niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2019 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Będzie to druga licytacja nieruchomości położonej: 07-440 Goworowo, Wólka Brzezińska, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00025954/4.

Nieruchomość składa się z zabudowanej działki nr 34 o pow. 0,34 ha oraz działek rolnych niezabudowanych nr 47 o pow. 0,05 ha, nr 48 o pow. 0,37 ha, o nr 49 o pow. 0,54 ha, nr 57/34 o pow. 0,01 ha, i nr 26 o pow. 1,11 ha łącznie 2,42 ha. Działka nr 34 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 102 m kw. budynkiem gospodarczym garażem z warsztatem i oborą o pow. zabudowy 188 m kw. oraz budynkiem gospodarczym - komórką murowaną o pow. zabudowy 20 m kw.

Reklama Budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w 1986 roku, następnie remontowany. Powierzchnia użytkowa parteru budynku wynosi 74,15 m kw. Ogólna powierzchnia budynku określona jest na 148,30 m kw. Stan techniczny budynku średni. Budynek gospodarczo-garażowy konstrukcji murowanej, parterowy, niepodpiwniczony. Rok budowy 1984. Do budynku garażowego przylega budynek gospodarczy w przeszłości użytkowany jako obora, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt jest w trakcie remontu. Stan techniczny określa się jako średni. Powierzchnia zabudowy oby budynków wynosi 188 m kw. Komórka murowana z gazobetonu, kryta eternitem, o pow. zabudowy 20 m kw.

Stan techniczny zadowalający, rok budowy 1980.Działka nr 47 stanowi grunty orne RIVb 0,0500 ha, działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 48 stanowi grunty orne RIIIb 0,0896 ha, RIVb 0,2804 ha. Działka nr 49 stanowi grunty orne RIVb 0,5400 ha. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 57/34 stanowi rowy W-RIVb 0,0100 ha. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 326 stanowi grunty orne RIVa 0,2816 ha, RIVb 0,8284 ha. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności. Działka przylega swoją południową granicą do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 34 jest nieogrodzona, teren działki nieznacznie zróżnicowany, porośnięty trawą, słabo zagospodarowany. Od strony północnej przed budynkiem mieszkalnym jest utwardzony kostką brukową. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej (sieć wiejska) i kanalizacyjnej (sieć wiejska).

Reklama Suma oszacowania wynosi 334 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 066,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 460,00 zł w gotówce w gotówce lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek

Tel. (29) 764-32-07, fax (29) 760-93-53.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 4147 komentarze: 0
25.06.2019, 09:09r. Drukuj
Powrót