środa, 8 lipca 2020 r., imieniny Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miasta Ostrołęki opublikował ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki położone przy ulicy gen. Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce.

Pełna treść informacji:

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 140/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kościuszki" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 20676/3, 20676/4, 20676/2, 20692, 20676/1, 20678/1, 20678/2, 21607/2 i 21607/1 położone przy ulicy gen. Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni ok. 0,91 ha z przeznaczeniem pod usługi (miejskie przedszkole i dzienny dom pobytu seniora). Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie do planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Do pobrania:

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2137 komentarze: 0
12.11.2019, 08:56r. Drukuj
Powrót


Reklama

LUSAR
Carpexim
Bowling
Mechanix
Foton

Ogłoszenia

Portal gov.pl

Forum

Reklama

Ynet.pl
Sklep Enter