sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Stawki opłaty targowej w Ostrołęce do zmiany

Radni rozpatrzą projekt uchwały zmieniającej stawki opłaty targowej na terenie miasta. Nowy pomysł zakłada znaczne zróżnicowanie opłat nie tylko ze względu na formę sprzedaży czy proponowany asortyment, ale też miejsce handlu. Nowe propozycje rada zaopiniuje już w najbliższy czwartek 24 października.

Dotychczasowe stawki określała uchwala z 4 listopada 2015 roku. Jeśli rada przegłosuje nowe regulacje, uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Reklama Proponowana uchwała dotycząca opaty targowej kształtuje wysokość stawek, różnicując je w zależności od formy sprzedaży i asortymentu, ale również od miejsca, w którym sprzedaż jest dokonywana, dzieląc tereny handlowe na strefy.

W myśl nowego projektu uchwały, proponuje się podział miasta na cztery strefy, w których obowiązywać będą zróżnicowane stawki opłaty targowej.

Strefa I - obejmuje targowisko miejskie i zamknięty teren giełdy samochodowej zlokalizowany w rejonie ulic: Targowej i Zawadzkiego.

Proponuje się pozostawienie stawek opłaty targowej na niezmienionym poziomie.

Reklama Strefa II - wyznacza teren parkingów przyległych bezpośrednio do terenu targowiska miejskiego przy ul. Targowej i ul. Zawadzkiego.

Proponowane są wyższe stawki, uznano bowiem, iż osoby handlujące w tym miejscu z racji położenia, tj. przed wejściem na ogrodzony teren targowiska, są w sytuacji nieco uprzywilejowanej w stosunku do osób handlujących na targowisku, gdyż klienci w pierwszej kolejności przechodzą przez parkingi ażeby następnie dostać się na ogrodzony teren targowiska i tym samym mogą dokonywać zakupu właśnie w tym miejscu.

Strefa III - granicę strefy wyznacza teren targowiska miejskiego przy ul. Targowej i ul. Bohaterów Westerplatte

W tym przypadku ujednolica się stawki opłat dotyczących sprzedaży dokonywanej z pojazdów, z tymi obowiązującymi na targowisku miejskim przy ul. Targowej i Zawadzkiego, ponadto dokonuje się podwyższenia stawki przewidzianej dla sprzedaży z ciągnika lub z ciągnika z przyczepą z kwoty 5 zł do kwoty 12 zł i dla sprzedaży z wozu konnego z kwoty 4 zł do kwoty 12 zł. a także podwyższenia stawki przewidzianej dla sprzedaży dużych zwierząt takich jak krowy czy konie z 7 zł do 10 zł. Nie ma bowiem w dzisiejszych czasach żadnego uzasadnienia dla różnicowania tych stawek w zależności od pojazdu, z którego dokonywana jest sprzedaż.

Strefa IV - obszar wyznacza granica administracyjna miasta Ostrołęki z wyłączeniem stref I, II i III.

Znacznie wyższe stawki opłaty targowej obowiązywać będą w strefie IV, obejmującej wszystkie inne tereny miasta Ostrołęki, poza terenami objętymi strefami I, II i III. Takie zróżnicowanie wysokości stawek opłaty targowej stanowić będzie mechanizm zachęcający handlowców do przeniesienia się w miejsca do tego celu przeznaczone, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę targowiskową oraz sanitarną a także gwarantujące, poprzez odpowiednią obsługę, zapewnienie właściwej czystości i porządku.

Reklama Zwolnienia od opłaty targowej

Projekt uchwały zakłada też sytuacje, w których osoby handlujące będą zwolnione z opłat targowych. Do takich wyjątków będą należały m.in. stoiska i kiermasze organizowane w ramach festynów osiedlowych czy imprez plenerowych

Uchwała zakłada, iż zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas:

- festynów organizowanych przez rady osiedli oraz szkoły i placówki oświatowe,

- imprez artystycznych lub kulturalnych,

-  imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto Ostrołęka lub inna jednostka samorządu terytorialnego,

- kiermaszów i festynów organizowanych w celach charytatywnych.

Od opłaty targowej zwolniona byłaby także sezonowa sprzedaż w ogródkach letnich przylegających do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część tych lokali.

Poniżej dzienne stawki opłaty targowej w poszczególnych strefach:

Wyświetleń: 1902 komentarze: 2
22.10.2019, 10:29r. Drukuj
Powrót


mika @ 07:33, 23.10.2019

IP: 5.173...116

Na parkingach przy Targowej i Zawadzkiego powinien byc zakaz handlu. Obecnie doszlo juz do sytuacji takich że handlujacy zastawiaja samochodami wjazdy na parkingi dla zwykłych klientów.

Ola @ 09:13, 23.10.2019

IP: 37.47...81

A na gielde samochodowa to powina byc oplata 1,- pln dla zwiedzajacych .