piątek, 7 sierpnia 2020 r., imieniny Doroty, Kajetana, Donata

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych

Miasto Ostrołęka opublikowało zapytanie cenowe na wykonywanie w 2019 i w 2020 roku operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki oraz Skarbu Państwa. Oferty można składać do 28 czerwca do godz. 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

Nr sprawy: GN.271.3.2019 i GN.271.4.2019.

Tryb zamówienia: zapytanie cenowe.

Wartość szacunkowa: poniżej 30 000 euro.

Termin składania ofert: 28 czerwca.2019, godz. 12.00.

Miejsce składania ofert: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1.

Załączniki:

- Zapytanie cenowe

- Formularz oferty (załącznik 1)

- Formularz oferty (załącznik 2)

- Oświadczenie wykonawcy

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Klauzula informacyjna RODO

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1559 komentarze: 0
24.06.2019, 11:57r. Drukuj
Powrót