sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Zostań stypendystą marszałka. Ruszyły nabory

W sumie 4,9 mln zł trafi do niemal tysiąca uczniów z Mazowsza. Samorząd województwa ruszył z naborami na programy stypendialne. Trzeba się spieszyć - uczniowie szkół podstawowych i ogólnokształcących mogą składać wnioski do 16 września, zaś uczęszczający do szkół zawodowych - do 20 września.

Marszałek województwa zaproponował dwa programy - dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka oraz stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Reklama - Stypendium ma charakter naukowy. W ten sposób pomagamy młodym ludziom poszerzać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Jestem przekonany, że to w przyszłości zaprocentuje. Zachęcam do składania wniosków - podkreśla marszałek Adam Struzik.

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących

476 uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących może liczyć na roczne stypendium w wysokości około 4,9 tys. zł. Pieniądze będą mogli przeznaczyć na m.in. pomoce dydaktyczne, komputer i oprogramowanie, fachową literaturę, wycieczki edukacyjne czy kursy językowe itp.

Reklama Kto może ubiegać się o stypendium?

Uczniowie VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego uczący się na terenie województwa mazowieckiego. Jakie warunki należy spełnić?

- w roku szkolnym 2018/2019 otrzymać promocję do następnej klasy/otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/dotychczasowego gimnazjum,

- w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego,

- uzyskać średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia,

- uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe punkty za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad organizowanych pod nadzorem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty lub przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskają minimum 14 punktów, obliczonych na podstawie ww. kryteriów.

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w programie, do 16 września należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej projektu: stypendia.oeiizk.waw.pl. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 23 września na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, nazwę projektu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka" oraz numer identyfikacyjny nadany podczas rejestracji wniosku na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. B. Brechta 3, w pokojach 608, 609, 612a i 613 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

Reklama Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

W tym roku uczniowie szkół zawodowych mogą ubiegać się o stypendium o całkowitej wartości ok. 5 tys. zł na: zakup literatury fachowej, komputera i oprogramowania, kursy językowe, udział w konferencjach i seminariach czy zakup podstawowego wyposażenia miejsca domowej nauki (np. biurko, lampka, fotel), opłacenie instalacji i korzystania z internetu. W sumie wsparcie otrzyma 518 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Mazowsza.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Uczniowie szkół zawodowych uczący się na terenie województwa mazowieckiego. Jakie warunki należy spełnić?

- w roku 2018/2019 otrzymać promocję do następnej klasy/otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/dotychczasowego gimnazjum,

- w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa mazowieckiego,

- nie mieć ukończonego 24 roku życia do 30 czerwca 2020 r.

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć w nim udział należy do 20 września zarejestrować wniosek na stronie internetowej stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl. Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 1 października (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdującego się przy ul. B. Brechta 3 w pokojach 409, 410 i 412 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59 79 416, (22) 59 79 437, (22) 59 79 440, (22) 59 79 443, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

Programy współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wyświetleń: 1121 komentarze: 0
14.09.2019, 09:48r. Drukuj
Powrót