niedziela, 20 września 2020 r., imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Trwa nabór wniosków do programu "Maluch+" - do 13 listopada

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Maluch+". Przyznanie wsparcie zostanie przeznaczone na utworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Na realizacje zadań związanych z programem przeznaczono 400 mln zł.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego urzędu wojewódzkiego. Termin składania dokumentów upływa w środę 13 listopada br.

- Systematycznie poprawia się sytuacja z dostępnością miejsc opieki nad maluchami. Jeszcze w 2015 roku wskaźnik użłobkowienia w Polsce wynosił 12,4 proc. a według naszej prognozy w 2019 roku wskaźnik ten wzrośnie do prawie 25 proc. Chcemy żeby żłobków i klubów dziecięcych przybywało coraz więcej. Zachęcamy władze samorządowe do przystąpienia do kolejnej edycji programu "Maluch+" - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Składanie ofert w nowej edycji programu

Dofinansowanie można otrzymać na:

- moduł 1a - utworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, a także na samo tworzenie miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione),

- moduł 1b - dofinansowanie zadań realizowanych na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł,

2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

- moduł 2 - dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji

programu,

- moduł 3 - dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych. O dofinansowanie do tworzenia miejsc mogą się

ubiegać:

1. osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty, współpracujące z pracodawcami,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

W modułach 1 i 2 przewidywane jest wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 roku. 

Wyświetleń: 1809 komentarze: 0
26.10.2019, 09:43r. Drukuj
Powrót