wtorek, 25 lutego 2020 r., imieniny Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Mija rok prezydentury Łukasza Kulika. Fanfar nie ma, a radni nabrali wody w usta

Po roku urzędowania prezydenta Łukasza Kulika samorządowcy nabrali wody w usta. Po wygranej kampanii wyborczej pochwał od radnych z różnych komitetów nie było końca. Dziś, równo rok od zaprzysiężenia, ciężko znaleźć chętną osobę, która chciałaby podzielić się opinią o pracy prezydenta Kulika.

W tym roku, 22 listopada, mija rok od zaprzysiężenia Łukasza Kulika na prezydenta Ostrołęki. To doskonała okazja do podsumowania prezydentury oraz dokonanie oceny rządów nowego włodarza. O opinię na temat prezydenta poprosiliśmy radnych i wiceprezydenta. Niewielu z nich zdecydowało się jednak wydać opinię.

Reklama Zaprzysiężenie, kwiaty, życzenia, a potem trudne miejskie realia

Uroczystego zaprzysiężenia nowego prezydenta Ostrołęki - Łukasza Kulika, dokonano podczas sesji rady miasta 22 listopada 2018 roku. Włodarz, podczas inauguracyjnej sesji rady miasta, złożył uroczyste ślubowanie i odebrał gratulacje od radnych, pracowników ratusza i mieszkańców miasta obecnych na sesji.

- Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta - ślubował prezydent.

Były życzenia, kwiaty i świętowanie wyborczego sukcesu. Szybko jednak przyszła miejska codzienność oraz konieczność zmierzenia się z problemami, jakie niesie ze sobą zarządzanie miastem. Przed nowym prezydentem spiętrzyły się problemy związane z kiepską kondycją miejskiego budżetu, dylematami w oświacie, długami samorządu, reorganizacją urzędu miasta czy pechowymi inwestycjami miejskimi rozpoczętymi jeszcze za czasów poprzednika. Na pierwszy rok prezydentury przypadł też końcowy etap remontu mostu na Narwi i przebudowa dużych arterii komunikacyjnych, przysparzających wielu problemów.

Reklama Po roku prezydentury Łukasza Kulika wypowiadają się nieliczni

Czy prezydent poradził sobie z nowymi obowiązkami i niełatwymi wyzwaniami czy jednak poległ na polu bitwy niektórych zadań? Swoją opinię na temat roku prezydentury Łukasza Kulika ma zapewne każdy z jego wyborców i zwolenników, a także mieszkańcy miasta, którzy nie zdecydowali się na niego zagłosować. My poprosiliśmy o zdanie radnych, jednak niewielu zdecydowało się wydać swoją subiektywną opinię. Znacznie chętniej koledzy z rady wypowiadali się o Łukaszu Kuliku tuż po wygranych wyborach.

Teraz, w rozmowach telefonicznych, z góry uprzedzali, że opinii wydawać nie będą, z różnych, sobie tylko wiadomych powodów. Inni mówili wprost, że wolą nie wydawać niepochlebnych opinii, a inni, że na ocenę jest stanowczo za wcześnie, bo zaledwie rok rządów, to czas zbyt krótki, aby móc wydać sprawiedliwą ocenę.

O przedstawienie swojego punktu widzenia oraz wydanie oceny dla urzędującego prezydenta pokusili się tylko niektórzy radni, z komitetu Ostrołęka dla Wszystkich, z którego w wyborach startował Łukasz Kulik. Zobacz, jaką ocenę wydali.

Wątpliwości co do dobrej decyzji ostrołęczan sprzed roku nie ma wiceprezydent Maciej Kleczkowski, który z Łukaszem Kulikiem szedł do wyborów wspólnie.

- Hasłem przewodnim prezydenta Łukasza Kulika jest Ostrołęka dla Wszystkich. W naszym mieście skończyła się cenzura i nastała normalność. Chociaż trafiliśmy na niełatwy czas: poprzednicy zadłużyli miasto, odziedziczyliśmy trudny budżet, niezrealizowane inwestycje, problemy w oświacie, to rozwijamy i zmieniamy na lepsze naszą małą Ojczyznę. Działamy prężnie na rzecz osób starszych. Powstają nowe kluby seniora, rozwija się Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także współdziałamy z Radą Seniorów, którą bardzo sobie cenimy. Postawiliśmy także na współpracę z młodzieżą. Wybrano Młodzieżową Radę Miasta, która chętnie uczestniczy w ważnych dla Ostrołęki wydarzeniach. Skutecznie wprowadzamy reformę szkół, kierując się dobrem najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Budujemy nowe place zabaw. Organizujemy wiele imprez cieszących się ogromnym zainteresowaniem. Kontynuujemy również dotychczasowe, ciekawe przedsięwzięcia i rozwijamy nowe inicjatywy. Podchodzimy odpowiedzialnie do publicznych pieniędzy. W tym celu współpracujemy z najlepszymi specjalistami, np. z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej szukając optymalnych rozwiązań zastanych problemów komunikacyjnych. W przetargach startują nowi wykonawcy, którzy rzetelnie podchodzą do swojej pracy. Ten rok był intensywny i wymagający. Owoce wytężonej pracy każdego dnia są bardziej widoczne. U pana prezydenta najbardziej cenię jego poczucie odpowiedzialności za miasto, mieszkańców i lepsze jutro. Nie mam wątpliwości, że Łukasz Kulik to najlepszy prezydent Ostrołęki - mówi Maciej Kleczkowski, wiceprezydent Ostrołęki.

Reklama Stanisław Szatanek, wiceprzewodniczący rady miasta: "Trudno ocenić maratończyka po przebiegnięciu zaledwie 10 kilometrów"

Uważam, że ocenę dla prezydenta Łukasza Kulika powinniśmy przedstawić dopiero na koniec kadencji. Tak jak maratończyka nie da się prawidłowo ocenić po przebiegnięciu 10 km, tak też nie da się rzetelnie ocenić rządzenia pana prezydenta po zaledwie jednym roku. Da się jednak zauważyć strategię rządzenia, która, mówiąc najogólniej, polega na racjonalności i efektywności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Szukanie oszczędności w wydatkach, w bardzo trudnej sytuacji budżetowej miasta odziedziczonej w spadku po poprzedniku Januszu Kotowskim, jest koniecznością, a nie kaprysem prezydenta. Miasto nie posiada zdolności kredytowej, a więc jest skazane na realizację zadań publicznych w ramach trudnego budżetu, w którym jest wyraźne niedoszacowanie finansowania wydatków. Mówiąc kolokwialnie - w budżecie jest dziura na około 30 milionów złotych.

Na trudną sytuację finansową miasta nałożyła się także reforma oświaty oraz zniesienie podatku PIT dla młodych i obniżenie o 1 proc. podatku PIT dla pozostałych płatników, co było decyzjami rządu. Ze względu na ograniczone środki finansowe pan prezydent dostosowuje swoje dążenia w realizacji obietnic wyborczych do możliwości obecnego budżetu, który nie jest autorskim budżetem pana Łukasza Kulika, tylko jego poprzednika. W takiej sytuacji obecny włodarz miasta udowodnił, że rządzenie to przede wszystkim odpowiedzialność za przyszłość miasta i jego rozwój. Dla prezydenta najważniejsza jest ocena mieszkańców Ostrołęki, bo to oni są najwyższą władzą i swoją ocenę wystawią w następnych wyborach. Jeśli chodzi natomiast o politykę organizacyjną i kadrową, to prezydent oczekuje od podległych mu pracowników dobrej i efektywnej pracy. Za dobrą pracę wynagradza i awansuje, co już udowodnił. Wierzę, że decyzje, które podejmuje, są przemyślane i wpisują się w szerszą strategię dobrego zarządzania miastem i racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy. Wystawiam ocenę 4.

Ewa Szatanek, radna: "Sprawny zarządca, mający na uwadze dobro naszej małej ojczyzny"

Upłynął rok prezydentury Łukasza Kulika. Uważam, że to był rok ciężkiej pracy dla niego. Jako włodarz naszego miasta stara się wprowadzać zmiany, które w przyszłości będą owocowały pozytywnym efektem dla naszej miejscowości. Jest to początek jego starań, dlatego też potrzeba czasu, aby zrozumieć i zobaczyć pełne efekty działań prezydenta. Sądzę, że jest dobrym i sprawnym zarządcą naszego miasta. Ma na uwadze dobro naszej małej ojczyzny, nie tylko w obecnej chwili, ale chce, by w przyszłości nasze miasto rozwijało się. 12 miesięcy z punktu widzenia upływu czasu jest to długi okres, jednak uważam, że na wiele decyzji, postanowień czy rozstrzygnięć jest to zbyt krótko. Dlatego pełne efekty i rezultaty będziemy mogli ocenić dopiero po upływie pięcioletniej kadencji.

Reklama Mariusz Łuba, radny: "Dwanaście niełatwych miesięcy wytężonej pracy, doświadczeń, ciężkich decyzji"

Minął rok, gdy ostrołęczanie wybrali na nowego prezydenta Ostrołęki - Łukasza Kulika. Po tak krótkim okresie trudno skupić się na tym, jak wiele rzeczy prezydent zdołał zrobić czy uratować i jak wiele trudnych decyzji podjął. Wszyscy widzimy, że jest to czas, który pochłaniają większe czy mniejsze projekty, spotkania, rozmowy czy realizacja oczekiwań mieszkańców Ostrołęki. Jako przewodniczący klubu Ostrołęka dla Wszystkich powiem krótko - nie jest to łatwy czas. Delikatnie mówiąc - słaba i chwiejna koalicja nie ułatwia pracy prezydentowi, który każdego dnia mierzy się z trudnymi decyzjami mającymi kontynuacje z lat poprzednich. Prezydent i jego pracownicy mierzą się z budżetem po poprzednikach, w którym widać niedoszacowanie finansowania wydatków.

Na barki prezydenta Łukasza Kulika spadł ciężar ratowania i mówiąc kolokwialnie spinania budżetu miasta, zarówno tegorocznego jak i przyszłorocznego. Oświata pochłania największą część budżetu miasta, a wprowadzona przez rząd reforma oświaty odbiła się na budżecie Ostrołęki oraz każdego innego miasta, na co nie mieliśmy wpływu. Prezydent szuka rozwiązań (m.in. podniesienie podatków dla wielkiego handlu, utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla szkół), lecz chwiejna koalicja i opozycja skutecznie blokują możliwość wprowadzenia zmian. Musimy też pamiętać o tym, że fundusze europejskie na lata 2014-2020 kończą się, zatem naborów na różnego rodzaju projekty jest również mniej.

Wiem, że pan prezydent zrobi wszystko co w jego mocy dla dobra Ostrołęki i ostrołęczan. Pewne zmiany można zauważyć już dziś. To w jaki sposób nowi wykonawcy inwestycji w Ostrołęce podeszli do wykonania swoich obowiązków przy ul. Krańcowej przed dniem Wszystkich Świętych, było mistrzostwem. Zmobilizowane ekipy pracowały w pocie czoła i udostępniły ogromną liczbę miejsc parkingowych, choć wcale nie musiały tego robić, ponieważ termin realizacji był jeszcze daleki. Mimo złowieszczych zapowiedzi prezydent odniósł w mojej ocenie mały sukces.

Sukcesem były również tegoroczne wydarzenia kulturalne. Podczas Dni Ostrołęki mieszkańcy oprócz koncertów i licznych wydarzeń, mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i porad specjalistów. To ważne, aby w dzisiejszych czasach stawiać na profilaktykę, a po frekwencji było widać, że ostrołęczanom spodobał się ten pomysł. Dlatego też miesiąc później z okazji Dnia Dziecka w parku miejskim zorganizowano piknik rodzinny "Zdrowie dla wszystkich". Do dyspozycji rodzin były nie tylko liczne atrakcje, ale też specjaliści. Można było skorzystać z wielu porad i badań. Co najważniejsze, imprezę sfinansował Zarząd Województwa Mazowieckiego. Pan prezydent prowadzi bardzo racjonalną i przemyślaną politykę. Napotyka problemy i blokady, ale jest osobą niezwykle zdeterminowaną. Dlatego też jestem przekonany, że po tym trudnym roku, mieszkańcy będą mogli cieszyć się ze zmian na lepsze.

Wielu radnych w rozmowie z nami stwierdziło, że nie chce zabierać głosu na temat obecnego prezydenta. Ostatecznie opinią podzieliło się zaledwie trzech radnych.

Wyświetleń: 11587 komentarze: 89
22.11.2019, 07:41r. Drukuj
Powrót


Seba @ 07:49, 22.11.2019

IP: 80.55...89

Nec Hercules contra plures! A tylko on wyczyścił stajnię Augiasza. To taka przenośnia.

ja @ 07:52, 22.11.2019

IP: 83.28...126

wstyd mi ze oddałem na niego głos

Kkkk @ 07:58, 22.11.2019

IP: 37.47...64

Nieudolna próba wybielenia Pączka :)

do Pana prezydenta @ 08:23, 22.11.2019

IP: 82.177...82

Panie prezydencie co z pracą dla młodych, którzy chcą wrócić w rodzinne strony?
Wszędzie kolesiostwo, jak przyszedłem złożyć CV w kilku miejscach to mnie wyśmiano w stylu: "Co ty tu chcesz młody? Gdzie do nas nowa, wykształcona i w dodatku młoda osoba? Daj to cv i spier..." - tak odbieram wszystkie instytucje, które odwiedziłem. Jestem pewien, że cv wylądowało w śmietniku. Ostrołęka umrze. Już umarła kulturowo. Teraz z kulturą coraz gorzej. Będą tu mieszkać nudni ludzie bez ambicji, których pochłonie konsumpcjonizm i nic więcej! Przykro patrzeć na to miasto. Wcale się nie dziwię, że niektórzy wcale nie próbują ułożyć sobie tutaj życia...

0 @ 08:23, 22.11.2019

IP: 5.173...220

12 lat tez zakoñczylo sié bez fanfar. A wszyscy byli za.

Proste obserwacje @ 08:24, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...f3eb

Mija rok prezydentury, a ja mijam jak rok temu rozgrzebaną Blachnickiego , podobnie Ostrowska. Dalej płacę za parking przy szpitalu i umawiam się na prywatną wizytę u okulisty. Gdyby mi przyszło do głowy pojechać rano za miasto korki gwarantowane, a miało po roku być inaczej. Styl zarządzania? Wystarczy zamienić słowo z nauczycielami czy pracownikami obsługi. Urzędnicy nawet boją się głośniej rozmawiać. Nawet OSPA bez konkursu piosenki kabaretowej. Złudzeń czy będzie lepiej brak.

Do pana prezydenta @ 08:27, 22.11.2019

IP: 5.173...220

Mlodzi na studiach poza Ostroleka inni mlodzi znalezli pracé tez poza jeszcze inni za granica. Zostali nieliczni ale majà swoje miejsca w biznesie.

Jeżyk z Grabowa @ 08:34, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...1488

Nie można do końca ocenić maratończyka po 10KM, ale jak inni są już na 20KM to widać różnicę i wiadomo, że strasznie odstaje poziomem...

dr. Joint @ 08:48, 22.11.2019

IP: 80.50...118

radni mówią jednym głosem ... tak chu...owo jeszcze nie było, i nie zapowiada się że jak zmieni się prezydent będzie lepiej. A m.in. przez zaniedbania obecnej władzy, ile wniosków poszło na lata 2021 - 2024? no własnie

Ech @ 08:52, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...cfc4

Podoba mi się duża transparentność w zatrudnianiu i wewnętrzne awanse. Podobaja mi się spotkania z mieszkańcami (mam nadzieję, że będą kontynuowane), podoba mi się odwaga prezydenta - moze nie wszystkie decyzje są trafne, ale ma swoje pomysły i swoje zdanie i głośno je wypowiada.
Rozkopane ulice mi się nie podobają, nie wiem tylko kogo za to obwiniać. Niektórych rzeczy się nie przeskoczy.
Na ocenę pracy przyjdzie jeszcze czas :)

CARLO MONTE @ 08:53, 22.11.2019

IP: 95.49...244

ale najważniejsze ŻE nie mamy MONTE CARLO laughing laughing laughing laughing

Mural @ 08:55, 22.11.2019

IP: 80.55...89

a co, czekacie i na rozdawnictwo i na gotowe???Mieszkałam w O- ce do 1999 r. Wiem, jaka była "wypasiona" w latach 60-80-tych? zamienicie się? Tylko, że wtedy nie było takich możliwości, sklepów, rozrywek. A teraz starówka upada, bo wszyscy siedzą w galeriach handlowych!

Lena @ 08:57, 22.11.2019

IP: 2a01:110f...5102

spokojnie, dajmy mu trochę czasu, nikt w takim tempie nie dałby rady. najpierw trzeba posprzątać a później wziąć się za robotę, ja czekam i dopiero wystawię ocenę, a gorzej niż było na pewno nie jest

t.k @ 08:58, 22.11.2019

IP: 185.56...2

Ten cały prezydent, to taki typowy ślizgacz. Bedzie tak się ślizgał do końca kadencji. Przyszedł bez żadnego merytorycznego przygotowania, po prostu postawił sobie cel zostania prezydentem, i nim jest, tylko nie umie nim być laughing

mmmm @ 09:07, 22.11.2019

IP: 176.109...122

wystarczy pokazac liczby, rozpoczete i zakonczone inwestycje z roznych dziedzin i tyle z jego kadencji, oczywiscie mozna tez pokazac zakonczone i nie zakonczone sprzed kadencji

@@@ @ 09:14, 22.11.2019

IP: 83.24...107

Od samego początku nie zrobił nic co tak ładnie wypisywał co by on nie zrobił. Na obietnicach stanęło. Zaczął ludzi zwalniać. Tyle ludzi zostało bez pracy, a rożne sytuacje mają. Mam nadzieję, że następnej kadencji nie wygra.

Leon @ 09:15, 22.11.2019

IP: 178.235...20

Radni wolą nic nie mówić niż mówić źle i słusznie. Spuścimy kotarę milczenia na ten rok. Jaki jest każdy widzi, a szkoda bo miało być lepiej niż za Kotowskiego.

niestety @ 09:17, 22.11.2019

IP: 83.3...209

jak ma sie takich doradców jak Kwadratowy to daleko nie zajedziech chłopie i tylko mozesz za lat kilka klepac mu kotlety ew.dowozic angry sad

brawo Moja Ostrołęka @ 09:19, 22.11.2019

IP: 178.235...61

Jak wybielić to tylko opiniami swoich przyd....ów . Kleczkowski - nierób i pseudocelebryta , Szatanek - prawa reka , Łuba - lewa ręka ... no brawo .
Przesledzcie co zrealizowal Kulik ze swojego programu wyborczego ? NIC !

zen @ 09:25, 22.11.2019

IP: 78.152...205

Pan Kleczkowski mówi, że nastała normalność. A ja nie przypominam sobie w historii, żeby jakikolwiek urzędujący wiceprezydent miał postawione prokuratorskie zarzuty zatajenia prawdy w oświadczeniu majątkowym, za co grozi 8 lat paki. To jest ta normalność?

spr @ 09:37, 22.11.2019

IP: 80.53...142

Przez ostatni rok zużyłem 5.125 kg ekogroszku, a podajnik pracował łącznie przez 22.230 minut. Przez minutę pracy podaje 0,23 kg grochu. Ogniwo Eko Plus 16 kW.

do wszystkich @ 09:40, 22.11.2019

IP: 83.28...214

poprzednicy zadluzyli -kto mial dac pieniazki dla Ostroleki jak rzadzil PiS -PO omijalo nasze miasto z dotacjami dla regionu Kurpi a poznij kler kler kler i p???

spr2 @ 09:44, 22.11.2019

IP: 83.0...253

w zeszłym roku zużyłem 93 rolki papieru toaletowego, 12 listków na minutę akcji, oszczędności na koncie brak, kot kolka biedronka aaaaa

Jan @ 10:03, 22.11.2019

IP: 188.146...138

Kotowski to chociaż coś robił a Kulik nadal nic nie robi panuje chaos, drogi nadal rozkopane i zupełnie nic nie powstałalo, on się nie nadaje na prezydenta

J 26 @ 10:09, 22.11.2019

IP: 2a01:110f...8ce1

Jak widać krytykowanie wszystkiego, chodzenie po pasach i blokowanie ruchu w ramach protestu jak to robił kulik - to stanowczo za mało żeby sprawnie zarządzać miastem. Jedyne "sukcesy" obecnej władzy to wyświetlenie "kleru" i zmiany na kierowniczych stanowiskach (ma do tego pełne prawo) ale tak ogólnie na oko przeciętnego ostrołęczanina to miasto funkcjonuje znacznie gorzej.

xxxxx @ 10:31, 22.11.2019

IP: 176.109...31

Czas szbko "biegnie" obysmy za 4 lata mowiac o sukcesach obecnego wlodarza byli w stanie wymienic cos wiecej niz zapytany prze dziennikarzy Schetyna o "sukcesy" rzadu PO

M @ 10:34, 22.11.2019

IP: 194.50...224

Guliwer walczy z liliputami i wszystkim co było. To co było to same zło. Myśli że wszystko może, a czy tak jest to w praniu wyjdzie po licznych postępowaniach sądowych, które go czekają.

M @ 10:35, 22.11.2019

IP: 194.50...224

Dodam jeszcze że żałuję, że oddałem na niego swój głos. angry

Jerzy Brojek @ 10:37, 22.11.2019

IP: 178.235...130

Podziwiam m e r y t o r y c z n e oceny działalności Pana prezydenta Kulika, także te
k r y t y c z n e. Nad a n o n i m o w o w ą krytyką - zwyczajnie u b o l e w a m. O ile te pierwsze (jawne oceny) w n o s z ą jakiś wkład w myślenie Pana prezydenta, o tyle te drugie p r z e m i j a j ą bez jakichkolwiek efektów.
Dla podbudowania wiary w naszą ( Społeczeństwa ) przyszłość - pozwolę przypomnieć Państwu choćby to stare przysłowie, że "NIE OD RAZU KRAKÓW ZBUDOWANO". Imponuje mi trend sięgania Pana prezydenta - po w s p a r c i e ze strony naukowców. Wszystkich Państwa pozdrawiam, a Panu prezydentowi i Radzie
życzę samych trafionych decyzji.
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 22 listopada 2019 roku.

kolo @ 10:46, 22.11.2019

IP: 5.184...47

"W Łodzi nie będzie nowych tramwajów, w Gdańsku - zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ani nauki pływania. W Bydgoszczy nie zostanie wybudowany basen, a w Lublinie zrezygnowano z remontu ulic. W Krakowie planowane są cięcia w programach imprez kulturalnych" Cytat z Rzeczpospolitej. Wszystkim jest ciężko, nawet największym. Należy podziękować naszemu rządowi. Tam radni cokolwiek są w stanie zrozumieć i dojść do porozumienia, w Ostrołęce to tylko głupia wojna żeby przeszkodzić. Mieszkańców też najmądrzejszych nie mamy bo jak widać w komentarzach to mało kto rozumie obecną sytuację. Odsyłam do artykułu na bankierze: Ostre cięcia w budżetach gmin.

Jsjs @ 10:55, 22.11.2019

IP: 5.173...94

Żałuję swojego głosu. Prezydencie widze jak dbasz o oświatę tylko obcinasz godziny bo szukasz oszczednosci nie dajesz pracować nauczycielom a niektórym godziny idą spod lady. Widzimy zawsze do szkoły miałeś pod górkę. Prezydencie przyszedłeś od razu zwolnienia z wysokiego C niekoniecznie mając alternatywę dla tej osoby

Jsjs @ 10:56, 22.11.2019

IP: 5.173...94

Żałuję swojego głosu. Prezydencie widze jak dbasz o oświatę tylko obcinasz godziny bo szukasz oszczednosci nie dajesz pracować nauczycielom a niektórym godziny idą spod lady. Widzimy zawsze do szkoły miałeś pod górkę. Prezydencie przyszedłeś od razu zwolnienia z wysokiego C niekoniecznie mając alternatywę dla tej osoby

Ja @ 11:02, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...7f3

ROZCZAROWANIE

Lolek @ 11:05, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...19dd

Ja na wizytę u jaśnie wielmożnego Pana czekam pół roku żadnego odzewu czuje że się nie doczekam następne 3 lata przecież to chore ale podziękuję temu Panu przy urnie.

Lolek @ 11:07, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...19dd

Z oświata też odj%eba""Li numer ja nie mam godzin a w niektórych szkołach po 26 godzin na łebka bo dyrektor poczuł się dyrektorem h&u@@je...

ketuks @ 11:30, 22.11.2019

IP: 37.47...194

Wolny rynek nigdy nie wyreguluje tu kwestii pracy, ta zawsze będzie przedmiotem kumoterstwa i nepotyzmu. Sami dobrze widzicie do czego służy samorząd niezależnie od opcji politycznej. Na głębokiej prowincji pracę może zapewnić tylko odgórne ręczne sterowanie państwa z pominięciem samorządowych kacyków.

ketuks @ 11:33, 22.11.2019

IP: 37.47...194

i w takim tylko okresie Ostrołęka święciła swoje największe triumfy w kwestii zatrudnienia

Daro @ 11:41, 22.11.2019

IP: 31.0...185

Nienarzekajcie elektrownia się buduje obwodnica też a i tory kolejowe w kierunku Szczytna OOOBIECANKI a i zapomniałem może ktoś chce kupić plac po,, PKS,, to będzie kasa dla kleru za dzierżawę

ketuks @ 11:46, 22.11.2019

IP: 37.47...194

tak przedstawiciel Wojewody nie będąc stale na miejscu będzie mniej orientował się w potrzebach regionu ale jest w stanie zagwarantować politykę wolną od lokalnych układów. nigdy tu nie doczekacie się normalności w kwestii pracy. będziecie zawsze zakładnikiem siedzącym na minie, praca jest dziś towarem wyświechtanym na wszystkie strony. jedyną opcję jaką macie to wyjazd za pracą za granicę albo w kraju czeka na Was zachodnia montowania gdzieś pod duży miastem, Wrocławiem dajmy na to. Nic tylko rzucać rodzinę i jechać tongue

obiektywny @ 12:01, 22.11.2019

IP: 176.109...156

Z pustego to i Salomon nie naleje - czyżby niektórzy zapomnieli w jakim stanie zostawili budżet po 12tu latach rządzenia?? Przynajmniej przestańcie przeszkadzać dla dobra nas mieszkańców, bo "efekty" waszych rządów długo będziemy jeszcze odczuwać, a w zasadzie brak ich.

Seba @ 12:11, 22.11.2019

IP: 80.55...89

Kotowski to chociaż coś robił ///Janie, co takiego? ulice zamiatał i odśnieżał?Woził za darmo obywateli???

ketuks @ 12:15, 22.11.2019

IP: 37.47...194

tak,podawał do publicznej wiadomości nawet ulice IV kategorii odśnieżania które pługa nigdy nie widziały laughing

███ @ 12:27, 22.11.2019

IP: 37.128...25

laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing

do obiektywny @ 13:36, 22.11.2019

IP: 83.28...214

tak 12 lat -dal bys przeciwnikowi pieniazki na rozwoj Ostroleki -rzady po omijaly szerokim lukiem nasz Kurpi

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:42, 22.11.2019

IP: 2405:8100...d838

1. 130 ml długu.
2. Cofnięta dotacja na remont ul. Blachnickiego.
3. Fontanna za 1,2 mln.
4. Niedokończona Ostrowska.
5. Przeprawa przestępcza - pasmo klęsk i porażek.
6. Niedotrzymanie umowy z ministerstwem dotyczącej budowy muzeum bandytów, co mogło skutkować domaganiem się przez ministerstwo dziewictwa, zwrotu 25 mln i kończenie inwestycji za miejski.
7. Brak 3 mostu na Narwi.
8. Totalne sklerykalizowanie miasta.
9. Budowa drogi dojazdowej do kościoła.
10. Brak rozsądnego offsetu w związku z budową galerii "Bursztynowa".
11. Brak konsekwencji dla Ostrady, wynikających z nienależytego lub nieterminowego wykonywania inwestycji.
12. Niejasne kontakty z miejscowym biznesmenem, od którego kupił dom, a którego firmie umorzył ponad 70 tys. zł podatków...
Można by tak jeszcze długo, długo na temat "osiągnięć" poprzedniej ekipy.

V/// @ 13:42, 22.11.2019

IP: 5.173...194

Postawić szlaban wyłączyć światło w tej norze .

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 14:38, 22.11.2019

IP: 37.30...47

Po roku trzech radnych i wice popiera działania prezydenta. Szkoda miasta, jeśli następne 4 lata będą takie same.

Jan Kowalski @ 14:44, 22.11.2019

IP: 2a03:e600...12

Tępy naziolu, lepsza rada, która w czambuł popiera partyjnego koleżkę, jak to było przez poprzednie 12 lat - każda bzdura - ręka w górę.

Trzeba rozpocząć procdurę odwołania Rady Miasta, która wbrew woli mieszkańców, głosuje w interesie swego koleżki z rady.

do njto350 @ 14:45, 22.11.2019

IP: 46.170...90

A przez ostatnie 12 lat gdzie byłeś? Nie było ci żal, że teraz po roku tak rozpaczasz/

Jan Pan @ 15:16, 22.11.2019

IP: 5.173...21

Panie prezydencie może chociaż jedno by Pan zrobił przez ten rok pracy i zrobił drogę na moście, bo wjechac się nie da rady szkoda zawieszenia,, góry doliny..

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 15:21, 22.11.2019

IP: 37.30...47

do njto350, gdzie są ci, którzy przez 12 lat rozpaczali? Zostało ich 4, wice i trzech radnych. Wystarczył rok i radni zaczynają zawracać, bo władze postępują wbrew woli mieszkańców.

mirek @ 15:29, 22.11.2019

IP: 192.162...8

Ten rok to racjonalność wydatkowania, przegląd wszystkich inwestycji, niełatwy budżet, duże zadłużenie. Dla każdego włodarza rok to najpierw gaszenie pożarów. Ciężki rok wytężonej pracy. Z tego co obserwuję a mieszkam od urodzenia i obserwuję wielu włodarzy ten naprawdę ma jaja. Nie boi się powiedzieć tego jak wygląda sytuacja. Nie żałuję głosu na niego. Tak trzymać.

Jan Kowalski z Ostrołęki @ 15:31, 22.11.2019

IP: 188.146...43

Cyt.:
"bo władze postępują wbrew woli mieszkańców."

Tępy naziolu, władze czyli kto? i w brew jakiej woli mieszkańców występują?

Grigorij @ 15:35, 22.11.2019

IP: 192.162...248

Tak trzymać Panie Prezydencie. Tak się zastanawiam na temat radnych. Zaczęli strasznie gwiazdorzyc. Wielcy mi koalicjanci. Nieroby

Grigorij @ 15:39, 22.11.2019

IP: 192.162...248

A moja Ostrołęka też ostatnio widzę przeciwko Kulikowi. Ładnie to tak. Często dość oględnie mówiąc nie mieliście dość rzetelnych informacji podając je oponki publicznej.

Jak Kowalski z Ostrołęki @ 15:59, 22.11.2019

IP: 188.146...43

Trzeba zacząć zbierać podpisy pod referendum o odwołanie Rady Miasta - wbrew pozorom, to nie takie trudne - wszystko zależy od ilości i determinacji tych, którym się ta rada nie podoba.

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 16:17, 22.11.2019

IP: 37.30...47

Jak Kowalski z Ostrołęki, popieram.

............. @ 17:02, 22.11.2019

IP: 176.109...7

Dzisiaj słuchałem Bogdana Smolenia Ani be, ani me, ani kukuryku ................

xls @ 17:13, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...585c

Popieram wypowiedź p. Kleczkowskiego, Ostrołęka po 12 latach nareszcie jest dla wszystkich. Prezydent nie boi się rozmów, spotkań z mieszkańcami. Jest otwarty na prośby i nowe pomysly.
Może racja, że na ten moment inwestycji jest mało, zobaczymy co będzie za rok ale kontakt z mieszkańcami i otwartość na sugestie jest o wiele inny. Widać, że nowy Prezydent kieruje się myśleniem przedsiębiorczym co zapewne wyniósł z poprzedniej pracy, jest to bardzo ważne w podejściu do zarządzania miastem.

xls @ 17:25, 22.11.2019

IP: 83.28...214

po 12 latach PiS nie zrobi tak jak PO nima pieniedzy i nie bedzie dla Ostroleki

nieradiomaryjny jest tańszy o 350 zł miesięc ... @ 17:54, 22.11.2019

IP: 37.30...47

xls,

"Budżet Ostrołęki 2020 rok – inwestycje

Miasto chce na nie wydać ok. 40 mln zł – to 61,02% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych na 2019 r.

W zdecydowanej większości to jednak inwestycje dobrze nam znane, bo zainicjowane przez samorząd poprzedniej kadencji. Znalazły się więc tu m.in. mocno opóźniona przebudowa Ostrowskiej i Słowackiego, końcówka remontu starego mostu, zakup nowych autobusów MZK czy powstanie Multicentrum.

Do budżetu wpisano też przebudowę ulic Padlewskiego i Sierakowskiego (miasto nie dawno ogłosiło przetarg), budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśniewo, termomodernizację budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza i Padlewskiego (pozyskano na to pieniądze z Unii Europejskiej). Jest też 15 projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego."

aaaaaa @ 18:22, 22.11.2019

IP: 2a01:110f...5a33

Wykonuje zadania przejete po PIS [umowy podpisane ] które już były w obrocie dajcie mu czas żeby i on wykazał się swoim programem....

laughing @ 18:45, 22.11.2019

IP: 5.173...237

Największe osiągniecie Kulika to zatrudnienie Jana Kowalskiego z Ostrołęki w UM

no @ 19:47, 22.11.2019

IP: 185.166...177

Nic ciekawego nie zrobił jeszcze

Kuba @ 19:52, 22.11.2019

IP: 95.90...175

Kiedy likwidacja straży miejskiej, kiedy??? Głosowałem na Pana ja i moja rodzina. Dlaczego nas Pan oszukał???

Kazo @ 20:03, 22.11.2019

IP: 2a00:f41...81e8

Mój Boże jak nam łatwo przychodzi oceniać innych :) , proszę się nie poddawać Panie Prezydenckie niech ta gorycz będzie dla Pana osłodą

izi @ 20:11, 22.11.2019

IP: 176.109...216

Nikodem Dyzma i tyle w temacie.

aaaaaa @ 20:21, 22.11.2019

IP: 2a01:110f...5a33

Wykonuje zadania przejete po PIS [umowy podpisane ] które już były w obrocie dajcie mu czas żeby i on wykazał się swoim programem....

@@@@ @ 20:26, 22.11.2019

IP: 188.146...183

Radni większość siedzi w radzie przez zasiedzenie więc wiedzą co zrobili przez poprzednie kilkanaście lat

W @ 21:13, 22.11.2019

IP: 176.109...1

W szkołach to siedzą cicho ,zastraszeni ,ciągłe wspominanie o oszczędności to i każdy boi sie o stanowisko.

Skutek @ 21:36, 22.11.2019

IP: 31.0...248

Jestem ciekaw, kto zarządził rozbiórki dróg asfaltowych do przeprawy tymczasowej, przecież to były nowe drogi z bardzo dobrą powierzchnia asfaltową i można by było je wykorzystać dla młodzieży np do jazdy na rolkach, deskorolkach czy też nawet w okresie zimowym do zjazdu na sankach. Nie wspomnę już, że zamiast rozebranego mostu zastępczego można bylo postawić jakaś kładkę drewniana dla spacerowiczów i rowerzystów.

Sk/mUTEK @ 22:50, 22.11.2019

IP: 176.109...144

Mija rok prezydentury Łukasza Kulika :

To po kolei popatrzmy na te sukcesy ..:
wymienił je jak niżej ..
Jan Kowalski z Ostrołęki @ 13:42, 22.11.2019
IP: 2405:8100...d838

1. 130 ml długu.
*** Było 100 - czyli mamy sukces - 30
2. Cofnięta dotacja na remont ul. Blachnickiego.
*** Całkowity sukces obecnej władzy, też gratuluje.
*Podpowiem :Jak skończycie jakąś inwestycje z dofinansowaniem. Wyślijcie tych samych ekspertów na odbiór.
3. Fontanna za 1,2 mln.
*** nie słyszałem ale rok minął i jest 1 lampa w porcie, też sukcesik
4. Niedokończona Ostrowska.
*** Każdy klnie, każdy. Czyli SUKCES
5. Przeprawa przestępcza - pasmo klęsk i porażek.
*** Nie potrzebna już. Więc każdy może drzeć jape... Bo jest nowy, stary most
6. Niedotrzymanie umowy z ministerstwem dotyczącej budowy muzeum bandytów, co mogło skutkować domaganiem się przez ministerstwo dziewictwa, zwrotu 25 mln i kończenie inwestycji za miejski.
*** Kotowski to stawiał pomnik, muzeum bohaterom.
A ta władza, nowa, stawia pomniki komu chce i za kasę jaką Kaszana powie.
* Podpowiem tylko, że bohaterowie komunistyczni według obecnego prawa to bandyci tacy sami jak faszyści i z ich upamiętnianiem był uważał.
7. Brak 3 mostu na Narwi.
*** brak. Kotowski postawił 1 czyli 2- gi. Czekamy na most Kulika.
8. Totalne sklerykalizowanie miasta.
*** nie , nie no co pan.. Kulik, takie rzeczy ? Ja bym raczej obstawiał ewedlinki i innych kaszaniarzy.
9. Budowa drogi dojazdowej do kościoła.
*** nie słyszałem o żadnej budowie.. dalej obstawiam, że tylko jedna lampa w porcie.
10. Brak rozsądnego offsetu w związku z budową galerii "Bursztynowa".
*** A jaki offest przy zmianie planu zagospodarowania,pod budowę bloków dla kolegi z rady wywalczył pan prezydent ?
11. Brak konsekwencji dla Ostrady, wynikających z nienależytego lub nieterminowego wykonywania inwestycji.
*** Proszę wyciągać wszelkie konsekwencje, No ile można czekać i czekać. Czekamy
12. Niejasne kontakty z miejscowym biznesmenem, od którego kupił dom, a którego firmie umorzył ponad 70 tys. zł podatków...
*** Kaszana ? Już ? Tyle ?
Każdy wie, że już ma kilka przetargów.
Podpowiem.Słyszałem, że miał naprawiać rozkopane drogi na stan poprzedni., Czyli warstwa po warstwie. A słychać że umie tylko beton w dziury lać Ale to podobno tak jest nowocześniej. PO Fedorskowowemu fachowowowemu.
Ważne, żeby urzędnicze odbiory szły jak trzeba. Nikt nie został ze starej kadry, nikt nie przeszkadza.

Można by tak jeszcze długo, długo na temat "osiągnięć" poprzedniej ekipy.
*** O i tu się pan pomylił . powinno być "TEJ" - "TEJ" ekipy

Powodzenia na przyszły rok

laughing laughing laughing

ZZZ @ 22:55, 22.11.2019

IP: 159.205...96

A co i z czego moża działać akie zadłużenie zostawił włodarz poprzedni ?

Sk/mUTEK @ 23:08, 22.11.2019

IP: 176.109...144

Czy, ktoś słyszał jak Kulik przed wyborami mówił, że nie ma pieniędzy ?
Słyszeliśmy tylko jak mówił co nam nabuduje, co na zmienia co nam słodyczy przysporzy i radości.
A teraz każdy prezydent miasta z PSL, SLD, PO i BIEDRONIA itd. , tylko nic nie robi i wrzeszczy, że nie ma kasy.
A cha i że to wina PIS, że tej kasy nie mają.

Prosta metoda na robienie głupa z ludzi.
Bardzo prosta.
Najgorsze w tym to, że działa.

laughing laughing laughing

Gertruda Kunegunda @ 00:21, 23.11.2019

IP: 205.201...88

Szkoda kadencji zapowiada się na zmarnowaną nic dobrego powiedzieć nie można nie tego się spodziewałam

rozczarowany @ 00:54, 23.11.2019

IP: 2001:1a68...2

Dlaczego pan prezydent przeznacza pieniądze na zewnętrzne obsługi prawne skoro ma w urzędzie prawników na etatach? Przecież te środki można przeznaczyć w inny sposób. Czy był przeprowadzony jakiś przetarg? Czy to prawda, że w sprawach urzędu uczestniczy pani która kończy studia przez internet i mianuję się tytułem "prawnika"?

Lukasz @ 06:31, 23.11.2019

IP: 2a00:f41...7c01

Wszyscy się wypowiadają o fontannach drogach, ale nikt nie mówi o przyciąganiu zachęcaniu dużych inwestorów... Będzie praca, ludzie będą wydawac, miasto ma 50tys mieszkańców parę naście lat do tyłu startowało z poziomu podobnego do Łomży, a teraz Łomża ma 80tys mieszkańców, a Ostrołęka się uwsteczniać liczba mieszkańców maleje=mniejsze wpływy z tytułu podatkow, a mamy w Polsce ich sporo. Panie prezydencie ludzie chcą PRACY! Zamiast zachęcać potencjalnych inwestorów władza śpi i tylko drogi chce poprawiać, jedz Pan do Niemiec zobacz jak tak wygląda strefa przemyslowa.

PRACY ludzie chca! Rozrywka na dalszy plan. Aż mnie to śmieszy "organizowaliśmy koncerty" życie to nie zabawa, chyba że dla Pana Panie prezydencie

Zając Poziomka @ 07:55, 23.11.2019

IP: 188.146...48

Idzie nowy rok Guliwer się wykaże zobaczycie laughing laughing laughing laughing
Nowe obietnice, powtórki Kleru w kinie będą, może jakąś paradę gejów zorganizuje na której czele będzie szedł Janek Kowalski i krzyczał, że to wina poprzedników i to jest ta właśnie normalność która wróciła, tak jak prokuratorskie zarzuty dla wiceprezydenta.
wassat Zapomniałbym przecież jeszcze występy w teledysku discopolo i żżżżżżżycie jest piękne hej wink
W każdym bądź razie dajcie mu jeszcze rok - dwa i zobaczymy ale na razie to nie wygląda obiecującą i takie są fakty.

Hana @ 10:19, 23.11.2019

IP: 2a02:8071...c34

Czytam z przerazeniem te wasze komentarze i juz teraz wiem dlaczego w Ostrolece jest "jak jest ", chociaz wg mnie Ostroleka pieknie sie rozwija. To wiecznie niezadowoleni mieszkancy sa "czarna" wizytowka miasta. Obojetnie co by ktos nie zrobil zawsze niezadowolenie i krytyka. To sa ostroleccy katolicy, z pierwszych lawek w Kosciele..Dziwie sie, ze ktos chce jeszcze ten "burdel" naprawiac... Czasami mysle, ze zasluzyliscie na jakas komete, ktora by to wszystko zrownala z ziemia, i wcale mi was by nie bylo szkoda... Dla P.Prezydenta Kulika duzo wytrwalosci z tym "motlochem", duzo zdrowia i sily...

do Hana @ 10:41, 23.11.2019

IP: 178.235...31

Ale ty zaliczasz sie do tego motłochu , skoro masz meldunek w Ostrołęce . Nie podpisuj sie adresem mailowym zza zachodniej granicy bo tu nie ma sie czym chwalic .
Zachodni ateism wyprał ci umysł ale napchał kieszenie , szkoda ze nie nauczyl kultury

Xxx @ 10:45, 23.11.2019

IP: 5.173...221

Nie ma możliwości spotkania z prezydentem, do vice się trzeba umawiać, co jest szmieszne, gdyż karta wisi, że przyjmuje w każdy wtorek. Jeśli ktoś nie może się z nim spotkać trzeba czekać kolejne 3 miesiące na zapisane. Wszystkie zakończone inwestycje są zaczęte za czasów, Kotowskiego. Nie oszukujmy się ludzie Kotowski coś robił.

Prezydent z przypadku @ 13:50, 23.11.2019

IP: 188.146...9

Jestem zaskoczona bardzo negatywnie prezydenturą Kulika.Moje przypuszczenia,ze doszedł do władzy przez czysty przypadek (ludziom już opatrzył się Kotowski i głosowali za kimkolwiek...) potwierdziły się po jego „dokonaniach”.Kolesiostwo w obsadzaniu stołków gorsze niż za poprzedników, brak elementarnej wiedzy z dziedziny zarządzania miastem i ludźmi, brak jakichkolwiek nowych,własnych pomysłów na inwestycje,a nawet niemoc w dokończeniu świetnych projektów zapoczątkowanych przez poprzedników,decyzje urzędnicze dyktowane chęcią zemsty,zatrudnianie ludzi niekompetentych,często z kryminalną przeszłością,podejrzenie mobbingu na pracownikach (kilka spraw w toku,m.in sprawa śmierci ŚP
Franciszka Dziczka)...i wiele,wiele innych karygodnych „zjawisk decyzji,zbiegów okoliczności”...Jak dla mnie ten człowiek na tym stanowisku to jakaś pomyłka, pechowy zbieg okoliczności,ten typ osobowości i charakteru nigdy nie powinien zajmować tak ważnego stanowiska,gdyż kierując się złymi intencjami i pogardą dla drugiego człowieka oraz przy okazji brakiem przygotowania,brakiem doświadczenia oraz brakiem poparcia rządu i jak się ostatnio okazuje,również brakiem poparcia samych radnych...nic dobrego się nie osiągnie,a wręcz przeciwnie...Moim zdaniem powinni ogłosić referendum za zdjęciem tego człowieka z urzędu zanim będzie za późno

Monte Carlo @ 15:15, 23.11.2019

IP: 2a00:f41...9aab

Popieram piękne podsumowanie popieram

Zenek energy drink @ 16:26, 23.11.2019

IP: 188.146...220

A Pani Szatankowa jakie wyrazy uznania za wypowiedz piękne to aż łza się w oku kręci

Ej ej hello @ 18:11, 23.11.2019

IP: 46.76...35

Dajcie czas!
To DOPIERO rok, najpierw trzeba posprzatać bałagan.
Ja tam oddałam i oddała bym raz jeszcze.

marek @ 19:13, 23.11.2019

IP: 178.213...176

Jak Trzaskowski w stolicy

Borys Jelcyn @ 00:06, 24.11.2019

IP: 5.174...53

A gooofna w majty nie nabraly? Jepnijta się w łep cepem redaktorzyny ze szmatłafffca.

Ostatni Partyzant @ 08:07, 24.11.2019

IP: 31.0...131

A kiedy zostanie otwarte Muzeum Wyklętych ? Jak by nie było, to za te 40 milionów złotych chciałbym coś zobaczyć.

Papik @ 09:04, 24.11.2019

IP: 94.42...102

"Wystarczył rok i radni zaczynają zawracać, bo władze postępują wbrew woli mieszkańców."

To znaczy co konkretnie robią wbrew woli mieszkańców?

"W szkołach to siedzą cicho ,zastraszeni ,ciągłe wspominanie o oszczędności to i każdy boi sie o stanowisko."

Chyba w SP6 są zastraszeni, bo tam ciągle jakieś afery są.
Znam wielu nauczycieli z Ostrołęki. Wszyscy byli wkur... na poprzedniego dyrektora od oświaty, do którego trzeba było w kolejce stać, aby się dowiedzieć, czy się ma pracę czy nie. Tajemnicą Poliszynela jest to, że przed drugą turą wyborów nauczyciele w niektórych szkołach byli zmuszani do przemeldowania się do Ostrołęki i głosowania na Kotowskiego.
Oszczędności w oświacie wynikają z likwidacji gimnazjów i braku kasy od władz centralnych na tę reformę.

Głosowałem na Kulika i jestem zadowolony, że on wygrał. Jak na razie poradził sobie z dziurawym budżetem, z rozgrzebanym mostem i drogami.

Ktoś wyżej napisał, że poprzednie władze postawiły muzeum jako pomnik dla bohaterskich żołnierzy wyklętych. Mamy zadłużone miasto, sypiący się most, a tymczasem ratusz decyduje się postawić muzeum, o którym wiadomo, że nie będzie dochodowe i trzeba będzie do niego dopłacać. Jest to albo głupota albo arogancja władz wobec wyborców.
A z tym bohaterstwem "wyklętych" to bywało różnie, bo do dziś żyją ludzie, którym "Łupaszko" zamordował rodzinę.