środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

US: z porad lekarskich częściej korzystają mieszkańcy miast

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował dane dotyczące ochrony zdrowia w województwie mazowieckim w 2018 roku. Z przedstawionych statystyk wynika, iż mieszkańcy miast korzystają z opieki lekarskiej trzykrotnie częściej niż osoby mieszające na wsi.

W 2018 r. w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono 48658 tys. porad (o 1,2% więcej niż w 2017 r.). Zdecydowana większość porad (86,4%) została udzielona w miastach. W podstawowej opiece zdrowotnej udzielonych było 44,5% porad ambulatoryjnych, a 55,5% w opiece specjalistycznej w tym 11,5% przez lekarzy dentystów.

Przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 r. wyniosła 9,0 przy czym wskaźnik ten był trzykrotnie wyższy w miastach niż na wsi i wyniósł odpowiednio 12,1 i 3,5.

W końcu 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 3046 przychodni oraz 293 praktyki lekarskie i stomatologiczne świadczące usługi w ramach środków publicznych. W 2018 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 48,7 mln porad - 43,1 mln lekarskich i 5,6 mln stomatologicznych. Według stanu w końcu 2018 r. działalność prowadziło 1738 aptek i 143 punkty apteczne.

Reklama Przychodnie i praktyki lekarskie

W końcu 2018 r. działało 3339 podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (wzrost o 0,1% w stosunku do 2017 r.), z czego 3046 przychodni oraz 37 praktyk lekarskich i 256 praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba przychodni wzrosła o 0,6%, liczba praktyk stomatologicznych zmniejszyła się o 5,2%, nie zmieniła się natomiast liczba praktyk lekarskich. W końcu 2018 r. na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało 1618 osób (o 3 osoby więcej niż przed rokiem).

Mieszkańcy województwa mazowieckiego najczęściej odwiedzają chirurga

Najwięcej (3,4 mln) porad lekarskich w opiece specjalistycznej udzielono w poradniach chirurgicznych. Na drugim miejscu znajdują się poradnie ginekologiczno-położnicze, a na trzecim okulistyczne. Mieszkańcy województwa mazowieckiego najrzadziej odwiedzają poradnie alergologiczne.

Wyświetleń: 633 komentarze: 1
24.08.2019, 10:05r. Drukuj
Powrót


Zainteresowany @ 00:23, 25.08.2019

IP: 188.146...85

Może jednak ktoś by spróbował jakoś odnieść się do tych statystyk i podać coś więcej niż tylko "same statystyki".
Jaka jest przyczyna, tego, że mieszkańcy miast częściej korzystają z poradni lekarskich?
Czy mieszkańcy wsi są zdrowsi niż mieszkańcy miast? Czy raczej problemem jest dostępność lekarzy (więcej gabinetów, mniejsza odległość itp.), a może powody są mieszane?
Wiem, że do stomatologów w Ostrołęce - sporo osób przyjeżdża ze wsi.

Jak się mają te dane do informacji, że najczęściej ludzie chodzą do chirurga? Też trzy razy więcej ludzi z miasta
chodzi do chirurga? Więc ludzie z miasta częściej się operują, bo są 3 razy częściej chorzy? Czy ludzie ze wsi wolą
umrzeć niż pójść do chirurga?

A jakie są statystyki umieralności ludzi ludzi z miasta i ludzi ze wsi?