sobota, 28 marca 2020 r., imieniny Anieli, Renaty, Kastora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Konkurs na dyrektora wydziału gospodarki nieruchomościami

Prezydent miasta Łukasz Kulik ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Wymagane dokumenty można składać do wtorku 28 maja do godz. 12.00.

Wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- wykształcenie wyższe, kierunki: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, geodezja,
- doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat, w tym 2 lata w urzędach administracji publicznej.

Reklama Wymagania dodatkowe:
znajomość regulacji prawnych z zakresu:
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Reklama Wymagane umiejętności: umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel oraz stosowania odpowiednich przepisów.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem, są proszone o składanie dokumentów do wtorku 28 maja br. do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się przy pl. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w BIP ostrołęckiego ratusza.
Wyświetleń: 500 komentarze: 0
26.05.2019, 09:10r. Drukuj
Powrót