środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Wniosek o wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Papierniczej

Mieszkańcy osiedla Parkowe skarżą się na samowolę kierowców, parkujących swoje auta przed sklepem przy ulicy Papierniczej. Wyraz swojego niezadowolenia mieszkańcy dali we wniosku skierowanym do prezydenta Łukasza Kulika, w którym domagają się wyznaczenia miejsc postojowych na parkingu.

Zdaniem mieszkańców wymalowanie miejsc parkingowym przywróci porządek i zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z parkingu.

Prezydent Łukasz Kulik udzielił odpowiedzi na zgłaszany problem.

- W czasie wizji lokalnej w dniu 2 września br. sprawdzony został stan techniczny nawierzchni placu oraz jego geometria. Obecny jego kształt i otoczenie nie sprzyja do racjonalnego zagospodarowania pod względem wyznaczenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych. Ponadto stan nawierzchni, liczne ubytki i różna struktura nie pozwalają na wykonanie trwałego oznakowania poziomego. W 2012 r. powstał projekt, który swoim zakresem obejmował przebudowę ulicy T. Sygietyńskiego, ulicy Sportowej oraz placu przy obecnym sklepie Prim. Opracowanie zakładało wyznaczenie 23 miejsc postojowych przy przedmiotowym obiekcie handlowym. Jednakże przebudowa nie została zrealizowana ze względu na brak środków finansowych i uregulowań własnościowych gruntów potrzebnych do jej wykonania. Biorąc pod uwagę istniejący nieład panujący na placu i wzajemnie blokujące się pojazdy, Miasto widzi potrzebę uporządkowania placu przed sklepem Prim jak i również wykonania przebudowy ulicy Sygietyńskiego i ulicy Sportowej. W przyszłym roku podjęte zostaną próby wprowadzenia przedmiotowego zadania do planu inwestycyjnego (aktualizacja dokumentacji i realizacja zadania) w ramach inwestycji wspólnej. W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonywane będą, w miarę potrzeb i możliwości technicznych, naprawy cząstkowe nawierzchni przedmiotowego placu oraz dróg na całym osiedlu - odpowiada prezydent Łukasz Kulik.

Prezydent udzielił odpowiedzi na wniosek w środę 18 września br.

Wyświetleń: 1263 komentarze: 0
16.10.2019, 14:02r. Drukuj
Powrót