wtorek, 25 lutego 2020 r., imieniny Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Gminny konkurs ortograficzny w Lelisie

Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie zachęca uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie ortograficznym. Konkurs składa się z dwóch etapów - szkolnego i gminnego. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do piątku 15 listopada.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów, doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwijanie zainteresowań polonistycznych.

Reklama W etapie szkolnym z każdej klasy wyłoniony zostanie uczeń, który popełnił najmniej błędów. W przypadku, gdy dwóch uczniów popełni najmniej błędów, nauczyciel wybiera tylko jednego ucznia.

Etap szkolny musi być przeprowadzony do 30 listopada. Przeprowadza go nauczyciel uczący języka polskiego w danej klasie, następnie sprawdza prace. Zestawienie wyników wykonuje koordynator konkursu w danej szkole i przekazuje je organizatorowi drogą mailową do dnia 20 grudnia 2019 r.

Reklama Etap gminny odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie. Zwycięzców etapu gminnego w każdej kategorii wyłoni komisja powołana przez dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

Laureaci Gminnego Konkursu Ortograficznego otrzymają nagrodę rzeczową oraz tytuł Mistrza Ortografii. Nagrody rzeczowe otrzymają również osoby, które zajmą II i III miejsce. Dla pozostały uczestników przygotowane będą nagrody pocieszenia.

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych konkursu należ kierować na adres mailowy ckbis.lelis@onet.pl bądź pod numerem telefonu (29) 761-10-77.

Szczegóły, karta zgłoszeniowa i regulamin konkursu dostępne są na stronie Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie.

Wyświetleń: 471 komentarze: 0
27.10.2019, 08:57r. Drukuj
Powrót