czwartek, 12 grudnia 2019 r., imieniny Aleksandra, Adelajdy, Dagmary

Aktualności

Trzynaście problemów osiedla Śródmieście

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Rady Osiedla Śródmieście zaowocowało szeregiem pytań, skierowanych w formie wniosku do prezydenta Łukasza Kulika. Przedstawiciele osiedla w dokumencie zaadresowanym do włodarza domagają się rozwiązania aż 13 różnych spraw.

Mieszkańcy osiedla Śródmieście zawarli we wniosku skierowanym do Łukasza Kulika 13 problemów, które ich zdaniem wymagają pilnego rozwiązania. Chodzi m.in. o dokończenie remontu lub utwardzenie lokalnych dróg, ograniczenie pracy sklepów całodobowych, wybudowanie placu zabaw czy zwiększanie liczby policyjnych patroli.

Reklama Przedstawione we wniosku problemy doczekały się już odzewu prezydenta. Oto odpowiedzi na niektóre z nich:

Przedstawiciele osiedla Śródmieście zwrócili się do prezydenta z prośbą o nowy plac zabaw.

- Mieszkańcy ulic Dobrzańskiego i Prądzyńskiego zwracają się z prośbą o plac zabaw dla dzieci na swoim osiedlu, tj. na działce należącej do miasta Ostrołęki, położonej pomiędzy budynkiem Dobrzańskiego 14 a budynkiem Spółdzielni "Szklany Dom". Proponowany jest również teren na tyłach budynku tzw. pałacyku przy ul. Fieldorfa "Nila" 15 - czytamy we wniosku radnych.

- Działka nr 50068 o pow. 0,0836 ha stanowi własność miasta Ostrołęki i obciążona jest umowami dzierżawy na rzecz osób fizycznych, które obowiązują do dnia 13 lipca 2020 r. (na działce ustawione są blaszane garaże). Natomiast działka nr 50097/9 o pow. 0,5853 ha stanowi współwłasność w udziałach: miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i skarbu państwa. Jest zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym i garażami - odpowiada prezydent Łukasz Kulik.

Pojawił się także wniosek o podniesienie na odpowiednią wysokość chodnika oraz wjazdu przy ul. Goworowskiej 1.

- Na ulicy Goworowskiej nr 1 przy księgarni, róg z ul. Kopernika należy podnieść na odpowiednią wysokość chodnik oraz wjazd. Ludzie przechodzący tą stroną ulicy, aby przejść muszą wejść w kałużę. Ominięcie kałuży nie jest możliwe, gdyż jest to skrzyżowanie - informują radni we wniosku.

- Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marea 1985 r. o drogach publicznych (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) obowiązek utrzymywania zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Również art. 29 ust. 1 wskazuje, iż budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Prezydent miasta Ostrołęki jako zarządca dróg zgodnie z art. 29 ust. 2 ponosi odpowiedzialność za budowę lub przebudowę zjazdu tylko w przypadku budowy lub przebudowy drogi, w tym przypadku ulicy Goworowskiej. Obecnie nie jest planowana przebudowa ulicy Goworowskiej na omawianym odcinku, w związku z czym ponownie zostanie wystosowany wniosek do użytkowników przedmiotowego zjazdu o jego naprawę - czytamy w odpowiedzi prezydenta.

Mieszkańcy ulic Prądzyńskiego, Dobrzańskiego i Fieldorfa "Nila" zwracają się z prośbą o ograniczenie sprzedaży alkoholu w jednym z osiedlowych sklepów po godzinie 22.00.

- Mieszkańcy budynków wielorodzinnych znajdujących się przy ulicach: Prądzyńskiego, Dobrzańskiego, Fieldorfa "Nila" proszą o ograniczenie sprzedaży alkoholu po godzinie 22.00 w sklepie "Ptyś". Klienci sklepu zaśmiecają tereny sąsiednie, należące do budynków wielorodzinnych, zakłócają spokój, często przez całe noce odbywają się libacje, wrzaski. Tereny przy budynkach wielorodzinnych traktowane są przez tych klientów jak toalety, imprezują na ławkach, dość często próbują dostać się do klatek schodowych - informują mieszkańcy osiedla Śródmieście.

- Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w porze nocnej dla sklepu "Ptyś" przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" obecnie nie jest możliwe, ponieważ gmina nie może wprowadzić ograniczenia sprzedaży dla pojedynczych sklepów, których funkcjonowanie powoduje uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) rada gminy może ustalić w drodze uchwały, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy. Uchwała podjęta przez radę miasta Ostrołęki musiałaby ograniczać nocną sprzedaż alkoholu we wszystkich placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie Ostrołęki lub na terenie konkretnego, wskazanego w uchwale osiedla np. osiedla Śródmieście - wyjaśnia prezydent Łukasz Kulik.

Pełna lista problemów zawartych we wniosku oraz odpowiedzi prezydenta dostępne są na stronie www.bip.um.ostroleka.pl.

Wyświetleń: 1308 komentarze: 1
14.08.2019, 11:02r. Drukuj
Powrót


D @ 16:00, 14.08.2019

IP: 2a02:a31d...4f4e

W większości odpowiedzi na dane problemy możemy przeczytać, że realizacja zadanie nie jest obecnie możliwa ze względu na brak zabezpieczonych środków finansowych lub inne odpowiedzi, które jakby miały za zadanie szukanie argumentów przeciwnych spełnieniu się żądań i próśb mieszkańców. W mojej osobistej ocenie, dobry zarządca to taki, który szuka sposobności i rozwiązań danego problemu, a nie udzielający odpowiedzi nie dających nawet nadziei. Z całym szacunkiem, zarówno do mieszkańców jak i osób pełniących urząd w naszym mieści, pozdrawiam.