środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Pójdziemy do urn 13 października. Kalendarz wyborczy

Na jesieni Polacy znów pójdą do urn, aby wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Mieszkańcy Ostrołęki i powiatu wybiorą kandydatów z okręgu siedlecko-ostrołęckiego. Wybory zarządzono na niedzielę 13 października 2019 roku.

Poniżej poszczególne ustawowe terminy wyborcze zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego.

Reklama do 26 sierpnia 2019 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

do 26 sierpnia 2019 r.

- powołanie okręgowych komisji wyborczych,

do 29 sierpnia 2019 r.

- dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych,

Reklama do 3 września 2019 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do 9 września 2019 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

do 13 września 2019 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika,

do 13 września 2019 r.

- zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

do 13 września 2019 r.

- zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych,

do 13 września 2019 r.

- losowanie numerów list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą,

do 18 września 2019 r.

- losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze,

do 23 września 2019 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

do 23 września 2019 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 23 września 2019 r.

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 22 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę,

do 30 września 2019 r.

- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a,

od 28 września 2019 r. do 11 października 2019 r. do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze,

do 3 października 2019 r.

- podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów,

do 4 października 2019 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

do 8 października 2019 r.

- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

do 8 października 2019 r.

- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,

do 10 października 2019 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

do 10 października 2019 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

Reklama 11 października 2019 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej,

12 października 2019 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców,

13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00

- przeprowadzenie głosowania.

Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 13 października. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

Wyświetleń: 678 komentarze: 1
20.08.2019, 09:43r. Drukuj
Powrót


Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:01, 21.08.2019

IP: 217.146...85

Cyt.:
"W trakcie rządów PiS zadłużenie Polski wzrosło o 110 mld zł. Średnio 3 mld zł w każdym miesiącu"