czwartek, 23 stycznia 2020 r., imieniny Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

VIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbędą się kolejne obrady samorządu. Radni, poza stałymi punktami obrad, podejmą uchwały w sprawach: zmiany w budżecie na rok 2019, udzielenie pomocy gminie Czerwin, czy sprawozdanie starosty ostrołęckiego z działalności zarządu powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

Reklama 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrołęckiego na lata 2019-2030,

- zmiany w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2019 r.,

- udzielenia pomocy finansowej gminie Czerwin

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie starosty ostrołęckiego z działalności zarządu powiatu w okresie od poprzedniej sesji rady powiatu.

7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad VIII sesji rady powiatu w Ostrołęce.

VIII sesja rady powiatu odbędzie się w piątek 26 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (pl. gen. J. Bema 5) o godzinie 13.00

Wyświetleń: 888 komentarze: 0
20.07.2019, 09:12r. Drukuj
Powrót