niedziela, 16 czerwca 2019 r., imieniny Aliny, Justyny, Benona

Aktualności

Skąd przyjeżdżają do Ostrołęki śmieci?

Radny Janusz Kotowski złożył do prezydenta Łukasza Kulika interpelację dotyczącą dostarczania śmieci do Samorządowej Stacji Segregacji Odpadów w Ostrołęce przy ulicy Turskiego. Pytał m.in. o umowę zawartą przez OTBS na dostarczanie do stacji śmieci spoza Ostrołęki i gminy Rzekuń.

Radny Kotowski pytał, czy w lutym lub marcu 2019 roku firma miejska OTBS zawarła umowę zezwalającą na dostarczanie na ostrołęcką stację segregacji przy ul. Turskiego odpadów spoza terenu Ostrołęki i gminy Rzekuń?

Reklama - Proszę o odpowiedzi na następujące pytania: Z kim podpisano umowę? Jakiego rodzaju to były odpady? Czy były to odpady resztkowe, czy wartościowa selektywnie zbiórka? Proszę podać kody. Czy inne firmy również były brane pod uwagę, gdy chodzi o dostarczanie odpadów na miejską instalację? - pyta radny.

W przedmiotowej sprawie prezydent przekazał odpowiedź wystosowaną przez spółkę TBS, jako prowadzący Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4.

Reklama - W dniu 27 lutego 2019 r., na wniosek MPK Pure Home Sp. z o.o. aneksowano umowę nr 11/ZUK.Z0/2018 z dnia 24 września 2018 r. zawartą pomiędzy Ostrołęckim TBS Sp. z o.o. a MPK Pure Home Sp. z o.o. w restrukturyzacji, na rzecz którego działa Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. w Warszawie - Zarządca Masy Sanacyjnej. Przedmiotem niniejszej umowy zmienionej aneksem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych tj.:
- odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie) oznaczone kodem 20 02 01
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oznaczone kodem 20 03 01
odebranych wyłącznie od właścicieli nieruchomości z regionu ostrołęcko-siedleckiego, zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego. Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot prowadzący RIPOK, pod sankcją kary pieniężnej, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest obowiązany do podpisania umowy na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (odpadów resztkowych) i odpadów zielonych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi - czytamy w odpowiedzi miejskiej spółki.

Wyświetleń: 2115 komentarze: 6 Wrzuć na Facebooka 15.04.2019, 14:34r. Drukuj
Powrót


mieszkaniec O-ki @ 19:32, 15.04.2019

IP: 2a01:110f...40c7

Niech ten katecheta wyjaśni sprawę REKLAMÓWKI i braku zbrojenia w filarach mostu, a najlepiej niech w ogóle zamilknie i wyniesie się z rumianym do Uśnik.
Zero kultury, zero HONORU - liczy się tylko KASA - WSTYD PANIE KATECHETO.

Arystokrata szos @ 22:04, 15.04.2019

IP: 188.146...171

Kończ waść, wstydu oszczędź. Twój czas w Ostrołęce już minął.

arrturo @ 15:09, 16.04.2019

IP: 91.207...130

niech z Rumianym wyjasnią, dlaczego zostawili miasto w takim stanie???/
czy i jesli tak, to dlaczego Pan Kotowski umarzał podatki tak bogatej firmie jak TARGOR?

michu @ 16:43, 16.04.2019

IP: 188.146...59

Kąsanie po kostkach się zaczyna niech katecheta powie wszystkim dlaczego ocenzurował 2 filmy w Ostrołęce bo pośmiewisko było na całą Polskę

grzes @ 04:42, 17.04.2019

IP: 95.49...124

--------------------------------------------
-------------------------


umowa na dostawe śmieci o która pyta "katecheta" nr 11/ZUK.Z0/2018 jest z dnia 24 września 2018 r. . Lukasz Kulik jest prezydentem od ..22 listopada 2018.
No to się pytający obudził w porę albo ma sklerozę albo tez myśli ze ludzie już zapomnieli kto wtedy był Prezydentem Ostrołęki.

Ostrołęczanin @ 09:09, 18.04.2019

IP: 31.2...242

Zwoźcie śmieci choćby z całej Warszawy i zasypcie nimi Ostrołękę. A jeśli kto zapyta to na niego plujcie - co dobrze wam wychodzi. Po mor dach wam cieknie plugawcy