niedziela, 22 września 2019 r., imieniny Maurycego, Tomasza, Joachima

Eldor

Aktualności

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

Prezydent Miasta Łukasz Kulik informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila” w Ostrołęce" i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 526/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. zmienionej Uchwałą nr 125/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila" w Ostrołęce, który obejmować będzie teren w ciągu ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" (między rondem Romana Dmowskiego a rondem Zbawiciela Świata) oraz teren znajdujący się pomiędzy ulicą Wesołą a ulicą gen. Augusta Fieldorfa "Nila", zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest określenie przeznaczenia w/w działek oraz zasad ich zagospodarowania, w tym kształtowania zabudowy oraz przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, dokonywanych w sposób zgodny z wymogami ładu przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 27 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Pełną treść pisma wraz z klauzulą informacyjną znajdziecie pod linkiem:

- Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Fieldorfa Nila” w Ostrołęce

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 4685 komentarze: 0
09:19, 03.09.2019r. Drukuj

PROMOCJA

Powrót


Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót

Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
MKKK
Sklep Enter
NestBank