niedziela, 16 czerwca 2019 r., imieniny Aliny, Justyny, Benona

Aktualności

Dlaczego warto uczyć się w "Haliku"? (zdjęcia)

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce funkcjonuje 25 lat i prowadzi bezpłatne nauczanie. Założycielem i dyrektorem jest mgr Adam Ochenkowski. Zobaczcie, jakie ciekawe kierunki przygotowała dla uczniów placówka z wieloletnim doświadczeniem.

Patronem jest Tony Halik - polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, filmowiec, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej. II SLO miało zaszczyt gościć w szkole Toniego Halika, a jego żona Elżbieta Dzikowska do dziś jest ze szkołą w stałym kontakcie. To pierwsza szkoła na terenie kraju, która przyjęła za patrona Toniego. Liczne wycieczki krajoznawcze, obozy, rajdy wojskowe na stałe wpisały się w historię szkoły noszącej imię tak wielkiego podróżnika. W tym roku z okazji 25-lecia szkoły została wydana Monografia Szkoły.

Szkoła jest m.in. organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Laureaci i finaliści otrzymują preferencje przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym na 10 uczelni (olimpiadaprawa.pl). Wyjątkową okazją do zdobywania wiedzy i realizowania własnych zainteresowań są klasy mundurowe, które działają w II SLO już 10 lat. Zajęcia organizowane są w ramach innowacji pedagogicznej wojskowej, policyjnej: edukacja wojskowa, edukacja policyjna, taktyki i techniki interwencji, strzelanie, musztra, turnieje i zawody sportowo-obronne. Nauka w klasach mundurowych umożliwia młodzieży w przyszłości podjąć pracę w tzw. służbach mundurowych, zapoznaje się z charakterem i specyfiką pracy w tych formacjach.

II SLO posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie otrzymany 30 sierpnia 2017 r. Uczniowie uczestniczą w wielu akacjach, spotkaniach mających na celu promocję zdrowego stylu życia.

Szkoła w ramach projektu MEN: "Rodzina polonijna..., wymiana młodzieży" współpracuje z polskim gimnazjum w Trokach na Litwie. Wykwalifikowana kadra to profesjonaliści przygotowani do realizacji programu nauczania. Wśród zatrudnionej kadry znajdują się także absolwenci "Halika", którzy po skończonych studiach znaleźli zatrudnienie w II SLO.

II SLO nawiązało współpracę z wieloma instytucjami między innymi z jednostkami wojskowymi resortu obrony narodowej: 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, 15. Mazurski batalion saperów Orzyszu, 8. Szczycieński batalion radiotechniczny w Lipowcu, Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, Zakładem Karnym w Przytułach Starych, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce. Forma współpracy stron obejmuje wzajemny udział w spotkaniach, naradach będących przedmiotem współdziałania, organizacji i prowadzenia spotkań, obozów, rajdów dla uczniów z udziałem żołnierzy zawodowych, a także korzystania przez szkołę z obiektów wojskowych, infrastruktury i sprzętu wojskowego oraz pomocy instruktorskiej. Klasy mundurowe objęte są patronatem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Absolwenci szkoły mają możliwość kontynuowania nauki na kierunkach wojskowych i cywilnych przez uczelnię. Akademia organizuje szkolenia spadochronowe i płetwonurkowe. Absolwenci otrzymują certyfikat z realizacji przedsięwzięć wyszkolenia wojskowo-policyjnego celem wykorzystania do służby przygotowawczej oraz pełnienia służby w oddziałach Obrony Terytorialnej.
Uczniowie to osoby energiczne i pełne zapału. Stanowią zgraną społeczność, chętnie ze sobą współpracują, wspierają się w trudnych chwilach.

Dla uczniów ze średnią powyżej 4.0 organizowane są wycieczki krajoznawcze, natomiast dla prymusa szkoły jest szczególna nagroda ufundowana przez Toniego Halika - wakacyjny wyjazd zagraniczny. Już wielu naszych wychowanków miało okazję zobaczyć różne zakątki świata. System nagród przewiduje odznaki dla najlepszych uczniów: Stypendium Premiera RP, Platynowy Laur Toniego Halika, Złota Odznaka Prymus Szkoły, Złota Tarcza, Złoty Zegarek, nagrody Rady Rodziców I i II stopnia, listy pochwalne dla rodziców, listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Ostrołęki dla uczniów za najwyższe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, artystyczne, nagrody książkowe za udział w konkursach. Kadeci uczestniczą w uroczystościach patriotycznych świąt państwowych i religijnych, wystawiając poczet sztandarowy na terenie miasta, przygotowują apele i uroczystości szkolne.

Po raz kolejny II SLO wchodzi w okres ostatecznych decyzji młodzieży dotyczących jej dalszej ścieżki edukacyjnej. Jako szkoła z wieloletnim doświadczeniem w edukacji proponuje w roku szkolnym 2019/2020 następujące profile kształcenia:
- wojskowo-policyjny ( historia lub geografia, wiedza o społeczeństwie),*
- matematyczno-fizyczny (matematyka, fizyka),
- humanistyczny (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie),
- sportowo-obronny (język angielski, biologia, wych. fizyczne).*

Zapraszamy do składania dokumentów:
- wniosek o przyjęcie do szkoły z systemu rekrutacji elektronicznej Miasta Ostrołęki www.ostroleka.edu.com.pl,
- trzy fotografie,
- zaświadczenie lekarskie (dotyczy klas mundurowych)*,
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
- oryginał zaświadczenia o zdanych egzaminach z OKE,
- karta zdrowia, wpisowe 20 zł.

Szkoła oferuje:
- bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych (zdawalność 96-100%),
- przyjazną i bezpieczną atmosferę,
- profesjonalnych i życzliwych nauczycieli,
- bogate wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
- wojskowy biwak integracyjny dla klas pierwszych,
- kontakty z wyższymi uczelniami, zajęcia pozalekcyjne,
- bezpłatne nauczanie w cyklu kształcenia.

Zapraszamy,

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika
Ostrołęka, ul. Prądzyńskiego 5
tel. (29) 764-54-37, dyrektor (29) 769-43-83, e-mail: [email]kancelaria2slo@interia.pl[/email]
Profil na Facebooku
www.slo2.pl

Zobacz zdjęcia:
Dlaczego warto uczyć się w "Haliku"?

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 5167 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 16.04.2019, 10:00r. Drukuj
Powrót