowadzone bez dodatkowych opłat, a nasi specjaliści pracują z poświęceniem i zamiłowaniem.

Kolorowe Przedszkole ma możliwość zorganizowania bezpłatnej indywidualnej terapii dla 15 maluchów w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Jeśli Państwa dziecko potrzebuje specjalistycznej pomocy, indywidualnego podejścia to proszę rozważyć zapisanie dziecka do Kolorowego Przedszkola w Ostrołęce.

Dopuszcza się przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego pod warunkiem, że w przedszkolu są wolne miejsca.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu,

Kolorowe Przedszkole
Ostrołęka, ul. Poznańska 34/36
tel: 508-861-855

Artykuł sponsorowany
Wyświetleń: 6672 komentarze: - Wrzuć na Facebooka 08:53, 11.03.2019r. Drukuj


Powrót


Reklama

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Sklep Enter

Warto odwiedzić

Spotted Ostrołęka Logo infoprasznysz.com