środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Trwa sesja rady miasta (transmisja na żywo)

W ratuszu od godziny 10.00 trwa posiedzenie rady miasta. Samorządowcy mają do rozpatrzenie szereg spraw. Będą głosowani m.in. w sprawach dotyczących sposobu wyboru ławników, dotacji na zadania oświatowe, spraw budżetowych, opłaty skarbowej czy rozpatrzenia skarg mieszkańców.

Porządek obrad:

Reklama 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pani R.L.).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pani M.O.).

Reklama 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pan D.O.).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Natura" w Ostrołęce.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Targowa" w Ostrołęce.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania alkoholu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Ostrołęki (dot. skargi pana J.SZ.).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej oświatowym miejskim jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie opłaty targowej.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

Reklama 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

20. Rozpatrzenie raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska miasta Ostrołęki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" za lata 2017-2018.

21. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 września do 30 września 2019 roku.

22. Oświadczenia radnych.

23. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

24. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

XVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 24 października 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Fot. kadr z wideo

Wyświetleń: 1098 komentarze: 5
24.10.2019, 10:07r. Drukuj
Powrót


Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:08, 24.10.2019

IP: 217.146...85

Radny, który w interpretacji przepisów wykonawczych, powołuje się na zapisy konstytucji, ba na jej preambułę - ludzie, kogo wyście wybrali???

Panie radny, z czego miałby wynikach fakt, że zarabia Pan powyżej średniej krajowej, szkół publicznych?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:11, 24.10.2019

IP: 217.146...85

Panie Kotowski, albo wartości uniwersalne, albo katolickie, bo określenie "uniwersalne, katolickie", to jest oksymoron.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:26, 24.10.2019

IP: 217.146...85

Pytanie pozostaje jedno - czy gdyby zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczyła radnego, to czy w takim tempie i z takim skutkiem, byłaby procedowana?

Innym słowy, czy każdy "Kowalski", może złożyć wniosek, a zmianę planu zagospodarowania i będzie on procedowany w takim trybie?

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 14:46, 24.10.2019

IP: 217.146...85

Kotowski w roli purysty językowego - umarłem ze śmiechulaughing laughing laughing laughing laughing

"Take" projekty, sprawy, problemy - to po jakiemu.

Kulik, za tego "małostkowego", możesz się spodziewać pozwu.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:03, 24.10.2019

IP: 217.146...85

Wałęsa walczył "o take Polske", ale przynajmniej nikogo nie pouczał w kwestii poprawnej polszczyzny laughing laughing laughing laughing laughing