środa, 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

W czwartek sesja rady powiatu

Rada powiatu zbierze się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, aby wziąć udział w trzynastym posiedzeniu samorządu. Radni zajmą się sprawami dotyczącymi m.in. zmian budżetowych, współpracą z organizacjami pozarządowymi, pomocą finansową dla województwa mazowieckiego czy likwidacją szkół.

Porządek obrad:

Reklama 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   

2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XII sesji rady powiatu.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

- Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrołęcki,

Reklama - Likwidacji branżowej szkoły i stopnia w Lelisie,

- Likwidacji liceum ogólnokształcącego w Lelisie,

- Likwidacji liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Lelisie,  

- Likwidacji szkoły policealnej dla dorosłych w Lelisie,

- Likwidacji technikum w Lelisie,

- Podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej,   

- Zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2019 r.,   

- "Programu współpracy powiatu ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”,   

- Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrołęckiego na lata 2019-2030,

- Zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2019 r.,

- Udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu,

- Wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

- Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 r. na obszarach wodnych powiatu ostrołęckiego.  

Reklama 5. Zapoznanie z "Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie ostrołęckim w roku szkolnym 2018/2019".   

6. Zapoznanie z informacją podmiotów, którym zostały złożone oświadczenia majątkowe obejmujące 2018 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie starosty ostrołęckiego z działalności zarządu powiatu w okresie od  poprzedniej sesji rady powiatu.   

9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w czwartek 28 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, plac gen. J. Bema 5. Początek o godz. 12.00.

Wyświetleń: 755 komentarze: 0
23.11.2019, 08:16r. Drukuj
Powrót