poniedziałek, 28 września 2020 r., imieniny Luby, Wacława, Salomona

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Poszukiwany inspektor ds. kultury, sportu i turystyki

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko inspektora ds. kultury, sportu i turystyki w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta. Dokumenty można składać do poniedziałku 6 maja.

Wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- wykształcenie wyższe, w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
- doświadczenie zawodowe: staż pracy 3 lata.

Reklama Wymagania dodatkowe:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o sporcie,
- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
- ustawy o turystyce,
- ustawy o usługach turystycznych,
- prawa o stowarzyszeniach,
- ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o bibliotekach,
- ustawy o zabytkach i o opiece nad zabytkami.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w BIP UM Ostrołęki do poniedziałku 6 maja do godz. 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się w Ostrołęce przy pl. gen. J. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
Wyświetleń: 1270 komentarze: 3
25.04.2019, 12:06r. Drukuj
Powrót


hoho @ 16:20, 25.04.2019

IP: 79.184...51

ale jak to? kolejny potrzebny? przecież Prezydent twierdził, że jest tam za dużo pracowników... a chce kolejnych?
Przecież pracuje już w tym Referacie 4 osoby (w tym ekspert od sportu) i co nie dają rady? Kiedyś w 3 osoby się wyrabiali bez problemu... Teraz 4 jest za mało...

Ere @ 02:00, 26.04.2019

IP: 37.47...186

Albo chcą sformalizować i eksperta tam wcisnąć albo swojaka. PoczEkamy zobaczymy.

turystka @ 15:14, 26.04.2019

IP: 185.166...2

Widać że ogłoszenie pisał laik. Nie ma takiego dokumenty jak Ustawa o turystyce.