sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Poradnia Pscyhologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na razie bez remontu

Radnego Grzegorza Gołasia zainteresowała sprawa ostrołęckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Samorządowiec wskazał, że część parteru budynku poradni wymaga prac remontowych. W celu zwrócenia uwagi na ten problem złożył interpelację do prezydenta Łukasza Kulika.

Radny prosi włodarza miasta o wyodrębnienie dodatkowych pomieszczeń w budynku m.in. ze względu na realizowany przez poradnię - rządowy program "Za Życiem".

Reklama Prezydent Łukasz Kulik udzielił już odpowiedzi w tej sprawie.

- Dziękuję za poruszenie w pana interpelacji z dnia 23 lipca br. tematu wykonania remontu części parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Widzimy potrzebę dostosowania budynku poradni do potrzeb osób korzystających z jej usług, a więc unowocześnienia infrastruktury i przystosowania niewykorzystywanej obecnie powierzchni. Jednak inicjatorem wskazanych w interpelacji działań powinien być zarządca placówki, w tym przypadku pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. Do dnia dzisiejszego taki wniosek do urzędu miasta nie wpłynął. Pozyskiwanie środków zewnętrznych należy do kierowników jednostek podległych jednostce samorządu terytorialnego (organowi prowadzącemu placówkę). Organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę (poradnię psychologiczno-pedagogiczną) sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi temu podlega przede wszystkim prawidłowość dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi szkole lub placówce oraz środkami pozyskanymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem. Oczywiście organ prowadzący ma obowiązek zapewnić prowadzonej przez siebie placówce odpowiednie warunki działalności, w tym warunki materialno-organizacyjne, ale inicjatorem tych działań powinien być zarządca placówki. Ponadto środki na ten cel powinny być przewidziane w budżecie samorządu. Na rok 2019 w budżecie miasta nie ma zaplanowanych takich środków. Jeśli otrzymamy odpowiedni wniosek od zarządcy placówki, będziemy analizować powyższą sprawę przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok.

 

Wyświetleń: 1086 komentarze: 3
21.08.2019, 13:45r. Drukuj
Powrót


mieszkaniec @ 17:01, 21.08.2019

IP: 2a01:110f...3f18

Dlaczego katecheta tego nie wyremontował ????
Czyżby szanowna małżonka nie przekazywała takich potrzeb ???

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 05:53, 22.08.2019

IP: 87.205...201

mieszkaniec, czy to oficjalne stanowisko władz miasta? Oglądanie się na poprzedników?

Przechodniem @ 23:33, 22.08.2019

IP: 95.48...169

"Poradnia Pscyhologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na razie bez remontu" taki tytuł Wasza ;zajawka', przynajmniej 2010-08-22 23:33.
Może jakąś korektę zatrudnicie?