poniedziałek, 28 września 2020 r., imieniny Luby, Wacława, Salomona

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Jak wygląda stan gospodarki odpadami komunalnymi w Ostrołęce?

Prezydent Ostrołęki opublikował analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta, która dotyczy 2018 roku. Dokument został sporządzony w celu spełnienia wymogów przepisów prawa o utrzymaniu czystości i porządku.

Celem sporządzenia analizy - jak czytamy w dokumencie - jest ocena możliwości technicznych oraz organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, określenie podstawowych problemów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wyznaczenie niezbędnych do realizacji działań oraz określenie poniesionych kosztów związanych z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie miasta.

Reklama Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Ostrołęce oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - czytamy w dokumencie.

Reklama Wyniki badania realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami pokazują, iż w naszym mieście są spełnione wymogi przepisów dotyczących postępowania z odpadami, a w szczególności:
- nie przekroczono limitów dopuszczalnego poziomu masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
- miasto osiągnęło wymagany ustawowo poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych.

Jak czytamy w sporządzonej analizie, dobrą decyzją było z selektywnie zebranych odpadów komunalnych w postaci metali, szkła, plastiku i opakowań wielomateriałowych wydzielenie frakcji szkła i zbieranie tej frakcji w oddzielnym pojemniku. Zaowocowało to zwiększeniem ilości szkła przygotowanego do ponownego użycia i odzysku.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się w BIP Urzędu Miasta Ostrołęki.
Wyświetleń: 1078 komentarze: 3
12.05.2019, 08:42r. Drukuj




Powrót


Ktoś @ 21:16, 12.05.2019

IP: 2a00:f41...d609

Widać, że poprzednia władza zadbała. Ciekawe jak będzie za rok 2019?

Sk/mUTEK @ 21:51, 12.05.2019

IP: 176.109...22

aaa To już wiemy czemu te zwolnienia, zawiadomienia do prokuratury, nowi SWOI pracownicy ..,
ludzie głosowali... więc trzeba rozwalić te pis,,owskie dzieło....

laughing laughing laughing
będą podwyżki jak nic

Rebeliant Remek @ 06:48, 13.05.2019

IP: 188.147...138

Wszystko było tak czytelne i piękne, że posunięto się do włamania by wyczyścić papiery i pousuwać pliki ze służbowego kompa😁