sobota, 29 lutego 2020 r., imieniny Romana, Oswalda, Cyryla

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Leasing od pierwszego dnia działalności - jak zacząć?

Leasing to często wybierany sposób przez firmy na pozyskiwanie sprzętów oraz nieruchomości dla przedsiębiorstwa. Łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy, które są dokładnie opisane w umowie. Osoby posiadające sprzęty lub nieruchomości w leasingu nie są ich właścicielami, a jedynie korzystającymi z usługi.

Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może wykupić daną rzecz lub nieruchomość w dużo niższej cenie. Zazwyczaj usługa leasingu kojarzy się tylko z samochodami, jest to najczęściej wybierana opcja lecz nie tylko.

Reklama Prowadząc działalność gospodarczą w leasing można wziąć nieruchomości, tj. biuro, a także całe wyposażenie takie jak meble, sprzęty elektroniczne, a nawet linie produkcyjne. Jest on często wybierany przez osoby na początku prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ sprawnie minimalizuje koszty związanie ze startem firmy i jej wyposażeniem.

Leasing operacyjny i finansowy - który lepszy na start?

Przed skorzystaniem z leasingu należy rozróżnić i zapoznać się z dwoma rodzajami leasingu, a następnie zdecydować która opcja jest dla nas najbardziej korzystna.

Leasing operacyjny - to rodzaj usługi gdzie podatek VAT naliczany jest proporcjonalnie do każdej raty, natomiast w leasingu finansowym cały podatek należy zapłacić przy pierwszej racie. W przypadku leasingu finansowego jedynie odsetki od rat są objęte kosztami uzyskania przychodu, a nie cała rata.

Pod wieloma względami leasing operacyjny jest dużo korzystniejszy dla nowych firm i działalności gospodarczych. Tutaj koszty uzyskania przychodu obejmują wszystkie wydatki związane z przedmiotem leasingu tj. naprawy, doposażanie sprzętu czy opłaty za paliwo oraz ratę leasingową. Znaczną różnicą w leasingu finansowym i operacyjnym jest dokumentacja, prawa własności i czas trwania umowy. W finansowym to leasingobiorca jest właścicielem przedmiotu leasingu w dokumentacji i jest to jego środek trwały, w operacyjnym to leasingodawca jest nadal właścicielem danego przedmiotu. Odnosząc się do czasu trwania umowy: umowa w leasingu operacyjnym zawierana jest na minimum 40% czasu amortyzacji danego sprzętu, a w przypadku leasingu finansowego jest ona na czas określony, jednak bez minimalnego okresu jej trwania, nastawiona bardziej na potrzeby klienta.

Reklama Możliwość leasingu dla nowych firm

Nowe firmy mogą otrzymać usługę leasingu jednak wiąże się to z wyższym czynszem inicjalnym, a w przypadku niektórych firm może to być nieco kłopotliwe. Przedsiębiorstwa oferujące taką usługę mają coraz więcej promocji oraz starają się stworzyć nowe możliwości dla indywidualnych działalności gospodarczych. Od jakiegoś czasu dla młodych firm funkcjonuje uproszczona procedura zawarcia umowy do której niezbędny jest NIP, REGON i KRS, wniosek na leasing i dokument tożsamości. Jednak jest to opcja udzielana tylko przez niektóre firmy.

Potrzebujesz leasingu od pierwszego dnia działalności? Skontaktuj się z doradcami SGB Leasing.

Leasing od pierwszego dnia działalności łatwiej dostać będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność niż spółką. Podczas starania się o leasing cała nasza historia finansowania, kredytowania oraz stan majątkowy jest sprawdzana przez leasingodawców. Osoba fizyczna sama jest odpowiedzialna za leasing i opłaty z nim związane. W przypadku spółek sprawa się komplikuje. Często leasingodawca chce mieć możliwość zwrócenia się z roszczeniami nie tylko do członków zarządu ale także do jej wspólników.

Kiedy najlepiej starać się o leasing?

W przypadku młodych firm jak już wspomniano można starać się od pierwszego dnia, jednak firmy chętniej dają leasing gdy firma ma minimum 3 lub 6 miesięcy. Dla większości firm leasingujących, szczególnie w Polsce, pół roku działania firmy to minimum. Wówczas podmiot oferujący nam usługę ma pewność, że firma posiada ciągłość finansową, dochody i jest wypłacalna. W przypadku 3-miesięcznego okresu działalności - jest możliwy leasing jednak wybór firm oferujących usługę jest dużo mniejszy.

Reklama Dokumenty i czas trwania procedury zawarcia leasingu

Dla młodych firm najlepsza opcją jest złożenie wniosku o leasing w procedurze uproszczonej. Jak już wspomniano należy wybrać firmę leasingową, następnie dostarczyć wypełniony wniosek o leasing wraz z dowodem tożsamości i standardowymi danymi działalności w formie kopii do wybranej firmy. Po otrzymaniu wniosku firma leasingowa rozpoczyna sprawdzanie wiarygodności potencjalnego klienta. Po pozytywnym przebiegu procedury, firma rozpoczyna sprawdzenie dostawcy i przedmiot umowy leasingu. Sam proces wiąże się przede wszystkim ze sprawdzeniem ceny produktu czy jest adekwatna do ceny rynkowej, która aktualnie obowiązuje. Jeżeli przedmiot leasingu jest używany wówczas konieczna jest ocena rzeczoznawcy za co leasingobiorca również ponosi koszty.

Po pozytywnej weryfikacji firmy i dostawcy, kolejnym etapem jest podpisanie umowy i wizyta przedstawiciela leasingodawcy w siedzibie firmy. Nie odbywa się to zawsze, jedynie w przypadku przedmiotów o wysokiej wartości. Po wszystkich wymienionych etapach dochodzi do wydania decyzji. Może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Uzależnione jest to od wielu czynników, a czasami finansowanie jest możliwe do zrealizowania, ale po spełnieniu warunków postawionych przez leasingodawcę. Kolejno leasingodawca zakupuje środek trwały, rejestruje przedmiot umowy, ubezpiecza i na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazuje w użytkowanie leasingobiorcy.

Obowiązkowe koszty przy leasingu

Na dzisiaj leasing to najtańszy sposób finansowania działalności. Na samym początku koszty jakie należy ponieść po pozytywnym zweryfikowaniu kandydatury to:

1. Wpłata początkowa (czynsz inicjalny) - dla młodych firm jest ona znacznie wyższa. Średnio wynosi od 0%-45%, a najczęściej firmy oferują od 10% do 20% wartości leasingowego przedmiotu.

2. Ubezpieczenie, które jest obowiązkowe na koszt leasingobiorcy. Dla samochodów konieczne jest Auto Casco, a dla maszyn i urządzeń ubezpieczenie od kradzieży oraz zniszczeń, dla samochodów ubezpieczenie należy zapłacić przez pierwszy rok użytkowania pojazdu, a dla maszyn i urządzeń, zazwyczaj płatne jest za cały okres umowy z góry. Często doliczane do comiesięcznych rat leasingowych.

3. Rejestracja - obejmuje pojazdy rejestrowane w wydziale komunikacji. Obowiązkiem leasingodawcy jest zarejestrować pojazd, jednak to leasingobiorca ponosi wszelakie koszty.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 765 komentarze: 0
24.08.2019, 00:16r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter