środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

ARiMR: Pomoc suszowa dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych zjawisk mogą wnioskować się o pomoc finansową na pokrycie szkód. Termin składania wniosków upływa w czwartek 31 października.

Z dnia na dzień rośnie liczna składanych wniosków o pomoc. Od 3 października, kiedy ruszył nabór wniosków o pomoc suszową, na konta rolników trafiło już ponad 150 mln zł.

Reklama Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

- Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najwyższa pomoc, w stawce 1 000 zł do 1 ha, zostanie przyznana do tych upraw gdzie szkody wyniosły co najmniej 70 procent, w tym również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Niższa stawka pomocy,

500 zł do 1 ha, zostanie przyznana do upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30 procent i mniej niż 70 procent oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30 procent i mniej niż 70 procent jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Stawka pomocy w wysokości 500 zł na 1 ha zostanie również przyznana w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70 procent jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Natomiast w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30 procent i mniej niż 70 procent, przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków, zostanie przyznana pomoc w stawce 250 zł na 1 ha.

Wyświetleń: 4010 komentarze: 0
14.10.2019, 09:12r. Drukuj
Powrót