piątek, 28 lutego 2020 r., imieniny Romana, Makarego, Lutomira

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Zmiany personalne w parafiach Ostrołęki i powiatu

Rokrocznie, w parafiach diecezji łomżyńskiej, dokonują się zmiany personalne. Młodzi księża, którzy kończą Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży obejmują swoje pierwsze placówki, inni otrzymują nominacje, godności lub zmieniają parafie. Zmiany zaszły także w kościołach w Ostrołęce i okolicznych gminach.

Zmiany dotyczą w dużej mierze wikariuszy, jednak lista obejmuje także m.in.: nominacje, nadane godności, zwolnienia, urlopy czy emerytury.

Reklama 1. Godności

z dniem 18 kwietnia br.

Ks. dr Tomasz Grabowski, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego - mianowany kanonikiem honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej.

Ks. Andrzej Orłowski (kapłan Archidiecezji Madryt) - mianowany kanonikiem honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej.

Ks. dr Dariusz Wizner, proboszcz parafii Szczepankowo - mianowany kanonikiem honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej.

Ks. mgr lic. Krzysztof Konopka, proboszcz parafii Lipniki - mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

Ks. mgr Roman Zaręba, proboszcz parafii Leman - mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

Ks. mgr lic. Krzysztof Karwowski, proboszcz parafii w Turośl - mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

Reklama 2. Nominacje w instytucjach centralnych diecezji

z dniem 31 marca br.

Ks. mgr lic. Tomasz Trzaska  - zwolniony z funkcji zastępcy dyrektora Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup oraz z funkcji redaktora naczelnego portalu internetowego wZasiegu.pl i skierowany do pracy w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji) w Warszawie oraz do parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży w charakterze pomocy duszpasterskiej.

Ks. kan. dr Robert Bączek - mianowany redaktorem naczelnym portalu wZasięgu.pl, a także odpowiedzialnym za sprawy programowe Diecezjalnego Radia Nadzieja.

z dniem 15 czerwca br.:

Ks. kan. mgr lic. Robert Śliwowski - zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

Ks. mgr lic. Mariusz Szulc - mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

z dniem 22 czerwca br.

Ks. dr Paweł Nocko - mianowany koordynatorem stałego dyżuru konfesjonału w Katedrze Łomżyńskiej.

z dniem 1 lipca br.

Ks. kan. mgr lic. Jan Krupka - zwolniony z funkcji Przewodniczącego Wydziału Duchowieństwa i Instytutów Życia Konsekrowanego.

Ks. kan. dr Robert Bączek - zwolniony z funkcji redaktora naczelnego portalu wZasięgu.pl, a także odpowiedzialnego za sprawy programowe       Diecezjalnego Radia Nadzieja.

Ks. kan. dr Robert Bączek - mianowany wikariuszem biskupim ds. duchowieństwa i Przewodniczącym Wydziału Duchowieństwa i Instytutów Życia Konsekrowanego.

Ks. mgr lic. Waldemar Grzeszczuk - zwolniony z funkcji zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. dr Sławomir Bartnicki - zwolniony z funkcji Archiwariusza Kurii Diecezjalnej w Łomży oraz odpowiedzialnego za formację duchową dziewic i wdów konsekrowanych.

Ks. dr Paweł Nocko - mianowany Archiwariuszem Kurii Diecezjalnej w Łomży i odpowiedzialnym za formację duchową dziewic i wdów konsekrowanych.

z dniem 24 sierpnia br.

Ks. mgr lic. Mariusz Szulc - mianowany zastępcą Dyrektora Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup oraz redaktorem naczelnym portalu internetowego wZasiegu.pl.

z dniem 1 października br.

Ks. mgr lic. Łukasz Polkowski - mianowany wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

3. Przeniesieni na emeryturę

z dniem 13 lipca br.

Ks. prał. Marian Olszewski - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie i przeniesiony na emeryturę.

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. kan. Czesław Małż - zwolniony z urzędu proboszcza parafii Sokoły i przeniesiony na emeryturę.

Ks. kan. Waldemar Heromiński - zwolniony z urzędu proboszcza parafii Baranowo i przeniesiony na emeryturę.

4. Zwolnienia i nominacje na urząd proboszcza i administratora

z dniem 14 października 2018 r.

Ks. mgr lic. Krzysztof Krajewski - mianowany administratorem parafii Grądy Woniecko.

z dniem 21 marca br.

Ks. kan.  Stanisław Dziękiewicz - mianowany administratorem parafii Krukowo.

z dniem 22 czerwca br.

Ks. kan. Stanisław Dziękiewicz - zwolniony z funkcji administratora parafii Krukowo.

Ks. mgr lic. Artur Damiański (wikariusz parafii Olszewo-Borki) - mianowany administratorem parafii Krukowo.

Ks. mgr lic. Szymon Pieńkowski - zwolniony z funkcji administratora parafii Zaręby.

Ks. mgr lic. Zbigniew Pruszyński (wikariusz parafii pw. św. Jana Pawła II w Grajewie) - mianowany administratorem parafii Zaręby.

Ks. mgr Antoni Wróblewski (administrator parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie) - mianowany proboszczem tej parafii.

z dniem 1 lipca br.

Ks. mgr lic. Waldemar Grzeszczuk - mianowany administratorem parafii Osuchowa oraz kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Osuchowej.

z dniem 13 lipca br.

Ks. kan. dr Grzegorz Śniadach (proboszcz parafii Dąbrówka Kościelna) - mianowany proboszczem parafii pw. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Ks. mgr lic. Artur Michalak (administrator parafii Czarnia k. Lipnik) - mianowany proboszczem parafii Białaszewo.

Ks. Dariusz Narewski (prooszcz parafii Kupiski) - mianowany proboszczem parafii Zabiele.

Ks. kan. mgr lic. Stanisław Śliwowski (proboszcz parafii Zabiele) - mianowany proboszczem parafii Dąbrówka Kościelna.

Ks. mgr Artur Ryszewski (wikariusz parafii Wąsewo) - mianowany administratorem parafii Czarnia k. Lipnik.

Ks. kan. Krzysztof Dąbrowski (proboszcz parafii Białaszewo) - mianowany proboszczem parafii Kupiski.

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. mgr lic. Szymon Pieńkowski (proboszcz parafii Olszewka) - mianowany proboszczem parafii Baranowo.

Ks. mgr lic. Andrzej Gromadzki (wikariusz parafii Płonka Kościelna) - mianowany administratorem parafii Olszewka.

Ks. kan. Zdzisław Dylnicki (proboszcz parafii Obierwia) - mianowany proboszczem Sokoły.

Ks. dr Sławomir Bartnicki - mianowany administratorem parafii Obierwia.

5. Nominacja na rektora kościoła

z dniem 25 maja br.

Ks. dr Paweł Nocko - mianowany rektorem kościoła rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży.

6. Nominacje i zmiany w parafiach zakonnych

z dniem 1 lipca br.

O. mgr Stanisław Majchrowski CSsR - zwolniony z urzędu proboszcza parafii Osuchowa i kustosza Sanktuarium Maryjnego w Osuchowej.

O. mgr Leszek Mitoraj CSsR - odwołany z parafii Osuchowa.

O.  Jacek Dybała OFM Cap. - skierowany do klasztoru w Łomży.

O. Piotr Strełko OFM Cap. - skierowany do klasztoru w Łomży.

7. Nominacje dekanalne

z dniem 13 lipca br.

Ks. kan. Krzysztof Dąbrowski - zwolniony z funkcji wicedziekana i duszpasterza rolników dekanatu grajewskiego.

Ks. mgr Antoni Wróblewski - mianowany wicedziekanem dekanatu grajewskiego.

Ks. mgr lic. Artur Michalak - mianowany duszpasterzem rolników dekanatu grajewskiego.

Ks. prał. Marian Olszewski - zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu zambrowskiego.

Ks. kan. dr Sławomir Grodecki - mianowany wicedziekanem dekanatu zambrowskiego.

Ks. kan. mgr lic. Stanisław Śliwowski - zwolniony z funkcji ojca duchownego dekanatu kolneńskiego.

Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Karwowski - mianowany ojcem duchownym dekanatu kolneńskiego.

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. kan. Waldemar Heromiński - zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu kadzidlańskiego.

Ks. kan. mgr lic. Robert Zieliński - mianowany wicedziekanem dekanatu kadzidlańskiego.

Ks. kan. Zdzisław Dylnicki - zwolniony z funkcji ojca duchownego dekanatu kadzidlańskiego.

Ks. dr Sławomir Bartnicki - mianowany ojcem duchownym dekanatu kadzidlańskiego.

8. Zmiany wikariuszowskie

z dniem 1 stycznia br.

Ks. mgr Jakub Osiecki - mianowany wikariuszem w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. 

z dniem 20 stycznia br.

Ks. mgr lic. Krzysztof Oporek - zwolniony z funkcji wikariusza w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży i skierowany na urlop.

z dniem 11 marca br.

Ks. mgr lic. Krzysztof Oporek - skierowany w charakterze pomocy duszpasterskiej do pracy w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

z dniem 29 maja br.

Ks. mgr Wojciech Choiński - zwolniony z funkcji wikariusza parafii Piątnica i skierowany na urlop.

Ks. mgr lic. Łukasz Polkowski - mianowany wikariuszem parafii Piątnica.

z dniem 22 czerwca br.

Ks. mgr lic. Tomasz Czarnowski - (wikariusz parafii Piątnica) - mianowany wikariuszem parafii Olszewo-Borki.

Ks. mgr  Kamil Nowak (wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie) - mianowany wikariuszem parafii Piątnica.

Ks. mgr lic. Andrzej Łada (wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej) - mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

z dniem 13 lipca br.

Ks. mgr lic. Dariusz Krajewski (wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce) - mianowany wikariuszem parafii Wąsewo.

Ks. mgr lic. Tomasz Pawłowski (wikariusz parafii Turośl) - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

Ks. mgr Marcin Zieziula (wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce) - mianowany wikariuszem parafii Turośl.

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. mgr lic. Andrzej Gołaszewski (wikariusz parafii Baranowo) - mianowany wikariuszem parafii Czerwin.

Ks. mgr Wojciech Nitkowski (wikariusz parafii Czerwin) - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Zambrowie.

z dniem 24 sierpnia br.

Ks. mgr lic. Dariusz Kłosiński (wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini) - mianowany wikariuszem parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

Ks. mgr Cezary Ladziński (wikariusz parafii Zalas) - mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini.

Ks. dr Piotr Dębek (wikariusz parafii Łyse) - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Pawła II, Papieża w Grajewie.

Ks. mgr Mirosław Kozłowski (Hiszpania) - mianowany wikariuszem parafii Płonka Kościelna.

Ks. mgr lic. Piotr Ogrodowicz (wikariusz parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży) - mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Ostrołęce.

Ks. mgr lic. Mariusz Bartosiak (wikariusz parafii Szczepankowo) -  mianowany wikariuszem parafii Rząśnik.

Ks. mgr lic. Paweł Kaczmarczyk (wikariusz parafii Rząśnik) -  mianowany wikariuszem parafii Chorzele.

Ks. mgr lic. Adam Tomaszewski (wikariusz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie) - mianowany wikariuszem parafii Kadzidło.

Ks. mgr lic. Łukasz Ładyżyński (wikariusz parafii Kadzidło) -  mianowany wikariuszem parafii Rutki

Ks. mgr Maciej Sztych (wikariusz parafii pw. św. Ojca Pio w Grajewie) -  mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz.

Ks. mgr Paweł Wiśniewski (wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Maz.) -  mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ojca Pio w Grajewie.

Ks. mgr Albert Lubak (wikariusz parafii Myszyniec) -  mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

Ks. mgr lic. Krzysztof Oporek - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

Ks. mgr Krystian Urbanek (wikariusz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce) -  mianowany wikariuszem parafii Sokoły.

Ks. mgr lic. Arkadiusz Ryłka (wikariusz parafii Sokoły) -  mianowany wikariuszem parafii Kołaki Kościelne.

Ks. mgr lic. Maciej Przygoda (wikariusz parafii Dąbrowa Wielka) - mianowany wikariuszem parafii Szelków.

Ks. mgr Robert Elert (wikariusz parafii Szelków) - mianowany wikariuszem parafii Zalas.

Ks. mgr Jarosław Gołaszewski (wikariusz parafii Wąsosz) - mianowany wikariuszem parafii Dąbrowa Wielka.

Ks. mgr lic. Wojciech Chudzik (wikariusz parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży) -  mianowany wikariuszem parafii Sokoły.

Ks. mgr lic. Piotr Ćwikła (wikariusz parafii Kołaki Kościelne) - mianowany wikariuszem parafii Różan.

Ks. mgr lic. Michał Turbaczewski -  mianowany wikariuszem parafii Baranowo.

Ks. mgr lic. Sławomir Sokołowski (wikariusz parafii Baranowo) - mianowany wikariuszem parafii Goworowo.

Ks. mgr lic. Dawid Kulesza (wikariusz parafii pw. Bożego Ciała w Łomży) -  mianowany wikariuszem parafii Piątnica.

Ks. mgr Mateusz Płotczyk (wikariusz parafii Różan) - mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Ks. mgr Adam Czyżewski (wikariusz parafii Goworowo) - mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Łomży.

Ks. dr Paweł Nocko - zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Ks. mgr Krzysztof Krajewski - zwolniony z funkcji wikariusza parafii Rutki.

9. Nominacje neoprezbiterów

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. mgr Mariusz Milewski - mianowany wikariuszem w parafii Baranowo.

z dniem 24 sierpnia br.

Ks. mgr Mateusz Borawski - mianowany wikariuszem w parafii Szczepankowo.

Ks. mgr Bartosz Brzostowski - mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży.

Ks. mgr Łukasz Brzostowski - mianowany wikariuszem w parafii pw. św Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Ks. mgr Michał Konopka - mianowany wikariuszem w parafii Łyse.

Ks. mgr Adam Polkowski - mianowany wikariuszem w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

Ks. mgr Przemysław Soliwoda - mianowany wikariuszem w parafii Myszyniec.

Ks. mgr Krzysztof Szymczak - mianowany wikariuszem w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

Ks. mgr Sebastian Urbański - mianowany wikariuszem w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży.

Ks. mgr Kamil Zaremba - mianowany wikariuszem w parafii Wąsosz.

10. Rezydenci

z dniem 24 sierpnia br.

Ks. dr Tomasz Borkowski - zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. Bożego Ciała w Łomży - mianowany rezydentem w parafii Myszyniec.

Ks. mgr lic. Łukasz Polkowski - zwolniony z funkcji wikariusza parafii Piątnica - mianowany rezydentem w parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Ostrołęce.

11. Nominacje kapelańskie

z dniem 1 maja 2018 r.

Ks. mgr lic. Tomasz Marek Trzaska - mianowany kapelanem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

z dniem 6 stycznia br.

Ks. kan. mgr lic. Mirosław Orłowski - zwolniony z funkcji Kapelana Łomżyńskich Myśliwych.

Ks. kan. dr Zbigniew Pyskło - mianowany Kapelanem Łomżyńskich Myśliwych.

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. dr Sławomir Bartnicki - zwolniony z funkcji kapelana Opactwa Trójcy Przenajświętszej Sióstr Benedyktynek w Łomży.

Ks. kan. mgr lic. Jan Krupka - mianowany kapelanem Opactwa Trójcy Przenajświętszej Sióstr Benedyktynek w Łomży.

12. Skierowania na studia

z dniem 1 sierpnia br.

Ks. mgr Mateusz Cymek - zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie i skierowany studia w Madrycie (Hiszpania).

Ks. mgr Kamil Stańczuk - zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. NMP Królowej Rodzin i skierowany studia.

Reklama 13. Urlop

z dniem 24 sierpnia br.

Ks. mgr lic. Adam Ulatowski - zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, formacja we Wspólnocie Przyjaciół           Oblubieńca w Lublinie.

14. Skierowani do pracy zagranicą

z dniem 24 sierpnia br.

Ks. mgr lic. Robert Wołosik - zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach, praca duszpasterska w USA.

15. Księża zmarli

Ks.  Prałat dr Henryk Gołaszewski, zm. 26.03.2019 r.

Ks. dr hab. Marek Truszczyński, zm. 9.05.2019 r.

Ks. Kanonik Józef Bagiński zm. 12.05.2019 r.

Od dnia 1 lipca 2019 r. Ojcowie Redemptoryści likwidują klasztor w Osuchowej i z tym dniem zakończą posługę duszpasterską i administracyjną w parafii Osuchowa.

Zmiany personalne w parafiach opublikował portal mylomza.pl.

Wyświetleń: 30244 komentarze: 61
08.07.2019, 09:54r. Drukuj
Powrót


Figon @ 11:17, 08.07.2019

IP: 31.0...161

Mizogini.

... @ 11:24, 08.07.2019

IP: 5.173...49

;( ;( ;(

Kk @ 11:35, 08.07.2019

IP: 83.24...66

Ksiądz Krajewski z parafii Rutki zwolniony z funkcji wikariusza ??
Czemu ?

Kurp @ 12:09, 08.07.2019

IP: 37.248...200

Wywalic z kadzidła kłosinskiego i do biskupa go. Marian niemyjski do kadzidła

Ja @ 13:07, 08.07.2019

IP: 5.184...127

Ale ich jest😀

Adam @ 13:10, 08.07.2019

IP: 188.146...235

Ale duże zmiany w parafii Baranowo.Wszyscy obecni księża wraz z proboszczem odchodzą z parafii.

... @ 13:29, 08.07.2019

IP: 79.184...207

Szkoda ks. Adama ze Zbawiciela . Wspaniały ksiądz.

Jan @ 13:47, 08.07.2019

IP: 188.146...65

A co tam w Baranowie ostatnio się działo na plebanii że policja musiała przyjechać na interwencję?

:( @ 14:00, 08.07.2019

IP: 178.42...125

A kiedy w końcu nastąpią jakieś zmiany w parafii Nowa Wieś Zachodnia?

Tik tak @ 14:07, 08.07.2019

IP: 5.172...171

Sporo tych zmian. Czyżby czyścili środowisko po ostatnich aferach w kraju i przyjeździe przełożonego z Watykanu?

factor8 @ 14:19, 08.07.2019

IP: 2a01:110f...2cc4

Piszemy petycję, żeby ksiądz Adam został w Zbawicielu? angry

Do factor8 @ 14:31, 08.07.2019

IP: 176.109...185

Tak, jestem za

Nowa Wieś @ 14:48, 08.07.2019

IP: 95.49...140

Kiedy w końcu tych z Nowej Wsi zabiorą. Ludzi coraz mniej do kościoła chodzi. Zmienić ich jak najszybciej.

stud @ 15:12, 08.07.2019

IP: 84.10...0

Czy ktoś się orientuje o co chodzi z urlopem Adama Ulatowskiego? CO on będzie teraz robił?
Mam nadzieję, że nie chodzi o żaden kryzys kapłaństwa..

... @ 15:19, 08.07.2019

IP: 5.173...198

factor8 - też jestem za.

stud - Też się nad tym zastanawiam...No bo w końcu nie jest przeniesiony na inną parafię...

... @ 15:34, 08.07.2019

IP: 5.173...198

factor8 - Chociaż jeśli to jego decyzja to żadne petycje nie pomogą.
:(

Ks Adam @ 15:53, 08.07.2019

IP: 79.184...150

ze Zbawiciela idzie do szkoły ewangelizacji. Jest napisane w komunikacie. W takich wypadkach to decyzja kapłana. Petycja nie zmieni jego decyzji.

... @ 16:02, 08.07.2019

IP: 5.173...198

Dzięki, 15:53.

Parafianin @ 16:08, 08.07.2019

IP: 83.28...194

Mogli by jeszcze tego księdza proboszcza z Łegu gdzieś przenieść wystarczy tego dojenia tych ciemnych owieczek

wielebny @ 16:18, 08.07.2019

IP: 95.49...116

może to pokłosie ostatnich filmów o prawdziwym życiu kleru?

wikary @ 16:29, 08.07.2019

IP: 95.49...66

Do parafianina a od czego Oni są tylko od dojenia. Jedno mnie zastanawia nawet zajmują się dziewicami i wdówkami.Nie ma takiej instytucji gdzie by Ich nie było.

veritas @ 17:24, 08.07.2019

IP: 2a01:110f...e844

Ile ma dzieci w Amelinie Putin znajda z parafii Nowa Wieś Zachodnia i w jakim wieku?

Ad. Tomasza Grabowskiego. @ 17:27, 08.07.2019

IP: 2a00:f41...ee40

Ja Ci tylko przypomnę słowa Ignacego z Loyoli, które na pewno znasz na pamięć. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś lekcję. Z wyrazami wybaczenia.

Bonifacio @ 18:01, 08.07.2019

IP: 37.30...84

szkoda księdza Kamila z Królowej Rodzin na stacji... Świetny ksiądz. Interesuje mnie też jak proboszcz przez prawie cały miesiąc może być sam?, bo ks.Kamil na studia wyjeżdża 1 sierpnia a na jego miejsce nowy ksiądz przychodzi dopiero 25 wassat. Powie mi też ktoś o co chodzi z funkcją rezydenta? bo takowa ma się pojawić w parafii na Stacji. A księdzu Kamilowi życzę powodzenia na studiach wink

Ola @ 18:18, 08.07.2019

IP: 5.173...131

Czytajcie barany ze zrozumieiem. Ks Adaś nie jest na urlopie🤨🤨 Podjął decyzję o tym, że chce ewangelizować

Mama z Krzysiem @ 18:30, 08.07.2019

IP: 5.172...165

Ks.. Adam z parafii Zbawiciela - To wspaniały kapłan ,bardzo życzliwy podchodzący z Miłością do wszystkich wiernych a szczególnie do dzieci. Ks. Adamie będzie Cię nam bardzo brakowało a matka boża niech Ci błogosławi w posłudze kapłańskiej.

factor8 @ 18:39, 08.07.2019

IP: 79.184...148

Do Ola Odezwała się czarna owca z Kaczej Bałdy 😃😁

tre @ 18:49, 08.07.2019

IP: 95.49...76

W Troszynie też przydałaby się zmiana.

A Rzekuń? @ 19:00, 08.07.2019

IP: 5.173...163

Kiedy z Rzekunia zabiorą proboszcza?

Parafianin @ 19:18, 08.07.2019

IP: 2a00:f41...76ed

Od nowej wsi to wara...

Twj @ 19:20, 08.07.2019

IP: 159.205...14

Szkoda że ks Łukasz odchodzi z Kadzidła

do A Rzekuń @ 19:21, 08.07.2019

IP: 2a01:110f...89

~były katolik, 12:55 08-07-2019, 90%
Kiedy biskup zabierze z Rzekunia tą "beczkę śmiechu" - pożal się Boże - proboszcza z wysoką wojskową emeryturą i przyśle tu GOSPODARZA a nie poborcę podatkowego.
Kiedy w końcu w tej zapadłej diecezji zlikwidowane będą tzw. kartki do spowiedzi i ustalone zostaną jednakowe stawki za "sprzedaż" tzw sakramentów. Niech biskup w końcu ukruci zdzierstwo swoich podwładnych i zobowiąże ich do "POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ" , a nie do "skubania ciemnego ludu"

ja @ 19:38, 08.07.2019

IP: 46.76...179

a kiedy zmiana biskupa ?

Ola @ 19:38, 08.07.2019

IP: 5.173...131

Faktor8 ...Do pięt mi nie dorastasz!!

... @ 20:52, 08.07.2019

IP: 5.173...198

Olu, przemawia przez Ciebie pycha.

. @ 20:59, 08.07.2019

IP: 37.248...203

Do ...
Nie tylko pycha. Powiedziałabym, że i cha mstwo (cytat z Oli: "Czytajcie barany ze zrozumieiem.")

przytuły @ 21:34, 08.07.2019

IP: 5.184...184

Kiedy z Przytuł Starych zabiorą proboszcza? angry

P @ 21:40, 08.07.2019

IP: 5.173...46

Hej. Mam potrzebę zrobienia czegoś dobrego i organizuje zbiórkę na Dom Dziecka. bardzo proszę o udostępnianie albo o wpłatę symbolicznej zlotowki. DZiękuję
zrzutka---->yvs29u

Mieszkaniec Rzekunia @ 22:11, 08.07.2019

IP: 2a00:f41...db4a

Czekaliśmy, że w końcu odejdzie proboszcz z Rzekunia. Księże Biskupie bardzo prosimy o zmianę, nie pozwalać na dalszy spadek zaufania do Kościoła

Kancelaria @ 22:15, 08.07.2019

IP: 87.205...172

Zapraszam osoby znieslawione do kontaktu w naszej Kancelarii adwokackiej na terenie ostroleki.
Nie ma znaczenia, czy wypowiedziane słowa rzeczywiście wpłynęły na spadek zaufania do firmy lub kogoś poniżyły. Istotne jest aby były one obiektywnie obraźliwe.

Zniesławienie jest przestępstwem umyślnym. Oznacza to, że sprawca działa ze świadomością negatywnych konsekwencji jakie będzie miało jego zachowanie oraz chce ich realizacji lub co najmniej godzi się na ich zaistnienie.
Art. 212 KK

123 @ 22:54, 08.07.2019

IP: 31.41...113

Miałam nadzieję, że "super" proboszcz z Rzeknia wreszcie opuści nasze rejony 😑

Katolik @ 22:56, 08.07.2019

IP: 87.205...172

Czcigodni księża nie pozwolcie, żeby was obrazano. Wystarczy zwrocic sie do prokuratury i ustalic IP . Broncie sie.

Pax et bonum @ 23:18, 08.07.2019

IP: 2003:db...68e7

Niech piszacy komentarze sie podpisza
Nie sztuka obrazac lecz sztuka mowic i pisac prawde.za kazde slowo bedziesz rozliczany

do wyżej @ 23:22, 08.07.2019

IP: 95.49...116

nie strasz bo się ze.rasz

XZX @ 01:10, 09.07.2019

IP: 37.30...109

Szkoda księdza Darka z parafii św. Franciszka wspaniały ksiądz Szczęść Boże na Nowej parafii

@@ @ 05:50, 09.07.2019

IP: 178.235...91

Widzicie katolicy, widzisz narodzie, który utrzymuje funkcyjnych pracowników Watykanu w Polsce. Wypowiadacie swoje opinie o pracy tych ludzi. Opinie oparte o fakty wzięte z realnego życia. Za to, że łożycie na nich, na ich dzieci, na ich nieformalne żony, na ich zachcianki i luksusy grozi Wam ,,kancelaria,,. Wychodzi na to, że nasza rola tylko dawać i ,,morda w kubeł,,. Ja chyba dawać przestanę!!

Do Katolik @ 06:56, 09.07.2019

IP: 2a00:f41...ee40

Znajdź sobie może dobrego psychiatrę. Katolik.

PI @ 07:33, 09.07.2019

IP: 185.166...9

Wszyscy,którzy oczerniają kapłanów i biskupów,dążą w PL do tzw.Kościoła otwartego tak jak to się stało na zachodzie.
Tam do Mszy św.wychodzi zmodernizowany przez''wiernych''kapłan staruszek, udzielając Komunii św.oczywiście bez spowiedzi św.kilku zdegenerowanym
staruszkom,gdyż tam dawno już uznano konfesjonały za zbyteczne,gdyż ci''wierni''w przeszłości nieustająco obsr.wający księży tego się domagali.
Ci,którzy chcą upadku Kościoła,zaczynają od szkalowania duchowieństwa i obwiniania księży o czyny niepopełnione,potem już wszystko potoczy się według
zamyśleń wrogów Kościoła,czyli''POstępowych''katolików.

xxx @ 08:22, 09.07.2019

IP: 37.30...145

Ks. Łukasz z Kadzidła to był najlepszy ksiądz, szkoda, że odchodzi.

K @ 09:24, 09.07.2019

IP: 5.173...162

Szymon Pieńkowski niech się nauczy z ludźmi postępować. Jak go spotkam kiedyś to napluje w gębę.

Ewa @ 10:55, 09.07.2019

IP: 31.0...25

Tego z Kadzidła to powinni jak Jagnę na furze gnoju wywieźć!

Ja @ 12:56, 09.07.2019

IP: 188.146...143

Księże Adamie , wróć do Ostrołęki!!!!!

... @ 13:54, 09.07.2019

IP: 5.173...43

Do Ja. Myślisz, że ksiądz może wrócić na tę samą parafię? Oby.

JA@ @ 14:25, 09.07.2019

IP: 5.173...184

A SIEMION Z GOWOROWA ON JUSZ MA TYLE W PARAFI DZIECI NIECH IDZI BLIŻEJ BISKUPA

Parafianin @ 17:30, 09.07.2019

IP: 176.109...68

Szkoda....ksiądz Dariusz Krajewski miał niesamowity dar przemawiania do ludzi. To wyjątkowy ksiądz, kto teraz będzie głosił tak słowo Boże jak ksiądz Dariusz. Dlaczego z parafii św. Franciszka tak szybko są przenoszeni tacy wspaniali z powołaniem księża. Miałem nadzieję, że ksiądz Dariusz będzie proboszczem naszej parafii. Życzę dalszych owocnych kazań i powrotu do "Franciszka" na funkcję proboszcza...

XXZ @ 17:35, 09.07.2019

IP: 83.28...33

MOROWIEC Z RZEKUNIA CZEMU JESZCZE NIE EMERYT OSTATNIM RAZEM TKA SIĘ ODNIÓSŁ W WAŻNEJ SPRAWIE OSOBISTEJ NIE ZNAM PANI A JESTEM WIELE WIELE WIELE DŁUŻEJ W TEJ PRAWI NIŻ ON

Lucek @ 19:46, 09.07.2019

IP: 83.24...102

ZMIENIĆ PROBOSZCZA W GOWOROWIE!!!!!!!

Ech @ 21:44, 09.07.2019

IP: 95.49...47

Biskupie zmień proboszcza w Rzekuniu, Goworowie , Borawem .pociesz ludzi. Niech wrócą ludzie i dzieci do kościołów. Bo oni tylko rozwalają kościół .

aaaa@ @ 22:03, 09.07.2019

IP: 31.0...124

Kiedy zmiana proboszcza w Goworowie? i tak już się nachapał

AHH@ @ 22:09, 09.07.2019

IP: 31.0...124

Do Ech: szczera prawda w tym Goworowie to dzieci przygotowujące się do Komuni chodzą z przymusu.... z takim proboszczem to nie da się wytrzymać

Oj @ 19:29, 10.07.2019

IP: 95.49...114

W Czerwinie , Borawem , goworowie i Rzekuniu to już maja prywatne folwarki. Robią co chcą. Kiedy to się zmieni? Papierza maja za nic.