poniedziałek, 28 września 2020 r., imieniny Luby, Wacława, Salomona

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Informacja o przetargu na zbycie nieruchomości

Likwidator Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w likwidacji w Ostrołęce informuje o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w przy ul. Kopernika 20 w Ostrołęce wraz z udziałem we własności działek. Cena wywoławcza wynosi 358 800,00 zł.

Likwidator Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w likwidacji w Ostrołęce informuje o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w przy ul. Kopernika 20 w Ostrołęce o powierzchni lokalu 205,79 m2 dla którego prowadzona jest księga wieczysta OS1O/00079133/6 wraz z udziałem we własności działek (działki gruntu o numerze ewidencyjnym 20929 i 21606 o łącznej powierzchni 1693), wielkość udziału 466/10000, dla których prowadzona jest księga wieczysta OS1O0006870/0 (dotychczasowy sklep ARRAS).

Reklama Zbycie nieruchomości odbędzie się w przetargu ogłoszonym i przeprowadzonym przez likwidatora spółki, z ceną wywoławczą 358 800,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 0/100 groszy).

Warunkiem przyjęcia oferty i udziału w przetargu oferenta jest złożenie oferty na zakup nieruchomości i wpłata wadium w kwocie: 35 880,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 0/100 groszy).

Wadium musi wpłynąć na konto spółki: 53 8922 0009 0012 7840 2000 0010 do dnia 2 października 2019 r.

Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest pod adresem: Kancelaria, ul. Kościuszki 3 lok. 4, 07-410 Ostrołęka.

Reklama Oferty na nabycie nieruchomości proszę składać do dnia 2 października 2019 r. do godz. 15.30 na adres: Kancelaria, ul. Kościuszki 3 lok 4 , 07-410 Ostrołęka, listem poleconym lub za doręczeniem bezpośrednim. Na zamkniętej kopercie powinien znaleźć się zapis: "ARR sp. z o.o. w likwidacji. Przetarg".

Otwarcie ofert nastąpi pod wskazanym powyżej adresem w dniu 3 października 2019 r. godz. 10.00.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ważnych ofert likwidator przeprowadzi licytację, przyjmując jako punkt wyjścia kwotę najwyższą ze złożonych ofert.

Kontakt telefoniczny: 600-416-448.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 3238 komentarze: 0
28.09.2019, 10:31r. Drukuj
Powrót