wtorek, 25 lutego 2020 r., imieniny Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Wcześniejsi emeryci i renciści mogą więcej dorobić

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści powinni pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje nowe limity dodatkowych przychodów, od których zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Do emerytur i rent można dorabiać. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity dodatkowych zarobków, od których ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców - ograniczenia przychodów obowiązują tylko rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny).

Reklama Limity od 1 czerwca do 31 sierpnia
Kwota dodatkowego przychodu emerytów i rencistów, która od 1 czerwca spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, to 3 tys. 465 zł 70 gr. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej sumy, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jest też drugi próg wynoszący 6 tys. 436 zł 30 gr. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.
Maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia zmieniają się wraz z waloryzacją emerytur i rent. Od 1 marca 2019 roku wynoszą:
- 599,04 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 449,31 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 509,22 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Jeśli jest kilka osób uprawnionych do renty rodzinnej, to jest ona zmniejszana proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób .

Reklama Przeciętne wynagrodzenie za pracę
Zmiana limitów dodatkowych przychodów wynika z aktualizacji wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

- Limity dla nadchodzącego okresu ustala się w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia z I kwartału 2019 r., które wyniosło 4 tys. 950 zł 94 gr. 70 proc. tej kwoty stanowi limit, od którego ZUS zmniejsza świadczenie, a 130 proc. to kwota graniczna dla zawieszenia. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta dla niej do 3 tys. 465 zł 70 groszy, ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone - informuje Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Wyjątki
ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu przez emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Reklama - Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku prawa do emerytury częściowej, dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową - wyjaśnia Piotr Olewiński.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał ogłasza kwoty przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe progi, które wejdą w życie 1 czerwca, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące do 31 sierpnia.
Wyświetleń: 891 komentarze: 0
02.06.2019, 00:22r. Drukuj
Powrót