środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Sesja rady powiatu

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbędą się kolejne obrady samorządu. Radni, poza stałymi punktami obrad, podejmą uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz absolutorium. Rozpatrzą też skargę na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

Reklama 4. Przedstawienie "Raportu o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku"

- wystąpienie starosty,

- debata nad "Raportem o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku",

- wystąpienia radnych,

- wystąpienia mieszkańców,

- podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2018r.

a) wystąpienie starosty,

b) opinie Komisji Rady Powiatu,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego

za 2018 r.,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

- absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2018 r.

a) stanowisko Komisji Rewizyjnej,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

- rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce

a) wystąpienie przedstawiciela Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

Reklama 6. Zapoznanie:

a) ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r. oraz Informacjami z realizacji: zadań w 2018 r. wynikających z "Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015-2020",

b) "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2018-2020" w roku 2018,

c) "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2022" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2018,

d) zadań wynikających ze "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014-2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

Reklama 8. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji Rady Powiatu.

9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

VII sesja rady powiatu odbędzie się w piątek 28 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (pl. gen. J. Bema 5) o godzinie 11.00. 

Wyświetleń: 1003 komentarze: 1
25.06.2019, 10:37r. Drukuj
Powrót


kusy @ 13:56, 28.06.2019

IP: 2a01:110f...7043

zoske wyzucic