sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Prezydent odpowiada na problemy osiedla Bursztynowe

Rada Osiedla Bursztynowe skierowała do prezydenta Łukasza Kulika wniosek, w którym domaga się podjęcia działań mających na celu poprawę estetyki osiedla. Rada wnioskuje m.in. o dokonanie przeglądu technicznego ławek w parku miejskim oraz usunięcie metalowych kontenerów na odzież.

Prezydent Łukasz Kulik udzielił już odpowiedzi na problemy zawarte we wniosku.

Reklama Przedstawiciele osiedla prosili o dokonanie przeglądu technicznego ławek zlokalizowanych w parku i wykonanie niezbędnych napraw, w tym wymianę zużytych lub uszkodzonych drewnianych elementów oraz zamieszczenie regulaminu korzystania z parku i jego wyposażenia na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu.

- Powyższe zadania zostały przekazane MZOSTiT do realizacji - odpowiedział prezydent miasta Łukasz Kulik.

Rada wnioskowała także o usunięcie metalowych kontenerów do zbierania używanej odzieży.

Odnosząc się do problemu kontenerów prezydent Łukasz Kulik wyjaśnił, iż właścicielowi jednego z pojemników na odzież używaną wygasło zezwolenie na zajmowanie pasa drogowego, w związku z czym został wezwany do natychmiastowego usunięcia pojemnika.

- W pasie drogowym drogi gminnej publicznej - ulicy Platynowej w Ostrołęce umieszczone są 2 pojemniki na odzież używaną. Zajęcie pasa drogowego odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz 2068 ze zmianami). Zgodnie z powyższą ustawą prezydent miasta Ostrołęki, jako zarządca dróg w mieście Ostrołęka, na wniosek strony rozpatruje możliwość wydawania zezwolenia na umieszczenie m.in. pojemników na odzież w pasach drogowych. Zezwolenia na umieszczenie pojemników wydane zostały dla pojemnika szarego stanowiącego własność przedsiębiorstwa NORD z Warszawy do dnia 31.05.2019 r. Pojemnik szary w chwili obecnej nie posiada zezwolenia zarządcy drogi. Właściciel pojemnika został zobowiązany do jego usunięcia z pasa drogowego w trybie natychmiastowym. Natomiast dla pojemnika żółtego stanowiącego własność PCK do dnia 31.01.2020 r. Sprawa dalszego funkcjonowania pojemnika żółtego tj. od dnia 01.02.2020 r. rozpatrywana będzie w chwili złożenia wniosku przez właściciela - poinformował prezydent miasta Łukasz Kulik.

Trzecią sprawą ujętą we wniosku było ograniczenie dostępu do parkingu zlokalizowanego przy ulicy Platynowej, poprzez np. ustawienie znaku zakazu parkowania w godz. 22.00-6.00.

- Od wielu lat mieszkańcy osiedla zwracają uwagę na głośne zachowanie osób przebywających w parku po godz. 22.00. Efekty nocnych spotkań są widoczne rankiem następnego dnia w postaci pozostawionych śmieci - skarży się we wniosku Rada Osiedla Bursztynowe.

W odpowiedzi na zgłaszany problem włodarz wyjaśnił, iż wszelkie przypadki zakłócania porządku powinny być na bieżąco zgłaszane policji i straży miejskiej. Sprawą ustawienia znaku zakazu na parkingu przy ul. Platynowej zajmie się komisja do spraw bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.

- Zatoka parkingowa w ulicy Platynowej zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej publicznej i jest zatoką ogólnodostępną. Działania eliminujące zakłócenia porządku publicznego o bezpieczeństwa w ruchu drogowym leżą w gestii służb porządku publicznego tj. policji i straży miejskiej, gdzie proszę zgłaszać zdarzenia. Sprawa wprowadzenia ograniczeń i zakazów na przedmiotowym parkingu zostanie przedstawiona na posiedzeniu komisji ds. spraw bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego w Ostrołęce - wyjaśnił prezydent miasta Łukasz Kulik.

Prezydent Łukasz Kulik udzielił odpowiedzi na wniosek Rady Osiedla Bursztynowe w dniu 2 września 2019 r.

Wyświetleń: 1156 komentarze: 1
05.10.2019, 10:05r. Drukuj
Powrót


🗿 @ 06:36, 07.10.2019

IP: 37.47...241

Wielmoża trza prosić to być może łaskawie deski w ławce wymieni😂😂😂 a od czego on jest i jego pracownicy? Żadna łaska przeglądy w całym mieście co kwartał być powinny. Też mi coś 😑