wtorek, 26 marca 2019 r., imieniny Emanuela, Larysy, Teodora

Ubieram

Aktualności

Co się działo z drewnem wycinanym na terenie Ostrołęki?

Kolejna kontrola audytorska, przeprowadzona w miejskim ratuszu, pod lupę wzięła funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przeanalizowano i poddano ocenie działania podejmowane w zakresie wycinki drzew i krzewów na terenie Ostrołęki.

Po zakończeniu działań kontrolnych, audytor wydał opinię, która nie stanowi dla wydziału najlepszej wizytówki. Audytor wewnętrzny negatywnie ocenił adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w obszarach objętych audytem.

ReklamaAnaliza skupiła się przede wszystkim na zasadności i prawidłowości procesu wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Wykazano, że do największych uchybień należą m.in. brak ewidencji i wyceny drewna pozyskanego z nieruchomości miejskich, brak w umowach zawieranych z wykonawcami postanowień odnośnie przeznaczenia pozyskanego drewna, brak ewidencjonowania drewna przekazywanego nieodpłatnie do MZOSTilT.

- Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości, urząd nie posiadał wiedzy jaką ilość drewna pozyskano, jaka byłą jego wartość, a także jaka została wykorzystana na opał do ocieplenia szklarni, a jaka została rozdysponowana w inny sposób. Ponadto zdaniem NIK, brak nadzoru nad sposobem rozdysponowania pozyskiwanego drewna świadczy o niegospodarności i może stwarzać zagrożenie wystąpienia korupcji - czytamy w dokumencie.

ReklamaAudyt w dużej mierze oparł się na wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 9 sierpnia 2018 r. działalność Urzędu Miasta Ostrołęki w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna została oceniona również negatywnie. Stwierdzono szereg nieprawidłowości, które polegały na:

- wydawaniu w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Ostrołęki zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na własny wniosek;
- nieszacowaniu wartości drewna pozyskiwanego w ramach wycinki przeprowadzonej na terenach nieruchomości gminnych oraz nieprowadzeniu ewidencji księgowej przychodów i rozchodów tego drewna wbrew wymogom art. 17 ust. 2 punkt 1 i 2, art. 20 ust.1 w związku z art. 224 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395);
- niewywiązywaniu się z warunków nałożonych w uzyskanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych w zakresie terminu ich wycięcia, co może skutkować nałożeniem kary przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia;
- bezzasadnym umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, jak również naliczenie opłaty w błędnej wysokości;
- nierzetelnym sporządzaniu sprawozdań statystycznych SG-01 "Leśnictwo i ochrona środowiska"
- nieprowadzeniu informacji o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i krzewów do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
- nierzetelnym rozliczeniu jednej z umów na wycinkę drzew, co skutkowało naliczeniem kar umownych za wycinkę drzew niezgodnie z terminem wynikającym z umowy;
- nieprowadzeniu monitoringu przestrzegania przez wnioskodawców postanowień wydanych zezwoleń na dokonanie wycięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości innych niż gminne, z wyjątkiem monitorowania żywotności drzew nasadzanych w przypadku odroczenia naliczonej opłaty;
- niepodawaniu w protokołach oględzin drzew, zgłaszanych do usunięcia, obwodu pnia na wysokości 130 cm, co uniemożliwia naliczenie opłaty za usuniecie drzew w przypadku zmiany przeznaczenia terenu;
- niezawieraniu w decyzjach o zezwoleniu na wycięcie drzew warunku uzyskania pozwolenia na budowę.
Ponadto nie zapewniono zaplecza kadrowego do właściwego wykonywania zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów, jak również szkoleń wszystkich pracowników w liczbie adekwatnej do dynamicznie zmieniających się przepisów dotyczących kontrolowanej działalności, co wpływało w ocenę NIK na większość stwierdzonych nieprawidłowości.


ReklamaJak czytamy w dokumencie, powyższe nieprawidłowości są skutkiem braku nadzoru ze strony kierownictwa wydziału, a wydawanie decyzji administracyjnych bez opinii biura prawnego ratusza jest niedopuszczalne.

- Gdyby decyzje były opiniowane nie doszłoby do takich nieprawidłowości, jak na przykład umorzenia kary za nielegalną wycinkę drzew wysokości 45 tys. 165,45 zł, bądź też błędne naliczenie stawki za wycinkę drzew - czytamy w informacji.

Wobec nieprawidłowości, NIK wydała szereg zaleceń, których realizowanie sprawdzono w toku audytu. Nie wszystkie zalecenie wypełniono, co opisano w dokumencie pokontrolnym. Z rekomendacji i zaleceń wynika, że zła jest organizacja pracy wydziału, a podział obowiązków nieadekwatny do wyznaczonych zadań. Według opinii audytora, należy egzekwować podstawowe przepisy, a także dokonać zmiany w regulaminie organizacyjnym wydziału oraz przenieść zadania z zakresu drogownictwa i infrastruktury do wydziału dróg.

Szczegóły audytu wewnętrznego zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Odsłon: 11357 komentarze: 51 Wrzuć na Facebooka 12:55, 15.03.2019r. Drukuj
Powrót


Krzyś @ 13:05, 15.03.2019

IP: 83.12...25

I już wiadomo dla czego Pani dyrektor zwiała na emeryturę.Po takim protokole Prezydentowi pozostaje zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa i narażenie miasta na straty.Inaczej sam będzie współwinny zaniechania i braku dbałości o interes mieszkańców miasta.

aaa @ 13:08, 15.03.2019

IP: 2a01:110f...751e

całe połacie lasów są wycinane w Polsce , żeby wykarmić darmozjadów dojnej zmiany przecież oni nie mają pojęcia o innych sposobach pozyskania pieniędzy

skutek @ 13:21, 15.03.2019

IP: 83.28...135

ale koty mają się dobrze

Ja @ 13:48, 15.03.2019

IP: 5.173...244

A jak do tego ma się obecne wycinanie drzew? - w marcu, w okresie ochronnym dla ptaków? A co się dzieje z pozyskanym w ten sposób drewnem? Czy spółdzielnie mieszkaniowe nie mają obowiązku rozliczania się z tego?

do Krzyś @ 13:49, 15.03.2019

IP: 109.241...46

To leć do tej prokuratury a nie straszysz . Nie wymądrzaj się i nie ,,wyjezdzaj '' mi tu z dbaloscia o interesy mieszkancow miasta bo z tego co widze to nowy prezydent i wice prezydent juz zaczeli dbac o interesy mieszkancow miasta a zwlaszcza tych swoich . Taka to zmiana nastala i ta slynna transparentnosc . Kleczkowski juz zablysnal intelektem a Kulik kultura . Jeden przy delegacji z Ukrainy a drugi olewajac swoje pracownice podczas Dnia Kobiet

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:53, 15.03.2019

IP: 217.146...87

Cyt.:
"bo z tego co widze to nowy prezydent i wice prezydent juz zaczeli dbac o interesy mieszkancow miasta a zwlaszcza tych swoich"

Jakiś konkret?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:56, 15.03.2019

IP: 217.146...87

Cyt.:
"A jak do tego ma się obecne wycinanie drzew? - w marcu, w okresie ochronnym dla ptaków?"

A, kto wycina?

Cyt.:
"Czy spółdzielnie mieszkaniowe nie mają obowiązku rozliczania się z tego?"

Właścicielem drewna, jest właściciel drzewa, a więc jeśli drzewo jest w własnością Spółdzielni, to niby z kim miałaby się z tego rozliczać?

Humanoidalny robot Andrzej @ 13:56, 15.03.2019

IP: 5.173...21

O, tu jesteś wierny sługo

Do do Krzyš @ 14:00, 15.03.2019

IP: 83.12...25

O Twoim intelekcie nie wspomnę,co to znaczy."nie wyjeżdżaj mi tu".Pasłeś się na miejskim majątku Podzielcu i strach Cię obleciał że pod celą do du.py Ci się dobiorą.

Do do do Krzyś @ 14:08, 15.03.2019

IP: 31.0...250

Jak ty mu się nie dobierzesz to nikt inny tego nie zrobi.

moskal @ 14:16, 15.03.2019

IP: 5.173...236

NO to teraz rzeczywiście widać jak fajnie zwiała wiiiieloletnia super kierownik wydz.gospodarki.odnaleźć i ścigać do końca życia

do moskal @ 14:26, 15.03.2019

IP: 83.28...189

Czyli tak jak cię nauczyli twoi przyjaciele moskale?

Gosc @ 14:37, 15.03.2019

IP: 83.6...254

No właśnie , a co się dzieje z drewnem pozyskanym przez SM Centrum po wycince drzew przy ul. Generała Franciszka Kleberga , czy zostało zewidencjonowane i wycenione???

Motorhet @ 14:44, 15.03.2019

IP: 94.254...58

Audytorze zajmij się stacjami cpn i zmową cenową paliw w mieście. Ceny paliw jedne z najwyższych w Polsce!!!!

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:16, 15.03.2019

IP: 217.146...87

Motorhet, przestań z tym audytorem, bo piszesz głupoty.

Jeśli uważasz, że istnieje zmowa cenowa, to zgłoś to do UOKiK - możesz również uczynić to, za pośrednictwem e-maila.

jeanusz k. vam dam @ 15:18, 15.03.2019

IP: 176.109...32

mozliwe jest dzialanie korupcyjne...drzewem uuuu

urzędnik @ 15:24, 15.03.2019

IP: 2a01:110f...976b

No to Elka teraz zobaczysz wdzięczność katechety za wykonywanie wszystkich poleceń na kolanach i bez szemrania.
Prawdopodobnie ucieczka na emeryturę nie będzie skuteczna.

Jerzy Brojek @ 15:44, 15.03.2019

IP: 178.235...222

Nie znam się na zawiłościach dotyczących r o z l i c z a n i a drewna - pochodzącego
z przycinania ( wycinania) miejskich drzew. Ilekroć obserwuję jednak efekty "przycinania" w Ostrołęce - tylekroć ZŁORZECZĘ WYKONAWCOM tych prac.
Próbowałem zainteresować tym tematem lokalne media. Postulowałem do poprzedniego prezydenta miasta, aby ZATRUDNIŁ AUTENTYCZNEGO SPECJALISTĘ OD ZIELENI. Efekty - jak podczas przysłowiowego "rzucania grochem o ścianę". Naprzeciwko okien mieszkania mam stały widok s t r a s z l i w i e
okaleczonych drzew - na placu kompleksu szkół przy ulicy Hallera. Koło tych
"pomników ludzkiego bestialstwa wobec przyrody" - codziennie przechodzą dzieci.
Do licha - jak my Kurpie chcemy wychowywać młode pokolenia w SZACUNKU DO PRZYRODY???. A przecież wystarczy pojechać drogą do Przasnysza aby zobaczyć -
że przydrożne drzewa są tam przycięte zgodnie ze sztuką, a MIEJSCA CIĘĆ ZABEZPIECZONE STOSOWNĄ FARBĄ. Przeżyta wojna odstręczyła mnie od
rasizmu, ale w takich przypadkach nawiedzają mnie jakieś złe r e f l e k s j e.
Nadzieja w tym że Pan prezydent Łukasz Kulik - wygospodaruje etat dla autentycznego specjalisty od miejskiej roślinności - który dopilnuje także rozliczeń
drewna. Stawiam na człowieka bezpośrednio po studiach.
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 15 marca 2019 roku.

Ja @ 17:01, 15.03.2019

IP: 94.254...102

Całkowicie popieram Pana wypowiedź, mieszkam na innym osiedlu, ale w oknie mam ten sam przygnębiający widok - kikuty bezmyślnie okaleczonych drzew, strach pomyśleć, jaki świat pozostawimy naszym dzieciom...

Andrzej @ 17:39, 15.03.2019

IP: 178.213...84

No to nieźle. Sporo tych nieprawidłowości. Z tego co pamiętam to wycinką drzew zajmuje się tam dwóch niesympatycznych panów.

do aaa @ 17:54, 15.03.2019

IP: 178.42...27

tak cale polacie tylko w Polsce przybywa zieleni i nie mac w glowach innym

do aaa @ 17:59, 15.03.2019

IP: 178.42...27

co innego w miastach cos za cos tongue tongue

do Andrzej @ 18:13, 15.03.2019

IP: 2a01:110f...976b

No właśnie ten jeden to Andrzej pupilek i ziomek byłej pani dyrektor.

asd @ 18:29, 15.03.2019

IP: 83.28...132

Dziękuję Panu Brojkowi za wpis o zieleni kaleczeniu drzew. Może więcej takich głosów przy rożnych okazjach,żeby zwrócić uwagę decydentów na tę kwestię. Mamy przecież złe powietrze w mieście, zieleni ubywa a wszędzie kostka, kostka, kostka....

Zosia @ 18:31, 15.03.2019

IP: 5.173...194

Te zdjęcia drzew przedstawiają teren fortów Bema.

NIKt @ 18:32, 15.03.2019

IP: 31.0...232

Też mi audytor. Przepisał dokument NIK i zainkasował niezłą kasę. Każdy głupi taką robotę zrobi.

dariusz @ 18:48, 15.03.2019

IP: 178.213...244

w papierach powinni pisać że drzewa były tak spróchniałe ,że rozleciały się w pył podczas wycinki smile Niewtajemniczeni by uwierzyli

Anna - Kurpiοwska Panna @ 19:54, 15.03.2019

IP: 178.235...17

.


Brojek, nie wycieraj sobie ust Kurpiami, bo do nich nie należysz!

Zobaczyła żaba jak konia kują i sama "kopyto" podstawia!


Kurpie są na Kurpiach a nie w zapyziałej Ostrołęce..

do ANI @ 20:21, 15.03.2019

IP: 178.42...27

ratunku j k nam ???????????

Emil @ 20:45, 15.03.2019

IP: 176.109...243

Te wycinanie drzew to jakaś paranoja i gooopota. Powietrze coraz gorsze,planują budowę węglowej elektrowni (oby nie) a co na to urząd i dyrekcja dróg? Wycinać drzewa lub je okaleczac byle by coś się działo. Południowa część miasta z galerią to zwykla patelnia w upalne a nawet ciepłe dni. Brak drzew czy czegokolwiek zielonego. Te 3 małe drzewka przed orlenem to tyle co nic bo przecież reklamy są ważniejsze i muszą być widoczne. Dosyć wycinania drzew!nie oni je sadzili i nie za ich czasów nowe zastąpią wycięte! Nawet jak budują ścieżkę rowerową to niech wiedzą że rowerzysta to nie idiota, który drzewa nie zauważy. Brak słów na działania osób za to odpowiedzialnych,lecz nie panów od roboty lecz decydentów.

Maja @ 22:15, 15.03.2019

IP: 31.1...218

Panie prezydencie proszę sądzić drzewka na terenie miasta bo jest mało zieleni. W upały jest wszędzie patelnia od betonów. Trzeba zadbać dopóki jest elektrownia w budowie. Do tej pory nikt z ratusza o tym nie myślał. Kto chciał to rżnął drzewa. Nie można było na to patrzeć.

Popieram Maja @ 22:25, 15.03.2019

IP: 83.28...189

Zieleń nam się przyda, a i sklep ogrodniczy zarobi laughing laughing laughing

Zosia @ 22:31, 15.03.2019

IP: 5.173...188

Od wielu lat prowadzę dz. gospodarczą między innymi w tym cudownym mieście, które uważam, że jest zadbane. Natomiast ludzie tu żyjący są bardzo niedogodzeni i gwiazdka z nieba by ich nieuszczęśliwiła. Najlepiej jak każdy weźmie się za swoją robotę i przestanie szukać sensacji to będzie wszystkim lepiej się żyło.

palacz kotłowy @ 23:13, 15.03.2019

IP: 37.248...176

W artykule nie chodzi o ekologię tylko o porządek metr przestrzenny drewna opałowego pociętego w kienki to około 100 zl. dla was mieszczuchy drzewo jak rośnie to jest ładne i potrzebne ale wystarczy je ściąć i już przedstawia wartość materialną,na deski, sztachety,dranki do latawców , czy w końcu jako drewno opałowe.
nie chodzi tu o lorupcję tylko gospodarność lepiej sprzedać niż ma spruchnieć.

Majk @ 00:53, 16.03.2019

IP: 31.41...107

Na Centrum wycina spółdzielnia a drzewo bierze pracownik. Zabiera te drzewo vectra C plus jego przyczepka

do Majk @ 01:56, 16.03.2019

IP: 188.147...175

A kto ma to wywiezc ? Firme transportowa ma spoldzielnia wynajac i pchac sie w koszty ?

normalny @ 05:55, 16.03.2019

IP: 178.235...113

No ,,Pani Eli,, to wyszło tylko ustawienie dzieci na samorządowych synekurach.Pisowskie trolle lały krokodyle łzy jak to ,,Ela,, jest wyrzucana z pracy. A tu masz nikt jej nie wyrzucał tylko sama uciekła. Zadbała o dobro dziatwy i spokój. Ile pieniędzy samorząd stracił pod światłym kierownictwem Pani ,,Eli,,? Niech ktoś wyliczy. A co dzieje się z jej ,,doświadczonym,, zastępcą. Nadal jeszcze pracuje?

fifi @ 06:24, 16.03.2019

IP: 83.28...50

a ile pieniędzy urząd traci na zatrudnianiu kaszany i jego znajomych

fi @ 06:26, 16.03.2019

IP: 83.28...50

ile wizerunku traci na braku kompetencji i ogłady wiceprezydenta który miał maturę z rosyjskiego

do do Majk @ 06:26, 16.03.2019

IP: 94.254...102

Jak potrafią wycinać piękne olbrzymie drzewa, to powinni umieć to i sprzedać. Zosiu, powietrze jest wspólne, więc obojętnie, jaką pracą się zajmiemy i tak wszyscy odczuwamy skutki degradacji środowiska.

Humanoidalny robot Andrzej @ 07:41, 16.03.2019

IP: 5.173...21

Tak a propo ZMP
Cyt;
"Jeżeli mamy płacić 6400 zł po to tylko, żeby burmistrz raz do roku pojechał się wyspał w hotelu ze SPA, zjadł kolację, to ja jestem tego przeciwnikiem. Żadna promocja dla naszego miasta z tego tytułu nie wynika. Wychodzę z założeniami, że problemy miast polskich znane są Związkowi, czy tam jest gmina miasto Działdowo, czy jej nie ma - mówił w styczniu ubiegłego roku Grzegorz Mrowiński, burmistrz Działdowa".

Do Majka, Emil, Brojek @ 08:25, 16.03.2019

IP: 188.146...208

Majka i Emil - kupcie sobie działki, zasadżcie las i będziecie się wtedy upajać drzewami. Najlepiej jest rządzić się czyjąś własnością a nie swoją.
Panie Brojek - młode odrosty na tych rzekomo okaleczonych drzewach będą bezpieczne i będą wyglądać ładniej i więcej wchłoną dwutlenku węgla niż stare spróchniałe gałęzie.

Iza @ 09:38, 16.03.2019

IP: 2a01:110f...effc

Oj ten nasz kociak , wychodzi na to ze nic nie było robione uczciwie za jego panowania . Nawet drzewo kradli .... wstyd i żenada
Tak to jest jak chłop który nic nie ma do żłoba się dorwie wtedy chce się nachapać...

. @ 09:55, 16.03.2019

IP: 5.173...88

A czy coś za rządów katechetów było robione dobrze?

rctv21 @ 10:06, 16.03.2019

IP: 2a03:e600...19

A pracownicy teraz udają cichociemnych? Nie wiedzą co się z drewnem działo i z resztą zarzutów? Wszystko na pewno zwalili na nieobecnych czyli dyrektorów. Prosze panie Prezydencie zrobić tam porządek.

WK @ 14:00, 16.03.2019

IP: 31.0...242

Dla pani Eli audyt w Urzędzie, to dopiero początek góry lodowej. Przydałby się jeszcze audyt byłej Agencji Rozwoju Regionalnego, mającej ścisłe powiązania finansowe w dowartościowaniu pani Eli na jej drodze przestępczej. Zaraz odezwie się Jan Kowalski z Ostrołęki, obrońca uciśnionych hipokrytów z PO i PiS.

"CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY, USZCZEŚLIWIA INNYCH" @ 17:31, 16.03.2019

IP: 46.215...42

Trochę nie na temat.
Nie pojęte jest dla mnie, iż w XXI wieku istnieją jeszcze takie twory jak elektrownie, kopalnie węglowe, odwierty gazu, ropy naftowej, itd. mając świadomość, iż istnieje energia odnawialna. Wstyd dla wielu dorosłych, iż młodzież jest bardziej świadoma, myśli przyszłościowo, gdyż zdaje sobie ona świetnie sprawę, iż o naszą planetę należy dbać, co zaprocentowało by dłuższym i zdrowszym życiem, naszym i naszych bliskich. Zmniejszenie smogu poprzez nie palenie śmieciami, tylko węglem i drzewem, to nie do końca prawda. Wydobycie węgla dewastuje bardzo środowisko (chodzi tu chyba bardziej o zbyt dla kopalni), a wycinanie drzew, naturalnych zielonych filtrów, bardzo źle wpływa na nas wszystkich, zaczynając od samej fotosyntezy, transpiracji, zwiększając ryzyko powodzi, erozji i zmniejszając tym samym ilość pożywienia, schronienia innym istotom, żyjącym np. w lasach, stąd m.in. dzikie zwierzęta wkraczają na teren ludzi, wszak tak jak i my, one też chcą żyć. Młode drzewka sadzone w miejsce starszych nie zastąpią ich od razu, gdyż nie mają dobrze rozwiniętego palowego systemu korzeniowego, a do tego mają mniejszą ilość liści, a co za tym idzie aparatów szparkowych niezbędnych do fotosyntezy, są też bardziej wiotkie, a tym samym bardziej narażone na złamania itd. Zanim będą one mogły spełniać rolę tych wyciętych, trochę czasu minie zanim one urosną. Szkoda, że wielkie koncerny itd. wzbogacają się w tak okrutny i prymitywny sposób na potrzebach ludzi, a nie rzadko niektórych już nam przez nich stworzonym (potrzeba kupowania leków, na choroby powstałe w wyniku dewastacji środowiska, truciu nas chemią spożywczą, nawozami, herbicydami itd.), albo wymyślonych i wmawianym nam poprzez reklamy, w celu zysku, itd.

Kadra @ 19:52, 16.03.2019

IP: 37.47...141

Kadra PISlandii bez kilku wyjątków to totalne dno i wodorosty. Ja jako przedsiębiorca, osoba osiągająca sukcesy kosztem prywatnym nigdy bym się nie zgodził żeby jakiś katecheta pracował u mnie jako specjalista do jakichkolwiek spraw nie mówiąc o stanowisku kierowniczym czy dyrektorskim.! Jak to możliwe że osoba dająca nauki przedmałżeńskie po bananowej szkole staje się prezesem a nic nie umie ?! Jak to możliwe ????? Lub osoba po bananowej szkole nagle jest zatrudniana do państwowej spółki na stanowisko dyrektora chodź brak mu wiedzy, specjalizacji i doświadczenia!? W głowie się nie mieści.!!!!! Szok i niedowierzanie dlatego nigdy nie zatrudniam po znajomosci !!!! Toby zniszczyło mój biznes! Przestrzegam wszystkich nieuzależnionych id PISlandii !!!!

Kadra @ 19:52, 16.03.2019

IP: 37.47...141

Kadra PISlandii bez kilku wyjątków to totalne dno i wodorosty. Ja jako przedsiębiorca, osoba osiągająca sukcesy kosztem prywatnym nigdy bym się nie zgodził żeby jakiś katecheta pracował u mnie jako specjalista do jakichkolwiek spraw nie mówiąc o stanowisku kierowniczym czy dyrektorskim.! Jak to możliwe że osoba dająca nauki przedmałżeńskie po bananowej szkole staje się prezesem a nic nie umie ?! Jak to możliwe ????? Lub osoba po bananowej szkole nagle jest zatrudniana do państwowej spółki na stanowisko dyrektora chodź brak mu wiedzy, specjalizacji i doświadczenia!? W głowie się nie mieści.!!!!! Szok i niedowierzanie dlatego nigdy nie zatrudniam po znajomosci !!!! Toby zniszczyło mój biznes! Przestrzegam wszystkich nieuzależnionych id PISlandii !!!!

kl @ 05:29, 17.03.2019

IP: 178.235...113

,,fi,, - ty w maju będziesz miał maturę z religii do której ,,przygotuje,, cię ksiądz wychowawca klasy. Potem będziesz fachowcem do wszystkiego i zrobią cię dyrektorem/prezesem np. w Enerdze.

Zapomiani mieszkańcy!!! @ 23:02, 17.03.2019

IP: 31.1...111

Na terenie miasta powstał kompleks szklarniowy bez wyegzekwowania warunków ochrony środowiska. Mieszkańcy dali zgodę na dwie szklarnie pod pewnymi warunkami dotyczącymi ochrony środowiska , NIC NIE ZOSTAŁO ZROBIONE!!!-POWSTAŁ JEDYNIE KOMPLEKS SZKLARNIOWY BEZ WYEGZEKWOWANIA INTERESÓW OSÓB TRZECICH. GRATULACJE!!!

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót