sobota, 29 lutego 2020 r., imieniny Romana, Oswalda, Cyryla

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

NIK w Urzędzie Gminy w Kadzidle

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szczegółową kontrolę w Urzędzie Gminy w Kadzidle. Obejmowała ona prawidłowość i terminowość egzekwowania przez wójta od przedsiębiorców opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrola dotyczyła także prawidłowości wydatkowania przez wójta środków uzyskanych z tytułu udzielonych zezwoleń.

Reklama - Kontrolerzy podkreślili, że zadania podjęte przez wójta, dobór metod i form, jednoznacznie służyły zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzieleniu rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej (programy profilaktyczne, pogadanki, prelekcje, warsztaty, spektakle, rajdy, wycieczki, kolonie, zawody sportowe), wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych - czytamy na stronie Urzędu Gminy w Kadzidle.

Najwyższa Izba Kontroli, w związku z niestwierdzeniem jakichkolwiek nieprawidłowości, nie sformułowała żadnych wniosków i uwag.
Wyświetleń: 1346 komentarze: 0
20.05.2019, 12:55r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter