niedziela, 12 lipca 2020 r., imieniny Jana, Pameli, Weroniki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Zapytanie cenowe na wodę i soki

Miasto Ostrołęka złożyło zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące dostawy wody mineralnej oraz soków do Urzędu Miasta Ostrołęki. Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 11.00.

Przedmiotami zamówienia są:

Woda mineralna Nałęczowianka
- woda niegazowana 0,5 l - 24000 szt. (2000 zgrzewek),
- woda gazowana 0,5 l - 12000 szt. (1000 zgrzewek),
- woda niegazowana 1,5 l - 4050 szt. (675 zgrzewek),
- woda gazowana 1,5 l - 1800 szt. (300 zgrzewek).

Reklama Soki Tymbark 100% (300 ml butelka PET),
- sok pomarańczowy - 204 szt. (17 zgrzewek),
- sok jabłkowy - 204 szt. (17 zgrzewek).

Soki Tymbark 100% (1 litr butelka PET),
- sok pomarańczowy - 60 szt. (10 zgrzewek),
- sok jabłkowy - 60 szt. (10 zgrzewek).

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 11.00 w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Ostrołęki Wydział Obsługi Urzędu, Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenie: "Oferta na dostawę wody mineralnej oraz soków dla Urzędu Miasta Ostrołęki, nie otwierać do dnia 20 marca 2019 r. godz. 11.15".
- faxem na numer: (29) 765-42-10,
- w wersji elektronicznej na e-mail: [email]um@um.ostroleka.pl[/email]

Szczegółowe informacje w załącznikach:
- Zapytanie cenowe
- Formularz cenowy
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- Oświadczenie wykonawcy

Artykuł sponsorowany
Wyświetleń: 3184 komentarze: 0
13.03.2019, 09:08r. Drukuj
Powrót