niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

80 wpisów w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej: Stacja Ostrołęka

W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych rozpoczęło zamieszczanie 80 wpisów poświęconych osobom, miejscom i wydarzeniom związanym z historią wojny i okupacji. Wpisy mają charakter lokalny i regionalny. Kolejny wpis dotyczy ostrołęckiej stacji kolejowej.

Wpisy będą zamieszczane na profilu facebookowym muzeum do 12 listopada, codziennie o godzinie 8.00.

Reklama - Zachęcamy do śledzenia cyklu, w którym zaprezentujemy wątki z regionalnej historii, mające wpływ na losy wojny obronnej Polski jak i życie codzienne ówczesnych rodaków pod rządami dwóch okupantów. Będziemy koncentrować się na wydarzeniach z terenu Kurpiowszczyzny, powiatu ostrołęckiego (w kilku przypadkach sięgając na przyległe tereny powiatów ościennych). Będziemy pisać o faktach i osobach znanych, funkcjonujących w powszechnej świadomości, ale niekiedy też o zwykłych rodzinach, na losach których wojna odcisnęła silne piętno  - informuje Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Poruszane tematy są ilustrowane mapami, dokumentami i zdjęciami. Pochodzą ze zbiorów muzeum, kolekcji innych instytucji oraz z prywatnych archiwów. Niektóre z prezentowanych materiałów będą publikowane po raz pierwszy.

Reklama Stacja Ostrołęka

Przed wojną środowisko ostrołęckich kolejarzy miało istotny wkład w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Nie chodzi tu jedynie o zapewnienie mieszkańcom transportu. Przy stacji działała orkiestra dęta i smyczkowa, a w Kolejowym Domu Kultury wyświetlano filmy i wystawiano amatorskie
przedstawienia.

Wrzesień 1939 r. przyniósł zmienił położenie stacji Ostrołęka o 180 stopni. Była ona miejscem o znaczeniu strategicznym. Już w pierwszych dniach wojny została zbombardowana. Pomimo chaosu kolejarze nie zapomnieli o tym, by ukryć sztandar stacji w bezpiecznym miejscu.

Reklama Gdy wybuchła wojna kolejarze włączyli się w działalność ruchu oporu. Pracownicy kolei przemycali broń, prasę podziemną, ludzi z i do Generalnej Guberni. Sabotowali transporty okupanta, informowali Armię Krajową o jego ruchach. Pozyskiwali broń i amunicję. Bodaj najśmielszą akcją było odłączenie całego wagonu z amunicją w lipcu 1943 r. Skoku dokonała bez strat własnych grupa ponad 30 partyzantów i kolejarzy.

Trudno wymienić wszystkich kolejarzy, którzy współpracowali z ruchem oporu w trakcie okupacji. Z pewnością nie można zapomnieć o małżeństwie Lemisiewiczów, Henryku Rogowskim "Jastrzębcu", Władysławie Kowalewskim "Tygrysie", czy Witoldzie Burgemaisterze "Kmicicu".

Na zdjęciu: stacja Ostrołęka, koniec lat 30, fotografia z zakładu Franciszka Walza (zbiory prywatne Piotra Kosińskiego).

Więcej wpisów na stronie Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Zdjęcie: MŻW w Ostrołęce

Wyświetleń: 1303 komentarze: 0
21.09.2019, 11:18r. Drukuj
Powrót