poniedziałek, 28 września 2020 r., imieniny Luby, Wacława, Salomona

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Ostrołęcki sanepid podsumował kontrole placówek edukacyjnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce opracował "Stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2018". W obszernym raporcie podano między innymi informacje o stanie sanitarnym placówek oświatowo-wychowawczych w naszym mieście.

W 2018 r. spośród figurujących w ewidencji na terenie Ostrołęki 111 placówek oświatowo-wychowawczych stałych, skontrolowano 53 placówki (48,2 proc. ogółu).

- Skontrolowano 3 żłobki, do których uczęszczało 85 podopiecznych, 15 przedszkoli oraz 7 innych form wychowania przedszkolnego, gdzie sprawowano opiekę nad 1539 dziećmi oraz 19 szkół, w których uczyło się łącznie 5446 uczniów, w tym: 12 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 licea, 2 szkoły policealne - czytamy w raporcie ostrołęckiego sanepidu.

Reklama Ponadto - jak podali pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Ostrołęce - kontrolą objęto 11 innych placówek (szkoły wyższe, placówki wsparcia dziennego, placówki pracy pozaszkolnej). Ponadto w czasie letniego i zimowego wypoczynku na terenie Ostrołęki pod nadzorem znalazły się również turnusy zgłoszone w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi prowadzony był ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia higienicznych warunków do nauki i wypoczynku oraz komfortu i bezpieczeństwa przebywania na ich terenie.

- Większość kontroli przeprowadzona została w sposób planowy, jedynie nieznaczny odsetek stanowiły kontrole o charakterze interwencyjnym. Podjęte w rezultacie (dokonanego np. przez rodziców uczniów) zgłoszenia dotyczącego podejrzenia, iż w placówce nie zapewniono dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu - czytamy w informacji ostrołęckiego sanepidu.

Reklama W wyniku przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce wydał:
- 34 decyzje administracyjne, w tym 15 zmieniających termin wykonania obowiązków,
- 33 decyzje płatnicze,
- 6 opinii sanitarnych do celów rejestracji placówek nauczania i wychowania oraz żłobków,
- 9 wystąpień pokontrolnych.

Decyzje administracyjne dotyczyły:
- złego stanu technicznego: sal lekcyjnych i innych sal zajęć dla dzieci i młodzieży, placów zabaw, placów rekreacyjnych, boisk sportowych, ciągów komunikacyjnych w budynkach (podłogi, schody, zabezpieczenia kaloryferów),
- nieposiadania przez placówki certyfikowanych mebli oraz sprzętu sportowego,
- dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
- stanu sanitarnohigienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury,
- warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
- zapewnienia wentylacji,
- zapewnienia odpowiednich standardów dostępności do urządzeń sanitarnych,
- zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-technicznych w toaletach.

W 2018 r. do ostrołęckiego sanepidu wpłynęły też 4 interwencje, wszystkie zostały uznane za zasadne.

Reklama - Trzy interwencje rodziców uczniów dwóch szkół podstawowych i jednego przedszkola dotyczące złego stanu sanitarno-technicznego placówek. Przeprowadzono kontrole w tych placówkach i stwierdzono, że interwencje rodziców zostały potwierdzone. Stwierdzono zły stan sanitarny w placówkach (w jednej szkole stwierdzono brak możliwości wietrzenia korytarzy szkolnych i panujący zaduch na korytarzach, w drugiej szkole stwierdzono zły bieżący stan sanitarny, w jednym przedszkolu stwierdzono również zły stan sanitarno-techniczny) - poinformował sanepid.

Odnotowano też jedna interwencję rodzica dziecka uczęszczającego do przedszkola. Dotyczyła ona obecności gryzoni w placówce. Przeprowadzona kontrola potwierdziła zasadność interwencji, stwierdzono oznaki obecności gryzoni.

Ze szczegółowym raportem sanepidu można zapoznać się w BIP ostrołęckiego ratusza.
Wyświetleń: 4169 komentarze: 11
31.05.2019, 13:33r. Drukuj
Powrót


UWAGA @ 13:50, 31.05.2019

IP: 83.6...55

Droga moja-ostroleko! Sprawdźcie proszę, czy to prawda, że został wydany jakieś rozporządzenie, cokolwiek, co nakazuje przedszkolom redukcję zatrudnienia?!? Co to ma być!? Gdzie są szukane oszczędności?

PiSda @ 14:00, 31.05.2019

IP: 178.235...74

Po co ci nauczyciel? 500+ nie wystarczy?

.

Do UWAGA @ 14:18, 31.05.2019

IP: 185.93...83

Był taki artykuł, ale nie mogę powiedzieć gdzie bo MO ciągle usuwa moje komentarze... Niech żyje wolność słowa...

rodszic @ 14:26, 31.05.2019

IP: 80.53...61

jak wypadła sp2

uczszeń @ 15:26, 31.05.2019

IP: 178.235...228

W SP2 zabiorą 500+

Związki o sytuacji w ostrołęckiej oświacie @ 15:50, 31.05.2019

IP: 178.235...241

ostrołęcka Solidarność i ZNP piszą o niepokojących rzeczach w ostrołęckiej oświacie: o „wywieraniu presji na dyrektorach”, „znacznym ograniczeniu zatrudnienia”, a nawet „pogorszeniu bezpieczeństwa dzieci”

Do uczszeń @ 15:52, 31.05.2019

IP: 31.0...110

Szkoła składała wniosek o 500+?

Chciałeś być śmieszny a wyszedłeś żalosny.
Pozdrawiam.

adrzej syn janusza @ 20:08, 31.05.2019

IP: 178.213...121

a w haliku kontrola byla?

ja @ 22:07, 31.05.2019

IP: 94.254...215

a co w haliku cos nie tak?

Mama @ 00:47, 01.06.2019

IP: 2a00:f41...b101

Szkoda że wszędzie są kontrole.. Kierownik.. Nad nim inni kierownicy.. A pracownicy zap.. Za free

Rod @ 07:55, 01.06.2019

IP: 94.254...87

Jak wypadła SP 5?