środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Miasto podzielone na cztery strefy. Zobacz opłaty targowe w Ostrołęce

Radni zgodzili się podzielić miasto na cztery strefy, w których obowiązywać będą zróżnicowane stawki opłaty targowej. Uchwała przyjęta większością głosów, dotyczy stawek obowiązujących na terenach przeznaczonych do handlu m.in. przy ulicach Targowej, Zawadzkiego i Bohaterów Westerplatte.

Uchwała kształtuje wysokość stawek, różnicując je w zależności od formy sprzedaży i asortymentu, ale również od miejsca, w którym sprzedaż jest dokonywana, dzieląc tereny handlowe na strefy. 

Reklama Strefy zróżnicowania opłaty targowej:

Strefa I - obejmuje targowisko miejskie i zamknięty teren giełdy samochodowej zlokalizowany w rejonie ulic: Targowej i Zawadzkiego.

Proponuje się pozostawienie stawek opłaty targowej na niezmienionym poziomie.

Strefa II - wyznacza teren parkingów przyległych bezpośrednio do terenu targowiska miejskiego przy ul. Targowej i ul. Zawadzkiego.

Proponowane są wyższe stawki, uznano bowiem, iż osoby handlujące w tym miejscu z racji położenia, tj. przed wejściem na ogrodzony teren targowiska, są w sytuacji nieco uprzywilejowanej w stosunku do osób handlujących na targowisku, gdyż klienci w pierwszej kolejności przechodzą przez parkingi ażeby następnie dostać się na ogrodzony teren targowiska i tym samym mogą dokonywać zakupu właśnie w tym miejscu.

Reklama Strefa III - granicę strefy wyznacza teren targowiska miejskiego przy ul. Targowej i ul. Bohaterów Westerplatte

W tym przypadku ujednolica się stawki opłat dotyczących sprzedaży dokonywanej z pojazdów, z tymi obowiązującymi na targowisku miejskim przy ul. Targowej i Zawadzkiego, ponadto dokonuje się podwyższenia stawki przewidzianej dla sprzedaży z ciągnika lub z ciągnika z przyczepą z kwoty 5 zł do kwoty 12 zł i dla sprzedaży z wozu konnego z kwoty 4 zł do kwoty 12 zł. a także podwyższenia stawki przewidzianej dla sprzedaży dużych zwierząt takich jak krowy czy konie z 7 zł do 10 zł. Nie ma bowiem w dzisiejszych czasach żadnego uzasadnienia dla różnicowania tych stawek w zależności od pojazdu, z którego dokonywana jest sprzedaż.

Strefa IV - obszar wyznacza granica administracyjna miasta Ostrołęki z wyłączeniem stref I, II i III.

Znacznie wyższe stawki opłaty targowej obowiązywać będą w strefie IV, obejmującej wszystkie inne tereny miasta Ostrołęki, poza terenami objętymi strefami I, II i III. Takie zróżnicowanie wysokości stawek opłaty targowej stanowić będzie mechanizm zachęcający handlowców do przeniesienia się w miejsca do tego celu przeznaczone, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę targowiskową oraz sanitarną a także gwarantujące, poprzez odpowiednią obsługę, zapewnienie właściwej czystości i porządku.

Reklama Zwolnienia od opłaty targowej

Projekt uchwały zakłada też sytuacje, w których osoby handlujące będą zwolnione z opłat targowych. Do takich wyjątków będą należały m.in. stoiska i kiermasze organizowane w ramach festynów osiedlowych czy imprez plenerowych

Uchwała zakłada, iż zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas: festynów organizowanych przez rady osiedli oraz szkoły i placówki oświatowe, imprez artystycznych lub kulturalnych,  imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto Ostrołęka lub inna jednostka samorządu terytorialnego, kiermaszów i festynów organizowanych w celach charytatywnych. Od opłaty targowej zwolniona byłaby także sezonowa sprzedaż w ogródkach letnich przylegających do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część tych lokali.

Rada podjęła uchwałę 14 głosami za, przy 4 wstrzymujacych się. Nikt nie był przeciwko. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Głosowanie przeprowadzono podczas sesji w czwartek 24 października br.

Wyświetleń: 1605 komentarze: 4
25.10.2019, 12:19r. Drukuj
Powrót


No @ 16:27, 25.10.2019

IP: 213.238...141

No i ch u j nie dadzą zarobić ja zwine się z towarem i pojadę do Myszynca tam większy zarobek bez większych opłat

o.k.a @ 16:58, 25.10.2019

IP: 94.254...114

ci sami radni tak MOCNO""" BRONILI galerię bursztynową i jej teren przed większymi opłatami za podatek od nieruchomości ,czyli kogo właścicieli ogromnego biznesu/bo bzdura że klientów /a chcą zniszczyć tych MALUĆKICH handlowców zgadzając się na różne stawki od położenia stanowiska A TAM NIE NIE I NIE! NIBY to w obronie nas wszystkich. TO PO PROSTU HAŃBA i PROSTACTWO!!!!!!!

Alojz @ 19:05, 25.10.2019

IP: 5.173...190

Żeby 2zł od kury brać? Ździerstwo...

ala @ 20:12, 26.10.2019

IP: 5.173...154

Brak szacunku dla słabych nie umiejących sie bronić ludzi. Jak się daje to się kraje .Ciekawe jak długo ? Tak to można rządzić,by samemu mieć więcej trzeba obskubać najciężej pracujących,